Anda di halaman 1dari 21

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER SEPTEMBER 2014

HBLS 2203

REKA CIPTA

NAMA

LOKMAN BIN SAMIAN

NO. MATRIKULASI

830510015345001

NO. KAD PENGENALAN

830510-01-5345

NO. TELEFON

019-5202676

E-MEL

rajamuda83@yahoo.com

NAMA TUTOR

DR.ABDUL HADI BIN MAT DAWI

PUSAT PEMBELAJARAN

IPOH

1.0

PENDOKUMENTASIAN
Dokumentasi adalah satu laporan yang dibuat mengenai sesuatu ciptaannya. Segala

maklumat yang berkaitan dengan projek tersebut didokumentasikan melalui proses


pengenapastian masalah hinggalah ke akhir proses mereka bentuk.
Menurut kamus Dewan Bahasa, reka cipta membawa maksud penghasilan suatu produk
atau barangan baru atau pengubahsuaian sesuatu produk yang sediaada, bagi memenuhi
kehendak pengguna masa kini dan akan datang. Proses reka cipta berasaskan kepada gabungan
tiga konsep iaitu minda, kemahiran serta sikap atau nilai. Ketiga-tiga konsep ini digabung jalin
bagi menyelesaikan sesuatu masalah dengan melaksanakan aktiviti pencetusan idea,
diterjemahkan ke dalam bentuk ilustrasi dan dihasilkan semula dalam bentuk prototaip atau
model.
Inovasi bermaksud pengubahsuaian sesuatu produk yang sedia ada.Barangan baru yang
direka cipta ini mesti mempunyai nilai komersil untuk mempelbagaikan pilihan pengguna.
Pemikiran lateral ialah proses mencungkil idea-idea dan persepsi baru yang membantu mereka
cipta.
Reka cipta juga dihasilkan daripada idea tersendiri atau diubahsuai dan mempunyai nilainilai komersial. Reka cipta merangkumi bidang-bidang seperti grafik, reka bentuk perindustrian,
tekstil, fesyen, seramik, barangan logam halus,elektronik, reka bentuk bangunan/landskap dan
ukiran.
1.1

Tajuk projek :

Rak Alat Tulis Serbaguna

1.2

Latarbelakang projek:

Rak alat tulis sebaguna pada masa kini sering dilihat dalam kehidupa seharian. Ia digunakan oleh
pelajar, guru dan kakitangan pejabat. Ia bagi memanfaatkan penggunaan ruang simpanan alat
tulis yang kini semakin banyak. Kebanyakan rak alatulis diperbuat daripada plastik, aluminium
ringan dan kayu papan lapis yang mana harganya ekonomi dan banyak reka bentuk moden. Jadi,
tujuan pembinaan rak ini adalah untuk menjadikan ia sebagai rak mudah alih dan mesra
pengguna terutamanya generasi muda. Kemasukan nilai estetik dan nilai tambah untuk
menambahkan lagi seni dan rupa bentuk rak ini mantap dan boleh dipasarkan tidak kira dalam
negeri dan luar negara khususnya. Kos digunakan untuk menghasilkan projek ini adalah rendah
dan ia bagi menjaga nilai ekonomik dan ringan serta mudah alih ke mana mana sahaja. Saiz

ruang meja yang terhad menyebabkan saya mencipta rak yang bersaiz sederhana dan tidak
mudah pecah atau retak untuk jangka masa panjang.
1.3

Masalah:

Pada setiap hari masalah yang sering dihadapi oleh saya dan adik saya ialah meja kami sentiasa
berselerakdan tidak kemas. Masalah ini disebabkan tiada satu produk yang boleh menyimpan
banyak barang dalamsatu rak.Oleh itu saya bercadang untuk merekacipta untuk menyimpan pel
bagai seperti alat tulis, kertas memo, bil pelbagai dan telefon bimbit.
Dari situasi di atas masalah yang dikenalpasti adalah meja berselerak dengan pelbagai bahan
seperti alattulis serta kertas memo dan mengambil masa yanglama untuk mengemas meja setiap
hari.
Meja saya berselerak dengan pelbagai jenis alat tulis dan memo-memo nota yang tidak dapat
disimpan dan diatur dengan kemas. Ini menyebabkan meja saya tidak dikemaskan dan sukar
untuk mencari alat tulis dan memo kecil apabila saya hendak menggunakannya.
Produk sedia ada
Produk

/ Produk A

Produk B

Produk C

Rak plastik

Rak kayu

keterangan

Laci bertutup

Kekuatan

Kelemahan

Tahan lama

Banyak

Pelbagai

Stabil

bentuk

Warna menarik

ruangan

Ringan

Harga mahal

Cepat rosak

Sangat besar

Sangat besar

Tidak kukuh

Harga mahal

Sangat berat

Sangat besar

Sukar
menyimpan
alat tulis

PENYELESAIAN MASALAH:
Dengan ini saya akan membina kotak yang dapat memuatkan pelbagai alat tulis dan memomemo nota saya. Di samping itu, kotak yang saya cipta itu juga boleh menyimpan klip-klip
kertas yang bertaburan di atas meja saya

3.0

LAKARAN IDEA 1

3.1

LAKARAN IDEA 2

3.2

LAKARAN IDEA 3

3.3

LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA

3.4

LAKARAN PILIHAN

4.0

LUKISAN CAD
4.1

LUKISAN ORTOGRAFIK

4.2

LUKISAN ISOMETRI (CAD)

5.0

MATLAMAT
1.

Mememlihara dan memulihkan unsur-unsur tradisional dan warisan.

2.

Keselamatan pengguna dan kesejahteraan alam sekitar.

6.0

3.

Minat atau kecenderungan terhadap bahan, bentuk dan teknologi.

4.

Menyerlahkan kebanggaan.

5.

Menggarap idea dan memperkayakan khazanah seni.

6.

Menyelesaikan masalah semasa.

7.

Memberikan saingan dalam industri dan menguasai pasaran.

OBJEKTIF
6.1

Memudahkan kerja.
Terdapat empat cara bagi memudahkan kerja seperti:1.

Rak alatulis ini dibuat adalah untuk membersihkan udara daripada


persekitaran udara yang berhabuk, menyamankan udara dan mengharumkan bau
udara yang kurang enak.

2.

Menjimatkan masa pelajar / pekerja menyimpan alatulis di rumah / ruang

pejabat.
3.

Menjimatkan tenaga fizikal pengguna dan tidak memudaratkan pengguna.

4.

Mudah digunakan di mana-mana bahagian / ruang.

5.

Mudah untuk di selenggarakan dan menjimatkan kos.

6.

Mudah untuk dibawa kerana ia tidak terlalu berat.

6.2

Mengurangkan kos.
Terdapat tiga jenis pengurangan kos iaitu:1.

Penghasilan rak alatulis yang menggunakan kos yang rendah.

2.

Komponen yang digunakan adalah buatan tempatan dengan ini

dapat dibeli dengan


3.

harga yang lebih murah.

Penghasilan rak alatulis yang tidak perlu mengambil masa yang

panjang.

6.3

Memperkenalkan satu pembaharuan.


1.

Pembaharuan dari segi rekabentuk dan menggunakan papan lapis


akan mengurangkan habuk dan mampu sejukkanudara.

2.

Pembaharuan kepada orang ramai mengenai ruang yang ergonomik


memberi kesan yang baik dan tiada kesan pencemaran seperti reput
kayu dan luntur warna kayu.

3.

Rak alatulis ini mudah dibawa serta disimpan.

4.

Menghasilkan sebuah rak alatulis hasil daripada gabungan di


antara papan lapis, plastik dan paip PVC.

7.0

6.4

Berfikiran kreatif, inovatif dan inventif

6.5

Peka terhadap masalah persekitaran

6.6

Boleh mereka cipta sesuatu barangan

6.7

Peka terhadap teknologi semasa

KEFUNGSIAN DAN KEGUNAAN


Faktor-faktor yang perlu diambil kira semasa memilih konsep reka bentuk ialah:

8.0

Faktor
Fungsi
Rupa bentuk
Kesesuaian bahan
Kaedah pembinaan
Ketahanan

Penerangan
Sesuai dan dapat berfungsi dengan berkesan.
Mempunyai rupa bentuk yang sesuai dan mudah menarik.
Menggunakan bahan yang sesuai dan mudah diperoleh.
Menggunakan kaedah yang sesuai dan mudah.
Projek yang hendak dihasilkan mempunyai ketahanan

Kos
Kemasan
Keselamatan
Nilai komersil

penggunaannya.
Kos pembinaan tidaklah terlalu tinggi.
Mempunyai kemasan yang sesuai dan menarik.
Mestilah selamat digunakan.
Projek berpotensi untuk dipasarkan.

DISKRIPSI PROJEK

Bahan-bahan
Bil

Bahan

Kuantiti

Kayu 10 x 4

2 keping

Papan lapis 210 x 150

1 keping

Kayu 8 x 2

2 keping

Perspek

1 keping

Kertas las

1 keping

Syelek

secukupnya

Thinner

secukupnya

Paku

secukupnya

9.0

CARTA GANTT DAN JADUAL KERJA

Bil Aktiviti / Minggu

Pengenalpastian masalah
-

Mengenalpasti masalah

Menyenaraikan produk sedia ada di


pasaran

Menjana idea (melakar)

Pendokumentasian

Perancangan Pembinaan projek


-

Memilih lakaran projek

Menyenaraikan bahan

Pendokumentasian

Perancangan pembinaan projek


-

Menyediakan jadual kerja

Pendokumentasian

Pembinaan

Projek,

pengujian

dan

pengubahsuaian
-

Mengukur dan menanda

Memotong

Membina dan mencantum

Membuat kerja kemasan

Menguji dan menilai

Pengubahsuaian

Pengiraan kos

Dokumentasi

Persembahan

10.0

X
X

dengan betul
ii. Mengira kos bahan,kos upah dan kos overhed dengan

A. Kos Bahan untuk 100 unit

X
X

i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed

iii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat

ANGGARAN KOS

betul

X
X

Bil

Bahan

Kuantiti

Kos

seunitJumlah Kos (RM)

(RM)
1

Kayu

200 keping

2.30

460.00

100 keping

0.90

90.00

10 x 4
2

Papan lapis
210 x 150

Papan 8 x 2

100 keping

0.50

50.00

Perspek

100 keping

1.50

150.00

Kertas las

20 keping

0.40

80.00

Syelek

2 botol

35.00

70.00

Spirit metil

1 botol

25.00

25.00

Paku

2 kotak

14.00

28.00

JUMLAH

953.00

B. Kos Upah
Kos Upah

= Bilangan pekerja x jam bekerja x

kadar upah sejam


= 3 orang x 8 jam x RM 4.00
= RM 96.00
C. Kos Overhead
Kos Elektrik = RM 30.00
Kos air

= RM 5.00

Kos telefon

= RM 10.00

JUMLAH

= RM 45.00

D. Kos Pengeluaran bagi satu unit projek ialah


Kos Pengeluaran

Kos Bahan + Kos Upah + Kos Overhead

= RM 953.00 + RM 96.00 + RM 45.00


= RM 1094.00
Kos Pengeluaran bagi 1 unit
= RM 1094.00 / 100 unit
= RM 10.94

11.0

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROJEK


Kotak serba guna ini mempunyai fungsi sebagai tempat menyimpan pen dan telefon

pintar serta sebagai rak perhiasan (letak gambar). Proses pembuatan rak ini sangat mudah, tidak
rumit, melibatkan kos yang rendah dan mampu dibina oleh murid sekolah sebagai projek reka
cipta mereka.
Jika anda mempunyai meja pemudi tetapi banyak dinding untuk ganti, penggunaan
kadbod mencipta sistem penyimpanan geometri pintar ini. Kadbod keras mampu tahan lebih
lama berbanding kadbod plastik. Penggunaan gam kuat perlu untuk ketahanan produk apabila
terjatuh ke lantai atau terhentak dengan objek keras.
Penggunaan tetingkap kaca lebih sesuai jika saya hendak mengisi pen dan alatulis lain ke
dalamnya. Ini memudahkan saya mengambil alatulis dengan mudah dan tidak perlu mencabut
kadbod yang sedia ada dipasang. Jimat masa dan ruang.

Selain itu, mewujudkan lampu LED pada bahagian atas rak ini menambah seri dan
mencantikkan produk. Saya perlu mewujudkan suis elektronik dan memasang secara manual
untu memudahkan pengguna mencari alatulis terutama di kawasan gelap atau waktu malam.
Oleh itu, saya amat berharap agar projek ini dapat dimanfaatkan ke dalam Sukatan Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah sebagai model bagi topik reka cipta.

12.0

RUMUSAN DAN REFLEKSI


Daripada maklumat dan data yang diperolehi, reka cipta kotak serba guna ini sangat

praktikal yang mana ianya lebih tahan lama, murah dan selamat untuk digunakan bagi
menyimpan buku-buku atau majalah dan cakera padat.
Walaupun ia nampak ringkas, tetapi ia boleh menyimpan kunci dan telefon pintar.
Ketahanan produk ini adalah untuk jangka panjang dan boleh tahan sehingga 5 tahun. Ia boleh
digantung di dinding atau di letakkan atas meja kerja. Walaupun tiada bahan elektronik di
dalamnya, ia boleh dibuka dan ditutup secara manual tanpa merosakkan produk. Ia boleh dicat 3
lapis lagi bagi mencantikkan produk dan memberi nafas baharu. Saya melihat produk ini ringan,
ringkas dan mudah alih.
Pengguna boleh megubahsuai produk ini mengikut selera masing-masing dengan
menambahbaik lampu LED kecil dan menambah kipas meja kecil bagi menyejukkan meja. Saya
berasa teruja dan gembira dapat menyiapkan projek reka cipta ini dan berharap dapat mencipta
satu lagi rekaan yang lebih kreatif dan bermakna di masa akan datang.

13.0 BIBLIOGRAFI
Aishah Abd.Rashid, F. I. (2010). Kemahiran Hidup Tahun 5 SK. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Baharuddin, N. (2009, Disember 20). Rekacipta: Proses Penghasilan projek. Retrieved from
Proses Penghasilan Projek: http://kemahiranhiduptingkatan3.blogspot.com/p/prosespenghasilan-projek.html
Ferdinand, S. ,. (2013). Kursus Singkat AutoCAD 3D. Seri Kembangan, Selangor.: S.A Majeed&
Co. Sdn.Bhd.
Hamdan, H. (2011, Oktober 2008). biT blog:Laman idea reka cipta. Retrieved from Laman idea
reka cipta: http://bit-5.blogspot.com/2011/10/laman-idea-rekacipta.html
Hashim, S. (2013, January 31). Reka Cipta, Inovasi & Kreativiti. Retrieved from Reka Cipta,
Inovasi & Kreativiti: http://www.slideshare.net/sbhiptb/rekacipta-inovasi-kreativiti
Hatta Ismail, S. H. (2012). HBLS2103 Lukisan Teknik dan CAD. Seri Kembangan, Selangor.:
Meteor Doc Sdn.Bhd.
Ibrahim, M. (2013). Reka Bentuk Produk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ling Liong Ing, A. M. (2013). Target Bestari Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan &
Keusahawanan PMR 123. Petaling Jaya, Selangor.: Sasbadi Sdn.Bhd.
Nor Aslina Mamat, M. D. (2014). Kemahiran Hidup Bersepadu (Teras) & Kemahiran Teknikal
Tingkatan 3. Puchong, Selangor.: PNI Neuron (M) Sdn.Bhd.
Norliza. (2014, February 21). Galeri Cikgu Norliza. Retrieved from Galeri Cikgu Norliza
Perkongsian Ilmu: http://norlizajais.blogspot.com/2014/02/contoh-projek-rekacipta2014.html
Sali, S. (2014, March 1). Kemahiran Hidup Tahun 5. Retrieved from Unit 1 Kreativiti dan Reka
Cipta: http://kemahiranhidup-thn5.blogspot.com/p/reka-cipta.html
Siow Hing Siong, Z. H. (2013). HBLS2203 Reka Cipta. Seri Kembangan: Meteor Doc Sdn.Bhd.
Wakjawa, M. (2013, Januari 23). Cikgu reka cipta. Retrieved from Cikgu reka cipta:
http://cikgurekacipta.blogspot.com/
Zasni. (2009, December 20). KHB Ting 3 Bab 1. Retrieved from Reka Cipta Proses Reka Cipta:
http://www.slideshare.net/zaxx/khb-ting-3-bab-1-reka-cipta