Anda di halaman 1dari 12

BACK UP DATA / CALCULATION SHEET

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR

a(m3)

VOLUME
b(m3)

c(m3)

2.90

3.00

2.10

PANJANG
T0TAL VOL
(m)

1 Pek. Galian Pondasi Pintu Klep


6.98

86.51

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR
2 Pek. Pasangan Baatu Kali Pondasi

a(m3)
0.80

VOLUME
b(m3)
0.70

PANJANG
T0TAL VOL
(m)
1.5

1.68

A
B

NO

ITEM PEKERJAAN

VOLUME

PANJANG T0TAL VOL

DAN SKET GAMBAR

a(m3)

b(m3)

C(m3)

(m)

0.40

0.60

0.90

1.5

3 Pek. Pasangan Batu Kali Dinding

1.35

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR
4 Pek. Pasangan Batu Kali Pondasi Sayap

a(m3)

VOLUME
b(m3)

0.35

0.50

PANJANG
T0TAL VOL
(m)
6.4

2.24

B
A

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR

VOLUME
a(m3)

b(m3)

C(m3)

PANJANG T0TAL VOL


(m)

5 Pek. Pasangan Batu Kali Sayap


0.30

0.35

0.90

6.4

3.74

C
B

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR
6 Pek. Beton Cor lantai

VOLUME
a(m3)

b(m3)

1.00

0.20

PANJANG T0TAL VOL


(m)
6.4

VOLUME TOTAL

NO

2.56

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR
7 Pek. Pasangan Batu Kali Dinding Timbunan

21.57

VOLUME
a(m3)

b(m3)

0.30

0.20

PANJANG T0TAL VOL


(m)
25

3.00

NO

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR
8 Pek. Pasangan Batu Kali Pondasi Sayap

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR

VOLUME
a(m3)

b(m3)

0.20

0.70

VOLUME
a(m3)

b(m3)

1.50

0.10

PANJANG T0TAL VOL


(m)
25

7.00

PANJANG T0TAL VOL


(m)

9 Pek. Beton Cor lantai Atas

22.00

6.60

NO

ITEM PEKERJAAN
DAN SKET GAMBAR

VOLUME
a(m3)

b(m3)

c(m3)

0.80

0.51

0.60

PANJANG T0TAL VOL


(m)

10 Pek. Galian Tanah Normalisasi

725.00

569.85

DIPERIKSA OLEH ;
ASISTEN TEKNIK
RUDY MAWANSYAH, ST
NIP : 19750707 200604 1 008

DI BUAT OLEH
CV. MANIK MULIA
ADISON GINTING, SE
DIREKTUR

DI TELITI OLEH ;
KONSULTAN SUPERVISI
CV. ABDY KRIASY KONSULTAN
Ir. AMRIN
CHIEP INSFECTOR

DIPERIKSA OLEH ;
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN
JAPAIR
NIP : 19591211 198011 1 001

DITELITI OLEH ;
PENGAWAS LAPANGAN

TUAHTA BANGUN
NIP : 19740610 200801 1 00

DIKETAHUI OLEH ;
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
( KPA)

TUKIRIN, BE
NIP : 19591211 198011 1 001

ITI OLEH ;
AS LAPANGAN

A BANGUN
10 200801 1 002

OLEH ;
A ANGGARAN
A)

N, BE
198011 1 001