Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN SOALAN KBAT SEJARAH SPM

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA


TENGGARA
a.

Perancis menggunakan slogan tugas mentamadunkan orang Timur untuk


menjajah negara-negara Asia Tenggara. Setujukah anda orang Timur telah
menerima manfaat daripada ketamadunan Barat ?
Berikan pendapat anda.
(3 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

iii.

______________________________________________________________

b.

Pada pendangan anda, apakah ciri-ciri patriotik yang perlu dimiliki oleh
penduduk
Asia Tenggara demi mempertahankan kedaulatan negara
masing-masing ?
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG PERANG DUNIA


KEDUA
a.

Pada pandangan anda, bagaimanakah keperibadian generasi muda rakyat


Malaysia dapat dipertingkatkan demi mengekalkan kedaulatan negara?
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

b.

Sebagai seorang pemimpin pelajar, kemukakan pandangan faedah yang


dapat dimanfaatkan oleh pelajar dengan melibatkan diri dalam persatuanpersatuan di sekolah.
(3 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

iii.

______________________________________________________________

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA


a.

Sebagai seorang warganegara patriotik, cadangkan cara-cara pembinaan


negara dan bangsa di Negara kita dapat diperkukuhkan.
(3 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

iii.

______________________________________________________________

b.

Pada pendapat anda, sesuaikah cara pembinaan negara dan bangsa di Itali
dan Jerman pada awal abad ke-19 digunakan dalam pembinaan negara dan
bangsa di Malaysia?
Kemukakan alasan anda.
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


a.

Pada pendapat anda, apakah iktibar yang dapat diteladani daripada kejayaan
orang Melayu dalam menentang Malayan Union?
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

b.

Seandainya anda adalah seorang penduduk Sarawak pada tahun 1946,


cadangkan strategik yang wajar digunakan untuk menjayakan perjuangan
Gerakan Antipenyerahan.
( 2 markah )

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


a.

Pada pendapat anda, mengapakah pelaksanaan Sistem Ahli merupakan


langkah persediaan ke arah mencapai kemerdekaan Tanah Melayu ?
( 2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

b.

Kemukakan cadangan cara untuk memantapkan pengamalan pakatan murni


dalam kalangan masyarakat kita.
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


a.

Pada pandangan anda, apakah nilai murni yang dapat diteladani oleh
generasi muda masa kini daripada usaha Tunku Abdul Rahman menubuhkan
Persekutuan Malaysia ?
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

b.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tindakan pemimpinpemimpin negara dalam memenuhi kehendak dan tuntutan rakyat demi
mengatasi penentangan terhadap cadangan pembentukan Malaysia ?
(2 markah)

i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai