Anda di halaman 1dari 1

Ciri-Ciri Guru Pemulihan Khas

Untuk menjadi guru pemulihan yang baik dan berjaya, seseorang


guru pemulihan itu mestilah memiliki dan memenuhi beberapa ciri
guru pemulihan, antaranya:
1) Menunjukkan minat terhadap kerjaya.
2) Berpengetahuan tinggi tentang pendidikan pemulihan.
3) Bersedia mempelbagaikan kaedah pengajarannya untuk
menukar selera pelajar yang cepat bosan dengan pengajaran
yang stereotaip.
4) Periang dan menunjukkan kekawanan (friendliness) kepada
para pelajar.
5) Bersedia bekerjasama dengan guru besar dan guru-guru mata
pelajaran yang lain.
6) Dapat membentuk soalan-soalan diagnostik yang baik dan
sesuai.
7) Dapat menganalisis hasil ujian diagnostik dengan tepat dan
mengkategorikan pelajar kepada kategori tertentu.
8) Dapat melaksanakan program pengajaran pemulihan dengan
berkesan.
9) Mempunyai daya kreativiti yang tinggi.
10)Bersimpati dan mempunyai keazaman untuk menolong.
11)Berkeyakinan terhadap kemampuan pelajar, iaitu sentiasa yakin
bahawa pelajar akan berjaya dalam bidang pelajarannya.
12)Tidak berputus asa.
13)Memberikan nasihat yang positif kepada pelajarnya, iaitu
dengan menyatakan pencapaian yang rendah itu sentiasa dapat
diperbaiki dari semasa ke semasa.
Seseorang guru pemulihan yang tidak mempunyai ciri-ciri positif
dan dedikasi belum tentu dapat menjadi guru pemulihan yang baik
walaupun sekolah tempat dia mengajar itu mempunyai segala
kelengkapan yang diperlukan.