Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN KERUNAI

33310 GERIK, PERAK DARUL RIDZUAN


PELAN INTERVENSI SAINS TAHUN 6 /2015
KELOMPO
K
MURID
CEMERLAN
G

ISU/MASALAH

NAMA
PROGRAM/
AKTIVITI

1. Kurang
Kelas Tambahan
menguasai
Panitia
teknik menjawab Bersamamu
soalan aras
tinggi seperti
soalan inferens
dan soalan KBAT

2. Kurang
menguasai
konsep sains
bagi topik tahun
4 dan 5

Kelas Tambahan
Sinaran Pagi

Gedung Ilmu

SEDERHAN
A

1. Kurang
menguasai
konsep sains

Kelas Tambahan
Sinaran Pagi

Penggunaan
2. Kurang mahir teknik 3Cteknik menjawab Conteng, Cantas
soalan bahagian dan Cari
A

SINOPSIS
PROGRAM

SASAR
AN

TARIKH
LAKSAN
A

1. Latih tubi
berfokus soalansoalan
percubaan negeri
lain

27
orang
murid

Feb Ogos

27
orang
murid

Feb Ogos

1. Latih tubi
soalan topikal
tahun 4 dan 5
dengan konsep
Open Book
Exercise

27
orang
murid

Feb
Ogos

1. Setiap murid
memiliki sebuah
buku rujukan

27
orang
murid

Mulai Feb

1. Latih tubi
soalan topikal
tahun 4 dan 5
dengan konsep
Open Book
Exercise

23
orang
murid

Feb
Ogos

1. Latihan
terbimbing
dengan
menggunakan
konsep 3C

23
orang
murid

Feb Ogos

2. Latih tubi
menjawab modul
soalan KBAT

Gedung Ilmu
1. Setiap murid
mempunyai
sebuah buku
rujukan

LEMAH

1. Kurang mahir
menjawab
soalan bahagian
B aras
sederhana
seperti tujuan
dan hubungan

Kelas Tambahan
Panitia
Bersamamu

1. Latih tubi
berfokus soalansoalan
percubaan negeri
lain

1. Kurang
menguasai
konsep sains
tahun 4, 5 dan 6

Kelas Tambahan
Sinaran Pagi

1. Latih tubi
soalan topikal
tahun 4,5 dan 6
dengan konsep
Latihan
Terbimbing

Penggunaan
2. Kurang mahir teknik 3Cteknik menjawab Conteng, Cantas
soalan bahagian dan Cari
A
Kelas Tambahan
1. Lemah dalam Panitia
teknik menjawab Bersamamu
soalan bahagian
B
Gerak Gempur
40 Hari

1. Latihan
terbimbing
dengan
menggunakan
konsep 3C
1. Latih tubi
terbimbing
soalan bahagian
B aras mudah
seperti mengenal
pasti
pembolehubah,
pola dan tujuan

23
orang
murid

Mulai Feb

Feb
Ogos

15
orang
murid

Feb Ogos

15
orang
murid

Feb Ogos

15
orang
murid

Anda mungkin juga menyukai