Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 TAHUN 2015

DAN DESKRIPTOR PENTAKSIRAN PBS


MINGGU
1&2
(5/1/15
09/1/15)

2
(12/1/15
-16/1/15)

3
(19/1/15123/1/15)

OBJEKTIF
TAJUK 8: DUNIA
MELALUI MELALUI
ORGAN DERIA
8.1
Memahami
organ deria
dan fungsinya.
8.2
Memahami
deria sentuhan.

8.3
Memahami deria bau.
8.4
Memahami deria rasa.

4
((26/1/1530/1/15)

MINGGU

8.5
Memahami deria
pendengaran

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN
DESKRIPTOR PENTAKSIRAN
TEMA D: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
8.1.1
Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan
rangsangannya.
1.1.2
Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak
balas:
Rangsangan
Organ deria
Saraf
Otak
Saraf
Gerak balas.
8.2.1
Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam
pengesanan rangsangan.
8.2.2
Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan,
haba, sakit.
8.2.3
Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada
bahagian badan yang berlainan terhadap
rangsangan.
8.3.1
Mengenal pasti struktur hidung.
8.3.2
Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan
bau.
8.4.1
Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang
bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.
8.4.2
Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.
8.5.1
Mengenal pasti struktur telinga manusia.
8.5.2
Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga
manusia.
8.5.3
Memerihalkan bagaimana kita mendengar
HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

B4
menggunakan pengetahuan saintifik dan
kemahiran santifik untuk mengkaji hubungan
antara organ deria dan rangsangan mengikut
prosedur yang betul dengan bimbingan

B2
menerangkan mekanisme pendengaran

DESKRIPTOR PENTAKSIRAN

CATATAN

5
(2/2/156/2/15)

6
(09/2/1513/2/15

8.6
Memahami
deria penglihatan

8.7
Memahami
cahaya dan
penglihatan.

8.6.1
Mengenal pasti struktur mata manusia.
8.6.2
Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.
8.6.3
Memerihalkan bagaimana kita melihat.
8.7.1
Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan
pembiasan).
8.7.2
Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.
8.7.3
Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.
8.7.4
Menyatakan dan member contoh had deria penglihatan.
8.7.5
Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular
dengan kemandirian haiwan.

7
(16/2/1520/2/15)

8.8
Memahami
bunyi dan
pendengaran

Cuti Tahun
Baru Cina
19-20 /2/15

MINGGU

OBJEKTIF

8.7.6
Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had
deria penglihatan.
8.8.1
Memerihalkan sifat bunyi
8.8.2
Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi
8.8.3
Menerangkan kecacatan pendengaran
8.8.4
Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran
8.8.5
Menyatakan had pendengaran
8.8.6
Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had
pendengaran
8.8.7
Menerangkan pendengaran stereofonik
HASIL PEMBELAJARAN

3/3/15 cuti umum


sempena Hari
Thaipusam
B2
Menerangkan mekanisme penglihatan
B4
menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
santifik untuk mengkaji sifat-sifat cahaya melalui
medium yang berbeza mengikut prosedur yang betul
dengan bimbungan
B1
Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan
dengan betul
B4
menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
santifik untuk mengkaji jenis kecacatan mata dan
pembetulannya mengikut prosedur yang betul dengan
bimbungan
B2
Menerangkan ilusi optic dan titik buta dengan
jelas
B2
Menerangkan kemandirian haiwan dengan
penglihatan stereoskopik dan monokular
B4
menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
santifik untuk mengkaji sifat-sifat bunyi mengikut
prosedur yang betul dengan bimbingan

Cuti Tahun Baru


Cina
19-20 /2/15

B1
Menyatakan kecacatan pendengaran dengan betul

DESKRIPTOR PENTAKSIRAN

CATATAN

8
(23/2/1527/2/15)

8.9
Memahami
rangsangan
dan gerak
balas
tumbuhan

8.9.1
Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas
tumbuhan.
8.9.2
Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap
rangsangan tertentu.
8.9.3
Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan
kemandiriannya.

TAJUK 9: NUTRISI
9
(2/3/156/3/15)

10
(09/3/1513/3/15)

9.1
Menganalisa
kelas-kelas
makanan.

9.2
Menilai kepentingan gizi
seimbang

9/3/15 UB 1

9.1.1
Menerangkan melalui contoh kelas makanan.
9.1.2
Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.
9.1.3
Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

B4
menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
santifik untuk mengkaji kehadiran kanji, glukosa,
protein dan lemak dalam makanan mengikut prosedur
yang betul dengan bimbingan

9.2.1
Menyatakan maksud gizi
seimbang.
9.2.2
Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila
merancang gizi seimbang.
9.2.3
Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan
kepada gizi seimbang.
9.2.4
Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram
karbohidrat, protein dan lemak.
9.2.5
Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap
hidangan.
9.2.6
Merancang satu gizi seimbang.

MINGGU

OBJEKTIF

B2
Menerangkan fungsi 7 kelas makanan dengan jelas

9/3/15 UB 1

B6
Mensintesis maklumat dalam bntuk persembahan
mengenai menu gizi seimbang secara kreatif,
inovatif dan lengkap

HASIL PEMBELAJARAN
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

DESKRIPTOR PENTAKSIRAN

CATATAN

14/3/15 -22/3/15
11
(23/3/1527/3/15)

9.3
Memahami
sistem pencernaan
manusia.

9.3
Memahami
sistem pencernaan
manusia.

MINGGU
13
(6/4/15-

9.3.1
Menerangkan maksud pencernaan.
9.3.2
Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.
9.3.3
Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.
9.3.4
Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.
9.4.5
Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.
9.4.6
Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan
lemak.
9.3.1
Menerangkan maksud pencernaan.
9.3.2
Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.
9.3.3
Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.
9.3.4
Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.
9.4.5
Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.
9.4.6
Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan
lemak.

9.5
Memahami penyerapan
semula air dan
penyahtinjaan

9.5.1
Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus
besar.
9.5.2
Menerangkan penyahtinjaan.
9.5.3
Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan
pemakanan

OBJEKTIF
9.6
Mempraktikkan

HASIL PEMBELAJARAN
9.6.1
Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.

B3
Mengaplikaskan pengetahuan saintifik sistem
pencernaan secara meluas

B3-Mengaplikaskan pengetahuan saintifik sistem


pencernaan secara meluas

B3-Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai


kepentingan proses penyerapan semula air

DESKRIPTOR PENTAKSIRAN
B3

CATATAN

10/5/15)

amalan pemakanan
yang sihat.

9.6.2
Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.
9.6.3
Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang
bernasib baik/memerlukan.
9.6.4
Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan
kepercayaan agama.

Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai


amalan pemakanan secara meluas

TEMA B: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP


14
(13/4/15
-17/4/15 )

TAJUK 10 :
BIODIVERSITI
10.1
Memahami kepelbagaian
organism hidup dan
pengelasannya

15
(20/4/1524/4/15)

TAJUK 11 : SALING
BERSANDARAN
ANTARA ORGANISMA
HIDUP DAN
PERSEKITARAN
11.1
Menganalisa
Saling bersandaran
antara organisma hidup

16
(27/4/151/5/15)
Cuti Hari
Pekerja
1/5/2015

11.2
Menilai interaksi
antara organisma
hidup.

10.1.1
Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu
habitat.
10.1.2
Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri
sepunya.
10.1.3
Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri
sepunya.
10.1.4
Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada
persekitaran.
11.1.1
Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.
11.1.2
Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.
11.1.3
Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.
11.1.4
Menerangkan melalui contoh saling bersandaran
Organisma
hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem
yang seimbang.
11.2.1
Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.
11.2.2
Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism
hidup.
11.2.3
Mewajarkan kepentingan
interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.
11.2.4

B1
menyatakan contoh pelbagai komponen dalam
biodiversiti dengan
betul
B3
mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai
pengelasan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan
secara meluas.

B2
menerangkan maksud spesies, komuniti, populasi,
habitat, ekosistem
B4
menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
saintifik untuk mengkaji spesies, habitat, populasi,
komuniti dengan saling bersandaran antara organisma
hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem
yang seimbang mengikut prosedur yang betul dengan
bimbingan.
B3
mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai
jenis interaksi antara organisma hidup secara
meluas.

Cuti Hari Pekerja


1/5/2015

17
(4/5/1508/5/15)

11.3
Mensintesis
siratan
makanan.

Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan


kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman
di kawasan tertentu.
11.3.1
Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai.
11.3.2
Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina
siratan makanan.

B3
mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai
rantai makanan, siratan makanan dan piramid
nombor secara meluas.

11.3.3
Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam
siratan makanan.
11.3.4
Membina piramid nombor daripada rantai makanan.
11.3.5
Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan
aliran tenaga.

18
(11/5/1515/5/15)

19
(18/5/1522/5/15)

11.4
Menganalisa
fotosintesis

11.5
Menilai
kepentingan
pemuliharaan

11.3.6
Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma
hidup dalam satu ekosistem tiada.
11.4.1
Menyatakan maksud fotosintesis.
11.4.2
Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.
11.4.3
Menyatakan hasil fotosintesis.
11.4.4
Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk
fotosintesis.
11.4.5
Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan
ekosistem yang seimbang.

11.5.1
Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.

B5
mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk
menyiasat faktor-faktornya yang mempengaruhi
proses fotosintesis mengikut prosedur yang betul dan
bersistematik.
B6
mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan
mengenai kepentingan interaksi antara organisma
hidup dan persekitaran, kebaikan dan keburukan
kawalan biologi dalam pertanian serta kepentingan
proses fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem
seimbang secara
kreatif, inovatif dan lengkap

B2
menerangkan langkah-langkah pemuliharaan dan
pemeliharaan dengan jelas.

Peperiksaan
Pertengahan
Tahun KP, T1 dan
T2

20
(25//5/15
-29/5/15)

dan
pemeliharaan
organism hidup.

Peperiksa
an
Pertengah
an Tahun
KP, T1
dan T2
(21/5/15
28/5/15)

11.5.2
Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan
memulihara organisma hidup.

(21/5/15 28/5/15)

11.5.3
Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.
11.5.4
Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak
memelihara dan memulihara organisma hidup.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(30/5/15-14/6/15
21
(15/6/1519/6/15)

11.6
Menilai
peranan
manusia dalam
mengekalkan
keseimbangan
semulajadi.

11.6.1
Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap
keseimbangan semulajadi.
11.6.2
Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang
berhubungkait dengan persekitaran.
11.6.3
Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang
stabil, produktif dan seimbang

12.1
Menganalisa
ciri fizikal air.

12.1.1
Menyatakan maksud takat beku air.
12.1.2
Menyatakan maksud takat didih air.
12.1.3
Memerihalkan ciri fizikal air.
12.1.4
Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri
fizikal air.

B1
Menyatakan cirri-ciri fizikal air dengan betul
B4
Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
saintifik untuk mengkaji takat beku dan takat didih air
serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air,

TEMA C: JIRIM DALAM ALAM

22
(22/6/1526/6/15)
Cuti Hari
Wesak
(24/5/15)

TAJUK 12 : AIR DAN


LARUTAN
12.2
Menganalisa
komposisi air.

12.2.1
Menentukan komposisi air.
12.2.2
Menguji kehadiran hydrogen dan oksigen.

12.3
Menganalisa
proses
penyejatan air.

12.3.1
Menerangkan maksud penyejatan

B4
Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
saintifik untuk mengkaji komposisi air melalui
elektrolisis, mengikut prosedur yang betul dengan
bimbingan.

12.3.2
Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi
kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik.
12.3.3
Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan
pendidihan.
12.3.4
Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan
harian.

23
(29/6/153/7/15)

24
(6/7/1510/7/15)

12.4
Menganalisa
larutan dan
kelarutan.

12.5
Menganalisa
asid dan alkali.

12.4.1
Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan.

B5
Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk
menyiasat proses penyejatan dan keterlarutan zat
terlarut mengikut prosedur yang betul dan
bersistematik.

B4

12.4.2
Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan
pekat dan larutan tepu.

Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran


saintifik untuk mengkaji, perbezaan antara larutan cair,
pekat, tepu, dan bahan terampai mengikut prosedur
yang betul dengan bimbingan.

12.4.3
Menerangkan maksud bahan terampai.
12.4.4
Menerangkan maksud kelarutan.
12.4.5
Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat
terlarut di dalam air.
12.4.6
Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal
dalam kehidupan.
12.4.7
Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam
kehidupan harian.
12.5.1
Mengenal pasti sifat asid.
12.5.2
Mengenal pasti sifat alkali.

B2

menerangkan kepentingan air sebagai pelarut


universal dan kegunaan pelarut organik dalam
kehidupan dengan jelas.
B4
Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran

Cuti Hari Wesak


(24/5/15)

12.5.3
Menyatakan asid dan alkali
hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

saintifik untuk mengkaji bahan berasid dan beralkali


mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan.

12.5.4
Menerangkan melalui
contoh definisi asid dan alkali.
12.5.5
Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam
kehidupan harian

25
(13/7/15
17/7/15)
Cuti
Hariraya
Aidil Fitri
(17/7/15)
26
(20/7/1524/7/15)

12.6
Menganalisa
kaedah
pembersihan
air.

27
(27/7/15
31/7/15)

12.7
Menganalisa
sistem bekalan
air.
12.8
Memahami pemeliharaan
kualiti air

12.5.6
Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan
harian.
12.5.7
Menerangkan maksud
peneutralan.
12.5.8
Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses
peneutralan.
12.5.9
Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam
kehidupan harian.
12.6.1
Menyenaraikan sumber air
semula jadi.
12.6.2
Menyatakan sebab pembersihan air.
12.6.3
Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.
12.6.4
Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai
kaedah pembersihan air.
12.7.1
Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi.
12.7.2
Menerangkan cara untuk menjimatkan air.
12.8.1
Memberi contoh bahan cemar air.
12.8.2
Menerangkan kesan
pencemaran air ke atas benda hidup.
12.8.3
Menerangkan cara mengawal pencemaran air.
12.8.4

Cuti Hariraya
Aidil Fitri
(17/7/15)

B3

mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai


kaedah pembersihan dan sistem bekalan air secara
meluas.

B6

mensintesis maklumat dalam bentuk


persembahan mengenai pencemaran
alam sekitar secara kreatif, inovatif dan

Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

MINGGU

OBJEKTIF

lengkap.

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

TEMA :C
28
(03/8/157/8/15)

TAJUK 13: TEKANAN


UDARA
13.1
Memahami
tekanan udara.

29
10/8/1514/8/15)

13.2
Mengaplikasi
prinsip
tekanan udara
dalam
kehidupan
harian.

13.1.1
Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk
kepada Teori Kinetik.

B4
UB 2

13.1.2
Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran


saintifik untuk mengkaji pergerakan zarah udara dan
kaitannya dengan tekanan serta aplikasi dalam
kehidupan harian mengikut prosedur yang betul dengan
bimbingan.

13.2.1
Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan
prinsip tekanan udara.

B4

13.2.2
Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan
menggunakan prinsip tekanan udara.

Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran


saintifik untuk mengkaji pergerakan zarah udara dan
kaitannya dengan tekanan serta aplikasi dalam
kehidupan harian mengikut prosedur yang betul dengan
bimbingan.

13.2.3
Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu
diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.
TEMA E : DAYA DAN GERAKAN
30
(17/8/1521/8/15)

TAJUK 14: DINAMIK


14.1
Memahami
daya.

14.1.1
Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.
14.1.2
Menerangkan kesan daya.
14.1.3
menerangkan pelbagai jenis daya

10

3/8/15-7/8/15

34
30
(14/9/15
(17/8/1518/9/15)
21/8/15)

TAJUK 15 : SISTEM
SOKONGAN DAN
14.2
PERGERAKAN
Memahami

15.1.1
Menerangkan
sistem sokongan haiwan vertebrata dan
14.2.1
pelbagai
sistemunit
sokongan
haiwan invertebrata.
Menyatakan
untuk daya.

pengukuran
15.1
daya.
Memahami
sistem
sokongan
14.3
dalam haiwan.
Mengaplikasi

14.2.2
15.1.2
Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.
Membanding
dan membezakan haiwan vertebrata dan
14.2.3
pelbagai
sistem
sokongan
haiwan invertebrata
Mengukur magnitud
daya.
15.1.3
14.3.1
Membanding
dan
membezakan
sistem sokongan
antara
Menerangkan
dengan
contoh kewujudan
daya geseran.
haiwan
invertebrata
darat
dan
akuatik.
14.3.2

daya geseran.
35
15.2
(28/9/15Memahami
14.3
MINGGU
02/10/15)
sistem
31
Mengaplikasi
sokongan
(24/8/15
daya
geseran.
38
dalam
28/8/15)
(19/10/15tumbuhan.
23/10/15)

36
(05/10/1509/10/15)
32
(31/8/154/9/15)
Cuti Hari
Kebangsaan
31/8/15

33
37
(7/9/15(12/10/1511/9/15)
16/10/15)

TAJUK 16 :
KESTABILAN
16.1
Memahami bahawa
pusat graviti
14.4
mempengaruhi
Mengaplikasi
kestabilan.
kerja.
16.2
Menghargai
kepentingan
14.5
kestabilan.
Mengaplikasi
kuasa

14.6
Menganalisa
TAJUK 17 : MESIN
kepentingan
RINGKAS
daya
dalam
17.1
kehidupan
Menganalisa tuas.

B6
B1
mensintesis unit
maklumat
dalam betul.
bentuk persembahan
Menyatakan
daya dengan
mengenai
sistem
sokongan
secara
kreatif, inovatif dan
B2
lengkap
menerangkan konsep pengukuran daya dengan jelas.

CUTI HARI
MALAYSIA
16/9/15

Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi


15.2.1
B6
daya tersebut.
Menerangkan pelbagai system sokongan bagi tumbuhan
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN
EVIDENS
berkayu
berkayu.
mensintesis maklumat
dalam PENTAKSIRAN
bentuk persembahan CATATAN
14.3.3 dan tidak
B5
mengenai sistem sokongan secara kreatif, inovatif dan
Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan
ULANGKAJI
8.2.2
lengkap
bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi
Mengamal
dan menilai maklumat saintifik untuk
Mengelaskan
daya geseran.tumbuhan berdasarkan sistem
menyiasat kesan permukaan terhadap magnitud daya
sokongannya.
14.3.4
geseran mengikut prosedur yang betul dan
Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.
bersistematik.
14.3.5 H: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
TEMA
PEPERIKSAAN
AKHIRgeseran.
TAHUN TINGKATAN 1,2 DAN PERALIHAN
Menerangkan
cara meningkatkan
(29/10/15 6/11/15)
14.3.6
16.1.1
B4-Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran
Menerangkan cara mengurangkan geseran.
Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan
saintifik untuk mengkaji titik keseimbangan dan momen
14.3.7
CUTI AKHIR TAHUNdaya mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan.
tidak sekata.
Menerangkan dengan contoh aplikasi
geseran dalam
(21/11/2015-4/1/2016)
kehidupan harian.
16.1.2
Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat
14.4.1objek.
B4
graviti
B5- mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk
Menerangkan
dengan
contoh
bagaimana
kerja
Cuti Hari
16.1.3
menyiasat luas tapak dan kedudukan pusat graviti terhadap
dilakukan.
Menggunakan
pengetahuan
saintifik
dan
kemahiran
Kebangsaan
Menghubungkait pusat gravitI dengan kestabilan objek
kestabilan objek mengikut prosedur yang betul dan
14.4.2
saintifik untuk mengkaji daya, kerja, dan kuasa
16.2.1
bersistematik.
Menyatakan unit
kerja.
31/8/15
Mencadangkan
carauntuk
meningkatkan
kestabilan objek di
dengan menggunakan rumus, sistem
14.4.3
sekeliling mereka.
Menentukan kerja yang dilakukan.
B6-mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan
14.5.1
16.2.2
mengenai aplikasi konsep kestabilan atau mesin ringkas
Menyatakandengan
maksudcontoh
kuasa.aplikasi kestabilan dalam
Menerangkan
secara kreatif, inovatif dan lengkap
14.5.2
kehidupan.
Menyatakan
unit
untuk
kuasa.
.
14.5.3
menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan
14.6.1
17.1.1
Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak
Menyenaraikan
objek di sekeliling mereka yang
B1- menyatakan pelbagai objek yang menggunakan
wujud
menggunakan prinsip tuas.
prinsip tuas dengan
betul.
17.1.2
Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.
B2- menerangkan kedudukan beban, daya, dan fulkrum
11
17.1.3
dengan jelas.
Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.
17.1.4

B3- mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai