Anda di halaman 1dari 13

Contoh Soalan dan Skema Jawapan Bengkel Moral SPM 2011

Contoh Soalan dan Skema Jawapan Bengkel Moral


SPM 2011
1 Berikut adalah pernyataan mengenai seorang pelajar bernama Alex.
Alex
menghabiskan semua masa lapangnya dengan melayari laman
sembang dan juga laman on-line di siber kafer
tidak menyiapkan kerja sekolah
menghabiskan semua wang sakunya di siber kafe
menggunakan kata-kata kesatsemasa bersembang di laman sembang
(a)
Terangkan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh Alex.
(i)
.......................................................................
(ii)
.......................................................................
[4 markah]
(b)
Nyatakan dua kebaikan internet.
(i)
.....................................................
(ii)
.....................................................
[2 markah]
(c)
Nyatakan tindakan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk
memastikan anak-anak mereka tidak menyalahgunakan internet.
(i)
...................................................................
[1 markah]
(d)
Berikan satu akta yang berkaitan dengan undang-undang siber.
(i)
.............................................................
[1 markah]
(e)
Berikan dua penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh
pengguna yang tidak bermoral.
(i)
..............................................................
(ii)
..............................................................
[2 markah]
2 Berikut ialah perbualan antara dua rakan.
Joshua : Eh, Salmi! Boleh ke saya masuk ke dalam masjid?
Salmi: Jangan la awak risau Joshua. Orang bukan islam pun
boleh masuk ke dalam masjid, asalkan bersopan dan
mematuhi peraturan yang ditetapkan.
(a)
Apakah dua nilai yang berkaitan dengan perbualan dua orang rakan
tersebut?
(i) ..........................................................
(ii) ........................................................

[2 markah]
(b)
Berikan tiga peraturan umum di tempat ibadat.
(i) ..........................................................
(ii) ........................................................
(iii) ......................................................
[3 markah]
(c)
Nyatakan dua sebab peraturan di tempat ibadat perlu dipatuhi.
(i) .......................................................
(ii) .....................................................
[2 markah]
(d)
Namakan tempat ibadat bagi penganut agama berikut:
(i)
Buddha: ................................................
[1 markah]
(ii)
[1 markah]
(iii)
[1 markah]

Sikh : ....................................................
Kristian : ..............................................

3 Perbualan di bawah berkaitan dengan Penilaian Kesan kepada Alam


sekeliling (EIA-Environmental Impact Assessment).

Pegawai :

Maaf, projek pembinaan pusat peranginan ini tidak diluluskan.

Pemaju :

Kenapa pula tak lulus?

Pegawai :

Pusat peranginan yang encik nak bina ni terletak di lereng bukit. Mengik
laporan EIA, projek ini tidak sesuai dijalankan. Jika encik jalankan juga,
mendatangkan pelbagai masalah.

(a)
Nyatakan tiga nilai yang patut diamalkan oleh pemaju.
(i) ............................................................
(ii) ..........................................................
(iii) .........................................................
[3 markah]
(b)
Berikan maksud salah satu nilai yang dinyatakan di 3(a).
(i) ...........................................................
[2 markah]
(c)
Terangkan dua masalah yang akan timbul jika pemaju masih
meneruskan projek tersebut.

(i) ..........................................................
(ii) .........................................................
[4 markah]
(d)
Selain pembinaan pusat peranginan, senaraikan dua aktiviti atau
projek yang tertakluk kepada EIA.
(i)
.........................................................
(ii)
.........................................................
[2 markah]
4 Berikut ialah catatan diari seorang abang tentang sikap adik perempuannya.
20 September 2009
Aku rasa kecewa kerana Anisah tidak menerima teguran ibu tentang cara
berpakaiannya. Malah Anisah melawan kata-kata ibu apabila ibu meminta
Anisah berpakaian baju kurung pada pagi Hari Raya. Lebih teruk lagi,
Anisah enggan mengikut kami menziarahi rumah saudara-mara sempena
hari raya. Dia lebih selesa duduk seorang diri di rumah......
(a)
Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh Anisah.
(i)
....................................................
(ii)
....................................................
[4 markah]
(b)
Berikan dua kebaikan amalan menziarahi saudara-mara.
(i)
....................................................
(ii)
....................................................
[2 markah]
(c)
Nyatakan satu tindakan yang wjara dilakukan oleh abang Anisah
terhadap Anisah. Berikan penjelasan anda.
(i)
.............................................................
[2 markah]
(d)
Tuliskan dua kesan kepada Anisah sekeluarga jika Anisah masih
meneruskan sikapnya itu.
(i)
.........................................................
(ii)
.........................................................
[2 markah]
5 Berikut ialah lirik lagu Perajurit Tanah Air.
Perajurit Tanah Air
Inilah barisan kita,
Yang ikhlas berjuang,
Siap sedia berkorban,
Untuk ibu pertiwi.

Sebelum kita berjaya,


Jangan harap kita pulang,
Inilah sumpah pendekar kita,
Menuju medan bakti.
Pencipta dan seni kata: Surya Buana
(a) Berdasarkan lirik lagu di atas, terangkan dua nilai yang diamalkan oleh
perajurit tanah air.
(i) .................................................................
(ii) ................................................................
[4 markah]
(b) Selain berjuang di medan perang, nyatakan tiga cara lain untuk seseorang
itu menunjukkan kesetiaan kepada negara.
(i) ..................................................................
(ii) .................................................................
(iii) ................................................................
[3 markah]
(c) Senaraikan tiga cara untuk menunjukkan penghargaan kepada perajurit
tanah air di negara kita.
(i) ..................................................................
(ii) .................................................................
(iii) ................................................................
[3 markah]
Soalan Esei
1 Rajah berikut berkaitan pengiktirafan yang diberikan kepada murid di SMK
Seri Pandan.
Pengiktirafan:
Murid paling sopan
Anugerah cemerlang kokurikulum
Murid harapan sekolah
Anugerah olahragawan dan olahragawati
Bincangkan dua nilai yang telah diamalkan oleh pihak sekolah. Jawapan anda
hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian yang jelas.
[10 markah]
................................................................................................................................
..............................................................................
2 Grafik berikut menunjukkan situasi di bilik mesyuarat.
Gambar lima orang sedang bermesyuarat.
Nyatakan dua nilai yang perlu diamalkan oleh ahli-ahli mesyuarat tersebut.
Nilai yang anda beri hendaklah disokong dengan penernagan dan contoh atau
huraian yang jelas.

[10 markah]
................................................................................................................................
..............................................................................
SKEMA JAWAPAN/ PERATURAN PEMARKAHAN

No.

Nilai

Penerangan/ Contoh

1(a)

Rasional

-boleh berfikir/ bertindak wajar

Bertanggungjawab

-sanggup memikul tugas/ kewajiapan/


sanggup melaksanakan tugas/
kewajipan

Kesederhanaan

-bersikap tidak keterlaluan/ tanpa


mengabaikan kepentingan diri dan
orang lain

Harga diri

-memulia maruah diri/ menjaga


maruah diri

Hemah tinggi

-beradab sopan/ berbudi pekerti mulia

Max 2
(b)

-memperoleh pelbagai maklumat


-cepat mendapat maklumat
-menghubungkan rakan/ saudara
(mana-mana jawapan yang
munasabah)

(c)

-memantau pergerakan anak


-meletakkan komputer di tempat yang
senang dilihat
-memasang perisian blocker
(terima jawapan lain yang munasabah)

(d)

-Akta Tandatangan Digital 1997


-Akta Jenayah Komputer 1997

-Akta Teleperubatan 1997


-Akta Komunikasi dan Multimedia
1998
-Akta Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia 1998

(e)

2(a)

-melayari laman lucah/ tidak bermoral


-Menyebar berita palsu/ fitnah
-menggodam/ menceroboh maklumat
orang lain
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

Mematuhi peraturan dan


undang-undang
Hemah tinggi
Rasional
Kebebasan beragama

1
1
1
1
Max 2

(b)

-menanggalkan kasut
-berpakaian kemas/ sopan
-tidak berbuat bising
-menjaga kebersihan
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

(c)

-menjaga sensitiviti antara kaum


-mengelakkan pergaduhan antara
kaum
-mengekalkan keharmonian negara
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

(d)

i. Tokong
ii. Gudwara
iii. Gereja

3(a)

-Menyayangi dan
menghargai alam sekitar

-keharmonian antara
manusia dengan alam
sekitar
-kemapanan alam sekitar
-peka terhadap isu-isu
alam sekitar
-bertanggungjawab
-rasional
-mematuhi peraturan dan
undang-undang

1
1
1
1
1
Max 2

(b)

Kesedaran tentang perlunya


memelihara dan memulihara alam
sekeliling untuk mengekalkan
keseimbangan ekosistem
Keadaan saling memerlukan hubungan
yang harmonis antara manusia dengan
alam sekeliling supaya kualiti
kehidupan manusia dan alam
sekeliling terpelihara
Pengekalan keseimbangan alam
sekeliling sebagai tanggungjawab
bersama untuk kesejahteraan hidup
Prihatin terhadap persoalan yang
berkaitan dengan alam sekeliling dan
berusaha menyelesaikannya
Kesanggupan diri seseorang untuk
memikul dan melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan
bukti yang nyata dan dapat mengambil
tindakan berasaskan pertimbangan
yang wajar
Menerima dan mematuhi peraturan
dan undang-undang yang telah
ditentukan tanpa mengira sesiapa dan

di mana seseorang itu berada

(c)

-hakisan tanah
H/C: tanah runtuh
-keselamatan terjejas
H/C: nyawa penghuni terancam
-kemusnahan alam sekitar
H/C: flora dan fauna terjejas
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

(d)

4(a)

-pertanian
-perhutanan
-saliran dan pengairan
-tebus guna tanah
-perikanan
-perumahan
-perindustrian
-pemajuan tempat rekreasi dan
peranginan
-bekalan air
-perlombongan
-petroleum
-penjanaan dan pemancaran kuasa
-kuari
-pengolahan dan pelupusan bahan
buangan
-infrastruktur seperti jalan raya,
landasan kereta api, pelabuhan dan
lapangan terbang

Tanggungjawab terhadap
keluarga

Hormat dan taat kepada

-kewajipan individu terhadap keluarga


-melahirkan keluarga bahagia/
meningkatkan imej/ menjaga maruah
keluarga
-memuliakan setiap anggota keluarga
-berinteraksi/ memberi layanan

anggota keluarga

bersopan
-cinta/ kasih/ sayang yang mendalam
-cinta/kasih/sayang yang berkekalan

Kasih sayang terhadap


keluarga

Mengekalkan tradisi
kekeluargaan

-menerima sesuatu kebiasaan/ adat/


kepercayaan
-menghormati sesuatu kebiasaan/
adat/ kepercayaan
-mengamalkan sesuatu kebiasaan/
adat/ kepercayaan
-beradab sopan
-berbudi pekerti mulia

Hemah tinggi

Kasih sayang

Rasional
Sikap keterbukaan

1
1

-kepekaan
-cinta yang mendalam
-cinta yang berkekalan
-boleh berfikir
-bertindak wajar
-menerima pandangan/ pembaharuan/
kririkan
*Satu nilai, satu penerangan.
Ambil mana-mana satu kata
kunci dan mesti dilengkapkan
dengan watak dan situasi.

Max2
(b)

-mengeratkan hubungan
-mengekalkan hubungan kekeluargaan
-memupuk sikap saling menghormati
antara anggota keluarga
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

(c)

-menasihati
H/C: mendengar kata ibu

-menyuruh adik meminta maaf kepada


ibu
H/C: berjanji tidak mengulangi
kesalahan
(Terima jawapan lain yang
munasabah)
(d)

5(a)

-keluarga tidak harmoni/ bahagia/


renggang
-Anisah akan disisihkan
-amalan tradisi menziarahi saudaramara akan dilupakan
(Terima jawapan lain yang
munasabah)
Cinta akan negara

-perasaan sayang/ bangga kepada


negara
-meletakkan kepentingan negara
melebihi kepentingan diri

Sanggup berkorban untuk


negara

-kerelaan melakukan/ menyerahkan


sesuatu
-tanda kebaktian untuk negara

Taat setia kepada raja dan


negara

-kepatuhan yang berkekalan kepada


raja dan negara
-kesetiaan yang berkekalan kepada raja
dan negara

Bertanggungjawab

-sanggup memikul tugas/ kewajipan


-sanggup melaksanakan tugas/
kewajipan

Rasional

-boleh berfikir
-bertindak wajar

Max 2
(b)

-berkhidmat/ bekerja di negara sendiri


-menjaga rahsia negara
-akur kepada kata pemimpin/
pemerintah

-melibatkan diri dalam pembangunan


negara
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

(c)

-memberi anugerah/pingat
-menamakan jalan/ bangunan dengan
nama perajurit
-memberi ganjaran/kenaikan pangkat
-menyediakan kemudahan/rumah
(Terima jawapan lain yang
munasabah)

Esei
1

Melindungi hak kanakkanak

-membela hak kanak-kanak


H/C: menjaga keperluan murid
-memberi naungan kepada kanakkanak
H/C: memahami murid wajar diberi
pengiktirafan
-memelihara hak kanak-kanak
H/C: memastikan murid yang
cemerlang diberi pengiktirafan

Bertanggungjawab

-sanggup memikul tugas/ kewajipan


H/C: memainkan peranan menjaga
kebajikan murid
-sanggup melaksanakan tugas/
kewajipan
H/C: menjaga kebajikan murid dengan
memberi pengiktirafan

Rasional

-boleh berfikir
H/C: mengambil kira keperluan murid
yang perlu pengiktirafan
-bertindak wajar

H/C: memberi pengiktirafan kepada


murid
Max 2
2

Sikap keterbukaan

-memberi pandangan/ pembaharuan/


kritikan
H/C: bersedia mengeluarkan
pendapat/ idea
-menerima pandangan/
pembaharuan/ kritikan
H/C: mengakui pendapat orang lain

Kebebasan bersuara

-bebas berucap dengan batasan


H/C: boleh bercakap dengan syarat....
-mengeluarkan fikiran dengan batasan
H/C: boleh memberi idea/ pendapat
dengan syarat.....

Rasional

-boleh berfikir
H/C: mengambil kira kesan kata-kata/
pandangan kepada orang lain
-bertindak wajar
H/C: berkata tanpa menyinggung
perasaan orang lain

Toleransi

-bertolak ansur
H/C: boleh menerima pandangan
orang lain
-sabar
H/C: tidak terburu-buru membantah
pandangan orang lain
-mengawal diri
H/C: menjaga emosi jika cadangan
ditolak

Hemah tinggi

-beradab sopan

H/C: berbudi bahasa apabila


mengeluarkan pendapat
-berbudi pekerti mulia
H/C: bertingkah laku baik sepanjang
mesyuarat
Kesederhanaan

-bersikap tidak keterlaluan


H/C: bersikap tidak melampau ketika
memberi pandangan
-tidak mengabaikan kepentingan diri
dan orang lain
H/C: mengambil kira perasaan orang
lain yang mendengar
pandangan/pendapat

Max 2