Anda di halaman 1dari 2

Soalan Sebenar STPM SEJARAH ISLAM

Penggal 2/2013
1. Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad
SAW.
2. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas baginda
berjaya menubuhkan negara Islam di Madinah.
3. Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada hari ini merupakan cerminan kepada
kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman kesulatanan Melayu Melaka?
4. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah memberi impak yang besar kepada masyarakat
hari ini. Bincangkan penyataan tersebut.
5. Analisiskan faktor perkembangan semangat nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di Syria.
6. Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki
Uthmaniyah pada awal abad ke-20 Masihi.

Ulangan Penggal 2/2013


1. Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam masyarakat Islam pada zaman khulafa alRasyidin.
2. Bincangkan ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad al-Fateh.
3. Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16
Masihi.
4. Nilaikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran.
5. Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kemunculan semangat nasionalisme di
Mesir pada abad ke-20. Berikan ulasan anda.
6. Berikan ulasan anda tentang pengelibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.

Penggal 2/2014
1. Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksankan oleh Umar Abdul Aziz setelah
dilantik sebagai khalifah kerajaan Bani Umayyah.
2. Jelaskan strategi yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak dan Perang Badar.
3. Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad
s.a.w.
4. Jelaskan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.
5. Sejauh manakah golongan intelektual berperanan menyemarakkan gerakan nasionalisme di Mesir
pada abad ke-20 Masihi?
6. Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan pembentukan negara bangsa di Turki dari tahun
1856 sehingga tahun 1918.

Ulangan Penggal 2/2014


1. Bincangkan pelaksanaan syura dalam pemilihan Khalifah al-Rasyidin.
2. Bincangkan hubungan diplomatik yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW.
3. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Maharaja Akbar bagi memantapkan sistem
pemerintahannya.
4. Nilaikan sumbangan pemikiran Ibn Khaldun tentang peradaban manusia.
5. Bincangkan peranan gerakan Islah dalam membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada abad
ke-19 dan abad ke-20 Masihi.
6. Bincangkan faktor luaran yang membawa kemunculan negara bangsa di Turki.

Penggal 2/2015 ?????