Anda di halaman 1dari 7

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TOPIK

Putaran Bumi Pada Paksinya

MASA

60 minit (2 waktu)

KELAS

5 ZUHAL (40 orang murid)

STANDARD
PEMBELAJARAN

11.1.2, 11.1.3 dan 11.1.5

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Setelah pembelajaran dan pengajaran dijalankan murid


dapat:
1. Menyatakan putaran bumi pada paksinya dari aspek
arah dan tempoh putaran.
2. Memerihalkan kejadian siang dan malam apabila bumi
berputar pada paksinya.
3. Menjelaskan pemerhatian dengan melakar, menulis
dan secara lisan.

KPS
Pemerhatian
Membuat inferens
Meramal
Berkomunikasi
AKTIVITI
Persediaan
10 minit

AKTIVITI 1
1. Murid dikehendaki membuat pemerhatian dari
sebuah tayangan video yang disediakan oleh guru.
Video 1

TP 1 dan TP 2

2. Semasa tayangan sesetengah bahagian dihentikan


seketika bagi guru bersoal jawab dengan murid.
a) Apakah yang dapat kamu perhatikan?
b) Apa yang sedang berlaku pada bumi?
c) Dari arah manakah bumi berputar?
3. Murid dikehendaki menjalankan simulasi untuk
mengukuhkan fakta dinyatakan pada 2 (c).

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Imaginasi
15 minit

4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap


kumpulan menyediakan beberapa soalan berdasarkan
rakaman video dan petikan yang diberikan (Lampiran
1).
5. Setiap murid dibekalkan Lembaran kerja 1 untuk
menyediakan soalan. Soaljawab dijalankan antara
murid dan guru.
Contoh soalan:
a. Mengapakah bahagian bumi ada yang gelap dan
cerah?
b. Jelaskan berapakah luas kawasan gelap dan
cerah?
c.

Berapa jumlah masa bumi terang dan gelap?

d. Berapa lamakah Bumi membuat satu putaran


lengkap?
e. Murid membuat kesimpulan tentang hasil dapatan
dari aktiviti.
Perkembangan
20 minit

Guru mengedar Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

TP 3 dan TP 4

6. Murid diminta melakarkan arah putaran Bumi.

Penutup
15 minit

7. Murid diminta menunjukkan hasil lakaran mereka


dihadapan kelas dan membuat ulasan mengenai
lakaran mereka.

EMK

TMK dan keusahawanan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Video, gambar, lampiran 1, gunting

PENILAIAN P&P

PENGUKUHAN lembaran Kerja 3 dan 4


PENGAYAAN
PEMULIHAN

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Siapakah saya?
Saya ialah bumi. Badan saya berbentuk sfera. Saya berputar pada
paksi dari Barat ke Timur. Saya mengambil masa selama 24 jam
untuk membuat satu putaran lengkap. Apabila saya berputar,
akan berlakulah beberapa kejadian seperti Matahari akan
Lampiran
kelihatan
terbit1 dari Timur dan terbenam di sebelah Barat,
perubahan kedudukan dan panjang bayang-bayang.
Apabila menghadap ke matahari, saya siang dan pada masa yang
sama sebelah belakang menjadi gelap iaitu malam.
Posisi bahagian atas ialah Kutub Utara. Manakala posisi di
bahagian bawah bumi ialah Kutub Selatan.

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Arahan:
Catat maklumat yang di perolehi daripada pembentangan rakan kamu

Dari pemerhatian saya,

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Arahan:
Rajah menunjukkan Bumi.
Labelkan Kutub Utara, Kutub Selatan, Arah Anak Panah Berputar dan
Paksi Bumi.

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Arahan:
Rajah ialah rakaman Bumi sedang berputar atas paksinya.
a)

Potong kad P, Q, R, S dan T

b) Susun kad-kad mengikut urutan yang menunjukkan bumi ini berputar.

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Jawab semua soalan ini.

1.
Berdasarkan Lembaran Kerja 3, lengkapkan kotak ini dengan huruf kad P, Q,
R, S dan T. Susun huruf P, Q, R, S dan T mengikut urutan yang menunjukkan bumi ini
berputar.

2.

Susunan mengikut urutan kad ini memerlukan petunjuk, apakah tanda petunjuk
kamu?
___________________________________________________________

3.

Rajah yang kamu susun ini menunjukkan waktu Bumi samada menjelang
malam atau siangkah?
_____________________________________________________________________

4.

Berapakah jumlah jam bagi Bumi membuat 1 putaran lengkap?

_____________________________________________________________________