Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A

Soalan Objektif (20 markah)


Baca soalan dengan teliti. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.
Pilih jawapan yang tepat dan jawab semua soalan.
1

Organisasi bengkel merupakan suatu sistem pengurusan bengkel supaya lebih _____________
A.
B.
C.
D.

Berikut adalah tujuan organisasi bengkel KECUALI


A.
B.
C.
D.

sistematik
berkesan
cepat
bijak

Memastikan keselamatan alatan dan bahan


Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawab
Memastikan keselamatan guru terjamin
Memastikan bengkel sentiasa bersih

Yang manakah beikut adalah berkaitan dengan Keselamatan am di tempat kerja.


A.
B.
C.
D.

Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel.


Boleh bawa beg masuk ke dalam bengkel.
Jangan buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja.
Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan boros.

4 Antara berikut yang manakah contoh pakaian yang perlu digunakan murid semasa melakukan
aktivit amali?
I Penutup mulut
II Peti pertolongan cemas
A.
B.
C.
D.
5

III Panel alatan tangan


IV Apron

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Bengkel RBT perlu _________________________ supaya sentiasa berada dalam keadaan


bersih, kemas dan teratur sepanjang masa.
A.
B.
C.
D.

dicat
dibasuh
disenggara
disepah
1

Kerja-kerja menyenggara bengkel dapat dilaksanakan dengan lancar dengan mengadakan


satu _________________________.
A.
B.
C.
D.

Bengkel yang disenggara dengan baik dapat mengelakkan


berlakunya ________________________ ketika berada di bengkel di samping
mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat.
A.
B.
C.
D.

carta bengkel
carta organisasi
jadual tugasan murid
jadual rehat

kekekotoran
kemalangan
kekemasan
kebersihan

Rajah 1 menunjukkan sejenis alat keselamatan.

Rajah 1
9

Dimanakah alatan ini patut diletakkan?


A.
B.
C.
D.

Di bwah meja
Di dalam cabinet
Digantung didinding
Di dalam almari berkunci

10 Bahan-bahan dan ________________ haruslah digunakan dengan berhemah dan cermat.


A.
B.
C.
D.

alatan
gam
meja
rak

11 Pilih pasangan yang tidak benar.


Alatan tangan

Fungsi

A.

Untuk mengetatkan dan melonggarkan skru


alur

B.

Mengetat dan melonggarkan skru kepala


belah

C.

Memotong waya rdan menanggalkan


penebat

D.

Untuk melonggarkan atau mengetatkan bolt


dan nat.

12 Semua alatan hendaklah disusun pada . alatan dengan teratur.


A.
B.
C.
D.

Meja
rak atau panel
bakul
tong sampah

13 Bahan-bahan yang ____________ dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang
sesuai dan selamat.
A.
B.
C.
D.

selamat
elektrik
berbahaya
bersepah

14 Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada _________________ .


A.
B.
C.
D.

Guru.
Rakan
Pengawas
Tukang Sapu

15 Manual ialah __________________ yang mengandungi maklumat berkaitan dengan tugas dan
cara melaksanakan tugas tersebut dengan teratur.
A.
B.
C.
D.

Alatan tangan
Aplikasi
Kemahiran
Dokumen bertulis
3

16 Murid perlu mendapat nasihat dan panduan _____________________________ sebelum


menggunakan ubat- ubatan dan bahan rawatan.
A.
B.
C.
D.

guru
rakan.
ketua bengkel
formen

17 Rajah 2 menunjukkan sejenis alat bantuan kecemasan.

Rajah 2
Apakah nama alat diatas?
A.
B.
C.
D.

Alat pemadam kebakaran


Alatanalatan tajam
Kit model
Peti pertolongan cemas

18 Apakah cara terbaik bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi?


A.
B.
C.
D.

Membiarkan berlaku
Tidak memikirkan tentang sesuatu masalah
Menyatakan masalah kepada orang lain
Mengumpul maklumat berkenaan masalah

19 Mengapakah melayari internet boleh dijadikan satu cara dalam mengumpulkan maklumat?
A.
A.
B.
C.

Ramai kawan dalam laman sosial


Boleh bermain perlawanan
Memerhati masalah
Terdapat banyak bahan bacaan dalam internet

20 Rajah 3 menunjukkan bahan guna semula.

Apakah kepentingan menggunakan bahan guna semula dalam projek eksperimental yang
hendak dibuat?
A.
B.
C.
D.

Mengelakkan pembaziran masa


Menjadikan hasil projek cantik dan menarik
Memudahkan kerja menghasilkan projek eksperimental
Menjimatkan wang dan mengelakkan pencemaran alam sekitar

21 Antara yang berikut, yang manakah reka bentuk model jambatan yang paling stabil dan
kukuh?

A.

B.

C.

D.

22 Apakah alatan yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.
A.
B.
C.
D.

Suis
Roda
Pemegang bateri
Gear

23 Projek eksperimental ialah projek yang bersifat ___________________ terhadap reka


bentuk projek sebenar.
A.
B.
C.
D.

kekal
elok
sempurna
percubaan

24 Berikut adalah kaedah mengumpulkan maklumat KECUALI


A.
B.
C.
D.

Temubual
Soal selidik
melayari internet
Tidak bertanya guru

25 Mengapakah kayu reja digunakan semasa mencabut paku dengan tukul kuku kambing?
A.
B.
C.
D.

Melindungi permukaan kayu


Memudahkan kerja mencabut paku
Mengelakkan hulu tukul daripada tercabut
Melindungi paku daripada menjadi bengkok

26 Berikut yang manakah bahan-bahan pengikat dan pencantum dalam penghasilan projek?
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Paku
Tali
Skru
Apit G
I dan II
I dan III
II dan III
III dna IV

Rajah 1
27 Rajah 1 menunjukkan sejenis alatan tangan. Antara berikut yang manakah fungsi utama alatan
tangan tersebut?
I menguji sudut 90
II menanda garisan bersudut tepat
III menanda lebar dan tebal kayu
IV menguji dan menanda sudut-sudut yang dikehendaki
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

28 ____________________ dihasilkan daripada jenis gentian yang diperbuat daripoada serat


kayu lembut yang dimampatkan.
A.
B.
C.
D.

plastik
medium density fibreboard (MDF)
papan lapis
board lekap.

29 Danial ingin memotong kotak keras. Alatan manakah yang sesuai digunakan untuk memotong
kotak tersebut?
A. gunting
B. pita pelekat
C. pembaris keluli
D. tukul kuku kambing.
30 Alatan manakah sesuai untuk menanda ?
A. gunting
B. pita pelekat
C. pembaris keluli
D. tukul kuku kambing.

Bahagian A
/ 30 markah
7

Bahagian B.
1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
A. Perhatikan gambar di bawah, kemudian labelkan peraturan memakai pakaian yang sesuai
semasa melakukan kerja amali di bengkel RBT.

Rambut kemas

Memakai apron

Lengan baju dilipat

Memakai kasut

Tali leher dimasuk ke dalam baju

1
.
2.
3.
4.
5.

/ 5 markah

B. Kategorikan bahan mudah terbakar yang perlu disimpan di dalam almari dan alatan tangan
yang perlu disimpan di panel alatan.
Gergaji tangan

Turpentine

Pemutar skru

Cat minyak

Minyak pelincir

Cat sembur Playar

gabung

Syelek

Tukul

Warrington

Bahan mudah terbakar

Alatan tangan

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

/ 5 markah

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

_____________________
(Pn Hairunnisa Bt Annuar
Guru RBT Tahun 4

_____________________
(En Ahmad Syariffuddin)
Ketua Panitia RBT/TMK

_____________________
(Pn Nor Laily bt Mohd Yusof)
PK Pentadbiran

Verifikasi oleh:
.

Cop Guru Besar / Pen. Kanan

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

Tarikh:

Tarikh: .
9