Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN PENGAWAS DISIPLIN ASRAMA

PAKAIAN &
RAMBUT
KETEPATAN MASA

PELAJAR LEWAT PREP:

PELAJAR LEWAT MAKAN:

PELAJAR LEWAT SEKOLAH:

PANTAUAN MASA
REHAT / MASA
PERSEKOLAHAN

KESALAHAN
DISIPLIN

RINGAN

SEDERHANA

BERAT

ADUAN-ADUAN
LAIN

Kecurian
Buli dan lainlain

RONDAAN MALAM

kira bilangan
pelajar dan
kenal pasti
pelajar yang
tiada dalam
dorm
pastikan
pelajar berada
dalam dorm
dalam keadaan
senyap
periksa asrama
termasuk
kebersihan
catatkan

DORM
1

DORM
2

DORM
3

DORM
4

TANDAS :
PANTRI / STOR :
DEWAN MAKAN :
STUDY ROOM :
SURAU :
NAMA DAN KESALAHAN:

DORM
5

DORM
6

DORM
7

DORM
8

sebarang
aktiviti
meragukan
pastikan
lampu-lampu di
pantri, stor,
surau dan bilikbilik khas
dipadamkan

AKTIVITI-AKTIVITI MERAGUKAN:

LAPORAN PENGAWAS DISIPLIN ASRAMA


PAKAIAN &
RAMBUT
KETEPATAN MASA

PELAJAR LEWAT PREP:

PELAJAR LEWAT MAKAN:

PELAJAR LEWAT SEKOLAH:

PANTAUAN MASA
REHAT / MASA
PERSEKOLAHAN

RINGAN

KESALAHAN
DISIPLIN

SEDERHANA

BERAT

ADUAN-ADUAN
LAIN

Kecurian
Buli dan lainlain

RONDAAN MALAM

kira bilangan
pelajar dan
kenal pasti
pelajar yang

DORM
1

DORM
2

TANDAS :

DORM
3

DORM
4

DORM
5

DORM
6

DORM
7

DORM
8

tiada dalam
dorm
pastikan
pelajar berada
dalam dorm
dalam keadaan
senyap
periksa asrama
termasuk
kebersihan
catatkan
sebarang
aktiviti
meragukan
pastikan
lampu-lampu di
pantri, stor,
surau dan bilikbilik khas
dipadamkan

PANTRI / STOR :
DEWAN MAKAN :
STUDY ROOM :
SURAU :
NAMA DAN KESALAHAN:

AKTIVITI-AKTIVITI MERAGUKAN: