Kertas Kerja Hari

Perkhemahan Unit
Beruniform 2015
SK Lahad Datu 3

Tarikh: 8, 9 dan 10 Mei 2015
Hari : Jumaat , Sabtu dan Ahad
Tempat: SK Lahad Datu III
Penyelaras : En. Mohd Mustakim bin
Kamarudin

Teras
Kecemerlangan
Diri

Kandungan
Perkara

Muka surat

1. Pengenalan

3

2. Nama Program

3

3. Rasional

3

4. Matlamat

3

5. Objektif

4

6. Jawatankuasa Induk

4

7. Ahli Jawatankuasa

5-8

8. Butiran Perkhemahan

9

9. Kumpulan Sasaran

9

10. Anggaran Perbelanjaan

10

11. Menu makanan dan minuman

11

12. Tentatif program
13. Penutup

12
12

2

1.0 PENGENALAN
Perkhemahan unit beruniform adalah salah satu saluran pendidikan luar bilik
darjah yang amat berkesan dalam usaha menangani segala bentuk masalah
gejala sosial. Perkhemahan juga dapat mendidik murid-murid percaya kepada
diri sendiri dan sedar akan kemampuan diri.
Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan, mereka akan didedahkan dengan suatu
persekitaran baru. Ia juga memberikan satu rasa dengan menanam sifat
keberanian dan kepercayaan internal dan intrapersonal.
Pada tahun ini, Unit Beruniform SK Lahad Datu 3 sekali lagi diberi mandat untuk
mengelolakan perkhemahan unit-unit beruniform yang melibatkan murid tahun 4,
5 dan 6. Dengan semangat dan kepercayaan, adalah diharapkan program ini
akan mencapai objektifnya.
2.0 NAMA PROGRAM
Program Hari Perkhemahan Unit Beruniform 2015 SK Lahad Datu 3
3.0 RASIONAL
Perkhemahan merupakan salah satu program anjuran Unit KoKurikulum bagi
mengeratkan perhubungan antara guru dan murid serta dapat memupuk nilai-nilai
murni di kalangan murid-murid sekolah.
Aktiviti perkhemahan juga dapat menenangkan fikiran murid dan mengukuhkan
pengetahuan bagi memastikan kandungan kurikulum dikuasai secara tidak langsung
dan tanpa tekanan. Aspek ini perlu diberi perhatian memandangkan setiap murid
mempunyai potensi diri yang perlu dikenalpasti agar mereka tidak merasa rendah
diri tetapi mampu menjalani kehidupan bersosial yang lebih baik dan
berketerampilan dengan lebih unggul.
Maka program yang berbentuk “outdoor” ini seharusnya menjadi asas dalam
memastikan mereka dapat berdikari dalam menjalani kehidupan yang sebenar
selaku modal insan yang cemerlang.
4.0 MATLAMAT
Memberi pengalaman baru dan pendedahan kepada murid berkaitan dengan aktiviti
pendidikan luar yang lebih terancang dan tersusun sekaligus membantu dalam
usaha membentuk dan melahirkan generasi yang berguna di masa akan datang.
Sesuai dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berteraskan kepada Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, maka program ini dirancang sebagai sebahagian daripada
usaha berterusan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi
dan intelek serta berpotensi untuk memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan
kemajuan diri sendiri, masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

3

5.0 OBJEKTIF
3.1 Mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek asas perkhemahan.
3.2 Memberi peluang kepada peserta untuk berinteraksi, berkomunikasi,
berkerjasama dan bertolak ansur antara satu sama lain dalam melaksanakan
sesuatu aktiviti.
3.3 Melatih para peserta melaksanakan aktiviti-aktiviti kehidupan seharian secara
teratur dan berdisiplin.
3.4 Mendedahkan para peserta dengan pelbagai kemahiran ikhtiar hidup.
3.5 Memberi peluang kepada para peserta mengembangkan kreativiti masingmasing.
3.6 Melahirkan individu yang mempunyai cirri kepimpinan serta keyakinan diri
terhadap kebolehan mereka.
3.7 Memperolehi kemahiran asas dalam aktiviti pendidikan luar di samping
menitikberatkan aspek keselamatan sewaktu melakukan aktiviti.
6.0 JAWATANKUASA INDUK
PENASIHAT

: EN.ROSLEE BASRI
(KETUA UNIT SPK)

PENGERUSI

: EN. TALIB HJ KANING
(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI

: PN. NORSMAH HJ CHAWA
(PEN.KANAN KOKURIKULUM)

TIMBALAN PENGERUSI II

: PN ELIZABETH QUIRINUS
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

TIMBALAN PENGERUSI III

: CIK HJH SAADIAH HJ CHAPANG
(PENOLONG KANAN HEM)

TIMBALAN PENGERUSI IV

: PN. JURIAH OMAR (PENYELIA PETANG)

PENYELARAS HARI PERKHEMAHAN
NAIB PENYELARAS
PENYELARAS AKTIVITI
PENYELARAS KEBAJIKAN
SETIAUSAHA HARI PERKHEMAHAN
NAIB SETIAUSAHA
BENDAHARI (1)
BENDAHARI (2)

:
:
:
:
:
:
:
:

PENGERUSI UNIT BERUNIFORM

: 1. PN. NORANIDAH HASHIM
(PANDU PUTERI)
: 2. PN. HJH. ROSDIANA HJ. AMIN
(PERS. PUTERI ISLAM MALAYSIA)
: 3. EN RAZALIE B. DAUD

EN. MOHD MUSTAKIM KAMARUDIN
PN.ERNI ROSZALINDA BT. RAHIMI
PN. LINI OTHMAN
PN. MAINI MANU
PN. PAHIDA MUSTAPHA
PN. SITI NORAFIZA MD ISA
PN. RAHZTINIH IBRAHIM
PN. IDAYUHANIS MOHD. YUSUF

4

(PERSATUAN BULAN SABIT MERAH)
: 4. EN. ABDUL SUHUL LAKIBUL
(PENGAKAP KANAK-KANAK)
: 5. PN. NUR AIN OMAT
(TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

7.0 AHLI JAWATANKUASA
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM HARI PERKHEMAHAN
PERINGKAT SEKOLAH 2015
PERASMIAN PENUTUPAN
EN TALIB KANING
(GURU BESAR)
PENYELARAS HARI PERKHEMAHAN
EN. MOHD MUSTAKIM KAMARUDIN (KETUA)
PN.ERNI ROSZALINDA BT. RAHIMI (NAIB)
PENYELARAS AKTIVITI (FLOOR MANAGER)
PN. LINI OTHMAN
AJK AKTIVITI GURU

:

1. EN. MOHD ZAIN MIRA (KETUA)
2. CIK SELDA MIRA
3. PN. NURHAYATI KADER

AJK AKTIVITI AKS

:

1. EN. AHMAD (KETUA)
2. EN. HANIF
3. PPM

AJK AKTIVITI MURID

:

1. EN. AIZAL RATIB (KETUA)
2. EN. ASLAN ARDANI
3. EN. SAIFUDIN HJ. MOHD JAHIL

AJK AKTIVITI VVIP

:

1. PN. ROZITAH MARISEN (KETUA)
2. PN. SITTI SAHRAH MOHD. ARIF
3. EN. LA ABDUL NAMIN LASAIDI

PENYELARAS KEBAJIKAN
PN. MAINI MANU
AJK KEBAJIKAN GURU/AKS :

1. PN. RAHZTINIH IBRAHIM (KETUA)
2. PN. HASRUL HARNANI HAMZAH
3. EN. MOHD USAL AL MUMIN
5

AJK KEBAJIKAN MURID :

1. CIK ELORNE BT. KAIT (KETUA)
2. PN. SARIPAH YONNA
3. PN. ZAITUN HJ LINGKAS

AJK KEBAJIKAN VVIP

1. CIK ROKIAH HJ TENGAH (KETUA)
2. CIK JUNAIDAH BOSS
3. PN. FARINA BOTEH

:

URUSETIA
PN. ELIZABETH QUIRINUS (KETUA)
EN. NORDIN ABDULLAH (PENOLONG)
PN. NORISAH KANGAN (JEMPUTAN / VVIP)
CIK JUWITA MOHD YUNUS (MURID)
PN. ANIS FARHAN ABU BAKAR (GURU / AKS@KTBM)
UNIT PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI KORPORAT
PN. ROZITAH MARISEM (KETUA)
PN. ASIAH @ JURIAH OMAR (SUMBANGAN)
PN. LINI OTHMAN (PERALATAN DAN TENAGA)
EN. ASLAN ARDANI (PERALATAN DAN TENAGA)
EN. MOHD USAL AL MUMIN (SUMBANGAN)
UNIT LAPORAN/DOKUMENTASI/AUDIT
PN. SITI NURAFIZA MD ISA (KETUA)
PN. ZAITUN HJ. LINGKAS (DOKUMENTASI)
EN. AIZAL RATIB (AUDIT)
PENDAFTARAN PESERTA
PN MARLINA KANTOR
(MURID)
PN ZARIMA OMAR
(GURU & AKS)
PN. LISMAWATI BASRI
(VVIP)
KEM KOMANDAN
EN. MUHAMMAD SYAFIQ B. MOHD RIDZUAN ( KETUA )
EN. MOHD FAIZAL SUNYI (PENOLONG)
PENGACARA
PN.RASIDAH BT RASJID (KETUA)
6

EN. SYAFIQUL ASRAF SAFARUDIN
EN. MADRIS OMAT
(SABTU MALAM AHAD)
CIK HUWAINA
(SABTU MALAM AHAD)
PA SISTEM
EN. HERRIE SUCIPTO SAMIN
(KETUA)
EN. MOHD FAIZAL SUNYI (JUMAAT)
EN. MOHD ZAIN MIRA
(SABTU)
EN. MUSLAN
(MAJLIS PENUTUP)
BUKU PROGRAM / FAIL PESERTA
SITY SAZURA ASIM (KETUA)
CIK NURUL NAZWA HAMDI (FAIL MURID)
CIK FADLINA (FAIL MURID)
PN. NOM FAZLINA NUMLEE (BUKU PROGRAM GURU/AKS/VVIP/JEMPUTAN)
SIJIL PESERTA
PN. NURAINAH HAMID
PN. ROZIAH SALSIDU
PN. NURAISAH FAIZAH MUSTAFA

(KETUA)
(GURU / AKS / VVIP/ JEMPUTAN)
(MURID)

HADIAH DAN CENDERAHATI
PN. RUAITA IDRIS
(KETUA)
EN. MOHD ZAIN MIRA
(GURU / AKS / VVIP)
CIK SELDA MIRA
(MURID)
PN. NORISAH KANGAN
(MURID)
JURUKAMERA (GAMBAR DAN VIDEO)
EN. MADRIS OMAT (KETUA)
EN. MOHD MUSTAKIM KAMARUDIN (SEBELUM DAN SELEPAS)
PN. GUMILOH A/P NAJOH
(JUMAAT)
PN. ERNI ROZALINDA RAHIMI (AKTIVITI MURID)
EN. MOHD MUSTAKIM KAMARUDIN (AKTIVITI GURU/ JEMPUTAN/ VVIP/ RASMI)
HJH SAADIAH HJ CHAPANG (AKTIVITI MASA MAKAN/REHAT/SOLAT/LAPANG)
PERALATAN
EN. ASLAN ARDANI (KETUA)
UST. RAZALIE DAUD (PERALATAN GURU *MEJA / KERUSI/ PAPAN KENYATAAN/
KHEMAH)
EN. MOHD FAIZAL SUNYI (KETUA ELEKTRIKAL)
PN. LINI OTHMAN (PERALATAN MURID *TANDAS/ MANDI/ SOLAT)
PN. NORANIDAH HASHIM (PERALATAN JEMPUTAN / VVIP)
PN. NUR AIN OMAT (PERALATAN MURID MEJA/ KERUSI/ PAPAN TANDA)

7

KEM KRAF
PN. MAINEJIS @ MINDY DUSIN ( K )
PN. PAHIDA MUSTAPHA

PUBLISITI/BANNER
PN. NORISAH KANGAN (K)
EN. NORDIN ABDULLAH

IKHTIAR HIDUP
EN. ABDUL SUHUL LAKIBUL ( K )
CIK.NURUL NAJWA BT. HAMDI
PN. SITI NORAFIZA MD ISA

MALAM KEBUDAYAAN
EN. SYAFIQUL ASRAF SAFARUDIN
CIK CECILIA SUTER
PN. ROZITAH MARISEM

PERTOLONGAN CEMAS
PN.GUMILOH NAJOH ( K )
PN. SALOMA ISIB

PERTANDINGAN KAWAD KAKI
PENGERUSI SETIAP UNIT

KEBERSIHAN/KESELAMATAN
EN.LA ABDUL NAMIN LASAISI ( K )
PN. RAZHITINI BT IBRAHIM
MENDIRIKAN KHEMAH DAN
MENGURUS PERALATAN KHEMAH
SETIAP PENGERUSI UNIT BERUNIFORM & GURU PEMBIMBING & KELANA
ICE BREAKING ( PECAH BENDUNGAN )
CIK. JUWITA BT. MOHD YUNUS ( K )
PN. NOM FAZLINA BT NUMLEE
PN. RUAITA IDRIS
PN. SITTI SAHRAH MOHD ARIF

HAKIM PERTANDINGAN
CIK. FARINAH BOTEH ( K )
PN. HJH ROSDIANA BT MOHD AMIN
PERTANDINGAN MEMASAK MURID
PN. NORISAH KANGAN ( K )
PN. SARIPAH YONNA
PERTANDINGAN GAJET
PN. NORSMAH HJ CHAWA (K)
JURULATIH JEMPUTAN
MOHD MUSTAKIM KAMARUDIN

PERTANDINGAN MEMASAK GURU
PN. ERNI ROZALINDA RAHIMI (K)
PN. NORSMAH HJ CHAWA

DISIPLIN
PN. ASIAHFASILITATOR
@ JURIAH OMAR (K)
SEMUA
GURU WARGA
EN. RAZLAN
PENDIDIK
SKUB
LAHAD DATU
*PENGERUSI
SETIAP
PRA-SEKOLAH, TAHAP 1 DAN
TAHAP 2
SERTA GURU PEMULIHAN
PERTANDINGAN SUKANEKA ( GURU & MURID )
DAN KAUNSELING.
EN. MOHD ZAIN MIRA ( K )
PN. IDAYUHANIS MOHD YUSUF
KUMPULAN KELANA
(JEMPUTAN)
8
JURULATIH KAWAD DAN
MOTIVASI (JEMPUTAN)

CIK NURUL NAZWA HAMDI
CIK. CECILIA SUTER
EN. RAZLAN
EN. MUSLAN

SENAM ROBIK
EN. SYAFIQ (K)
EN. AIZAL RATIB (PAGI AHAD)
EN. ASLAN ARDANI (PAGI SABTU)
FLYING FOX / ABSEILING
EN.AIZAL RATIB (K)
EN.SAIFUDIN B. HJ MOHD JAHIL
AKTIVITI KERJA LAPANGAN / PENDIDIKAN LUAR
EN. MOHD USAL HJ MUMIN ( K )
EN. ASLAN ARDANI
EN. AIZAL RATIB
EN. RAZLAN MELALI
EN. MUSLAN JANAL
PENGISIAN KEROHANIAN
USTAZ RAZALIE B. DAUD (K)
USTAZAH ANIS FARHAN ABU BAKAR
USTAZ NORDIN ABDULLAH
PN. GUMILOH A/P NAJOH
PN. MAINEJIS DUSIN
BERTUGAS MALAM
JUMAAT MALAM SABTU : EN. HERRIE SUCIPTO SAMIN (KETUA)
SABTU MALAM AHAD
: EN. MOHD MUSTAKIM KAMARUDIN (KETUA)
KEM KOMANDAN
PENGERUSI UNIT BERUNIFORM
GURU PEMBIMBING 3 ORANG SETIAP UNI BERUNIFORM
KELANA (JEMPUTAN)
ANGGOTA KESELAMATAN (JEMPUTAN)

8.0 BUTIRAN PERKHEMAHAN
Perkhemahan tersebut akan diadakan seperti butiran berikut :
i. Hari
: Jumaat hingga Ahad
ii. Tarikh
: 8, 9, dan 10 Mei 2015
iii. Tempat
: SK Lahad Datu 3
iv. Anjuran
: Unit Kokurikulum SK Lahad Datu 3
9

9.0 KUMPULAN SASARAN
9.1 Murid-murid tahap II ( Tahun 4, 5 dan 6 )
9.2 Setiap Unit Beruniform dikehendaki menghantar seramai 27 orang.
9.3 Kriteria pemilihan peserta
9.3.1 Tidak menghadapi sebarang masalah kesihatan
9.3.2 Tidak fobia dengan aras tinggi dan lasak
9.3.3 Memiliki ketahanan mental dan fizikal
9.3.4 Mendapat kebenaran bertulis dari ibu/bapa/penjaga
9.3.5 Terdiri daripada pelbagai kaum
UNIT
PESERTA MURID
BERUNIFORM
BIL.PESERTA
PBSM
27 orang
BILANGAN GURU
PPIM
27 orang
KTBM
27 orang
Anggota Keselamatan
Kelana
PANDU PUTERI Pengakap
27 orang
(Sukarelawan)
TKRS
27 orang
Jurulatih
Kawad dan
Jurulatih
Jumlah
135Motivasi
orang
Keseluruhan
JUMLAH
KESELURUHAN
PENGAKAP

10.0

135 Orang
56 Orang
8 Orang
5 orang
10 orang
2 Orang

216 0RANG

ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil.

Perkara

Kuantiti

1.

Bahan mentah
dan keperluan
makanan dan
minuman
(135 orang murid)

5 unit
beruniform
(1 UNIT = 27
ORANG)
(5 UNIT = 135
ORANG)

2.

Kain rentang
(banner)

3.

Hadiah hamper
RM 50
RM 40
RM 30

Jumlah
(perunit)
RM 350.00

Jumlah

2 unit
Kecil 1
Besar 1

RM 70.00
RM 80.00

RM 150.00

5
5
5

RM 250.00
RM 200.00
RM 150.00

RM 600.00

Catatan

RM1750.00

10

JUMLAH BESAR

RM 2500.00

Disediakan oleh,

En. Mohd Mustakim bin Kamarudin
Penyelaras Hari Perkhemahan Unit Beruniform 2015
Disemak oleh,

Disahkan dan diluluskan oleh,

PN. NORSMAH HJ CHAWA

En. Talib bin Kaning
Guru Besar
SK Lahad Datu 3

GPK Kokurikulum
SK Lahad Datu 3

Tarikh:

11.0

MENU MAKANAN

*UNTUK 3 HARI 2 MALAM SEPANJANG PERKHEMAHAN

Jumaat 8 mei 2015
Minum Petang

Menu
Air Teh / biskut/roti dan Kuih

Makan Malam

Nasi Putih, Ayam goreng, sayur
campur. air oren/sirap
Teh O dan biskut

Minum Malam
Sabtu 9 Mei 2015
Sarapan Pagi
Minum Pagi

Mee Goreng, Telur goreng,
Milo/Teh.
Teh / Milo dan Kuih/Roti

Makan Tengahari

Nasi Putih, Ayam masak kari/kicap,

Catatan

11

Minum Petang

sayur campur, air oren/sirap limau,
buah tembikai/pisang
Air Nescafe/Teh, Biskut/roti bun

Makan Malam

Nasi Putih, Ikan goreng, sayur, Air
sirap/oren/jagung

Minum Malam

Teh O, Biskut

Ahad 10 Mei 2015
Sarapan Pagi
Minum Pagi

12.0

Nasi goreng, Milo/Teh, Buah
pisang/ Kismis 7 biji
*Tapau
Air Teh/kotak dan kuih

TENTATIF PROGRAM
12.1.1 TAKLIMAT
12.1.2 CERAMAH/TAZKIRAH
12.1.3 ICE-BREAKING
12.1.4 AKTIVITI KEMBARA
12.1.5 SUKANEKA ( PERMAINAN TRADISIONAL )
12.1.6 SENAMROBIK
12.1.7 FLYING FOX
12.1.8 PERTANDINGAN MEMASAK
12.1.9 PERTANDINGAN GAJET
12.1.10
PERTANDINGAN GUBAHAN
12.1.11
PERTANDINGAN MALAM KEBUDAYAAN

13.0

PENTUP
Adalah sangat diharapkan melalui program yang dirancang ini bakal
melahirkan insan yang kental jiwanya, bersih dan bersemangat. Mempunyai

12

jati diri dan sifat ingin berdikari. Pihak jawatankuasa dengan seberapa daya
merancang dan berusaha untuk merealisasikannya.
Apa yang paling penting adalah kesungguhan para peserta itu sendiri untuk
melibatkan diri dengan aktiviti yang telah disusun untuk mereka. Melalui
program ini juga, adalah diharapkan ianya berjaya dilaksanakan tanpa
berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan.
Dengan berakhirnya program ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman
serta segala bentuk proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan
untuk individu atau kumpulan seterusnya merancang dan mengelola program
seumpama dengan lebih baik.

Disediakan oleh,

En. Mohd Mustakim bin Kamarudin
Penyelaras Hari Perkhemahan Unit Beruniform 2015
Disemak oleh,

Disahkan dan diluluskan oleh,

PN. NORSMAH HJ CHAWA

En. Talib bin Kaning
Guru Besar
SK Lahad Datu 3

GPK Kokurikulum
SK Lahad Datu 3

Tarikh:
Sasaran Sumbangan / Penaja
Bil.
1.

2.

3.

Sumbangan

Jumlah

Catatan

Murid (peserta)
135 * RM 15.00

RM 2025.00

RM 1350.00 (setiap UB)
RM 675.00 (Urusetia)

Guru / AKS
50 * RM 10.00

RM 500.00

RM 250.00 (setiap UB)
RM 250.00 (Urusetia)

Makanan (Roti)
i- Bismi Bakeri (RM200)
ii- Auliah (RM200)
iii- Individu (RM100)

RM 500.00

Makanan tambahan
ketika beraktiviti.
13

4.
5.

6.

7.

Tarpal
2 Kayu (RM 350 perunit)
Tikar getah
1 kayu
Khemah
10 Unit (RM 95.00)
Baju peserta
135 orang (RM15 perunit)
Jumlah Besar

RM 700.00

Bina & Pasang Khemah
serta kegunaan am.

RM 150.00

Penyediaan ruang VVIP

RM 950.00

Kegunaan peserta

RM 2025.00

Diserah pada hari kedua
perkhemahan.

RM 6850.00

Jumlah Perbelanjaan Terkumpul
1. Sumber Sekolah
2. Sumber sumbangan/penaja

= RM 2500.00
= RM 6850.00

Jumlah Keseluruhan

= RM 9350.00

14

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.