TAKLIMAT PELAN TINDAKAN & OPERASI PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH NEGERI SABAH 2010

KASSIM BIN HAJI BUNTAK PENOLONG PENGARAH UNIT PEMULIHAN KHAS JABATAN PELAJARAN SABAH

Perancangan Pelan Tindakan & Operasi
Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pra perancangan Penetapan halatuju Isu,Matlamat & KPI Objektif Analisa Persekitaran Strategi Taktikal Operasi Perlaksanan dan Penilaian
Kajian semula

Fasa

1

PRA-PERANCANGAN
mengumpul maklumat penting

Proses 1: Persediaan Perancangan

 

Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik Pemulihan Khas dan faedahnya kepada organisasi dan “senior management staf” Mengumpul semua mandat baru/terkini Membina pelan kerja (work plan) -membina Plan tindakan dan operasi.

PEMBINAAN PERANCANGAN PELAN TINDAKAN & OPERASI JADUAL KERJA
BIL
1. 2. 3. 4.

AKTIVITI
Penubuhan Jawatankuasa Pemulihan Khas sekolah Taklimat memperkasakan Pemulihan Khas kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana ( JIKA PERLU)

TARIKH

TINDAKAN

JK Induk

Proses Pertama
4.1 Pra Perancang 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1.1 Sejarah Sekolah 4.1.1.2 Enrolmen Murid Pemulihan 4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1.4 Prestasi akademik, koakademik dan kokurikulum Pemulihan Sekolah 4.1.1.5 Disiplin Murid Pemulihan Sekolah 4.1.1.6 Demografi Penduduk/Taburan Murid 4.1.1.7 Persekitaran Sekolah dan Kelas Pemulihan 4.1.1.8 Kemudahan Fizikal Kelas Pemulihan JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL Proses Pertama
4.1 Pra Perancang 4.1.2 Pencapaian terbaik Kelas/Murid Pemulihan 4.1.3 Laporan analisis program 4.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan 4.1.5 Mengenal pasti mandat 4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana

AKTIVITI

TARIKH

TINDAKAN

5.

Proses Kedua
5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah Dan Pemulihan 5.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.1.2 Menyemak pernyataan visi 5.1.3 Menyemak pernyataan Objektif Bahagian/Unit 5.1 3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Carta Organisasi Sekolah & Pemulihan JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL
6.

AKTIVITI Proses Ketiga
6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.1.2 Analisis SWOT 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran 6.1.4 TOWS Matrik

TARIKH

TINDAKAN
JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

7.

Proses Keempat
7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.1.2 Membentuk matlamat strategik & KPI 7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1.4 Pembinaan strategik utama 7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL
8.

AKTIVITI Proses Kelima
8.1 Pembinaan pelan taktikal

TARIKH

TINDAKAN

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

9.

Proses Keenam 9.1 Pembinaan Pelan Operasi

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

Penubuhan Jawatankuasa
Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi :Guru Besar T/Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : Guru Pemulihan Khas

AJK : GPK HEM GPK Kokurikulum Ketua Panatia Bahasa Melayu Ketua Panatia Matematik Guru Mata Pelajaran B.Malaysia Dan Matematik

Fasa

2
Mendefinisikan Hala Tuju

CARTA UNIT PEMULIHAN KHAS

VISI

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

MISI

PIAGAM PELANGGAN

OBJEKTIF SEKOLAH OBJEKTIF UNIT PEMULIHAN

Menyemak Mandat
•Rujuk Akta Pendidikan 1996 •Pekeliling Ikhtisas •PIPP Dan Saga •Perintah Am •Arahan Perbendaharaan •Bahagian Sekolah dan Sektor Pendidikan Khas •Surat Siaran JPN dan PPD •Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas •NKRA ke -3

Fasa

3

Isu, matlamat dan KPI

ISU STRATEGIK PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
Bidang yang menjadi fokus ialah seperti berikut 1. KURIKULUM Pengurusan Pemulihan Kurang Berkesan

2.

PENGURUSAN DATA Pengurusan data lewat

Nota: Pemilihan isu ini dipilih dengan mengambilkira perutusan PM, Indeks Prestasi Utama (KPI) Dalam teras ke 3 -Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA-National Key Result Area) : NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan : Fokus kepada penguasaan 3M

Fasa

4

Objektif

Objektif
Jangka Pendek
MENINGKATKAN % MURID MENGUASAI 3M Jangka Panjang

SIFAR PEMULIHAN TAHUN 2012

Sasaran 3 Tahun
2012 2011 2010 2009 TOV 85% 80% 90% 95% 100%

Fasa

Persekitaran

Analisa

5

Kekuatan (Strength – S )
A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities. (Bryson,2003)

S1

S2 S3 S4 S5 S6

Pelajar Terpilih Guru Terlatih dan Menguasai kaedah p&p Kemudahan dan Prasarana Ada Guru Komitmen Sangat tinggi Disiplin terkawal dan tiada kes berat Sekolah satu sesi

Kelemahan ( WEAKNESS – W )
A weakness is something an organization lacks, does poorly, or a condition placing it at a disadvantage (Bryson,2003) W1 - Kualiti Pencapaian Ujian Penilaian Ke 3 (Okt) masih BELUM mencapai sasa W2 - 70% guru terlatih kurang pengalaman W3 - Ramai guru keluar ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) W5 - Aktiviti kokurikulum tidak berjalan lancar W6 GPK menjadi guru ganti W7 Lokasi sekolah di luar Bandar W8 GPK Memegang tugas yang banyak di sekolah W9 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah

l

Peluang ( Opportunities-O )
Think about external events that affect your school. These can be political, economic, social, technological, demographic and legal,.

O1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat O3- Mudah mendapat bantuan dari ahli politik O4- Bantuan agensi luar kepada pelajar

Ancaman/Cabaran ( Threats – T or Challenge –C)

What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats) T1 - Terdapat kafe siber berhampiran dengan pekan T2 - Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negatif dari luar T3 - Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah T4 - Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah

Fasa

6

strategi

ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI
KEKUATAN (S) 1. Guru muda, cepat belajar, cergas & aktif 2. Guru terlatih 3. Guru pakar 4. Kemudahan prasarana pembelajaran 5. Makmal komputer lengkap KELEMAHAN (W)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kurang Pengalaman (70%) Kurang motivasi (30%) Sikap negatif Guru bukan opsyen Kurang pendedahan pedagogi Kurang mahir BI (80%) Kurang kemahiran IT (20%) Kurang peralatan P&P (BBM) Kediaman guru tidak mencukupi

PELUANG (O) 1. Sokongan PIBG 2. Sokongan Komuniti 3. Sokongan Wakil Rakyat 4. Sokongan Swasta 5. Sokongan SBP 6. Sokongan JPN

CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Lokasi sekolah jauh dari bandar 2. Penglibatan guru dengan tugasan/aktiviti luar

PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS)
KEKUATAN (S) 1. Guru muda, cepat belajar, cergas & aktif 2. Guru terlatih 3. Guru pakar 4. Kemudahan prasarana pembelajaran 5. Makmal komputer lengkap KELEMAHAN (W) 1. Kurang Pengalaman (70%) 2. Kurang motivasi (30%) 3. Sikap negatif 4. Guru bukan opsyen 5. Kurang pendedahan pedagogi 6. Kurang mahir BI (80%) 7. Kurang kemahiran IT (20%) 8. Kurang peralatan P&P (BBM) 9. Kediaman guru tidak mencukupi

LUARAN

DALAMAN
PELUANG (O) 1. Sokongan PIBG 2. Sokongan Komuniti 3. Sokongan Wakil Rakyat 4. Sokongan Swasta 5. Sokongan SBP 6. Sokongan JPN CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Lokasi sekolah jauh dari bandar 2. Penglibatan guru dengan tugasan/aktiviti luar SO S1, 01, S3 Mengadakan seminar & bengkel untuk guru kurang pengalaman dgn bantuan kewangan daripada PIBG S5,O1,02,03,04 Mengadakan kursus kemahiran ICT Bahasa Inggeris ST S3, T3 Sekolah menghadkan penglibatan guru pakardengan kegiatan luar

WO W1,W2,W3,O1,O5,O6 Mengadakan kursus motivasi dan peningkatan profesionalisma

WT

PEMBINAAN STRATEGI UTAMA
Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Memilih masa yang sesuai Perhubungan dan rumah agak jauh Pendorong untuk memilih strategi

Pengurusan Kurikulum Pemulihan Kurang berkesan

Mengadakan Seminar, bengkel Untuk ibubapa/Penjaga Dengan bantuan sumber Kewangan PIBG, Tabung Guru

Program keibubapaan

Ibubapa akan ikut peraturan dan arahan Sokongan dan kerjasama PIBG

Sokongan JPNS,SPSPK. PPD dan PIBG

Fasa

7

taktikal

ISU STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM PEMULIHAN KURANG BERKESAN

MATLAMAT STRATEGIK MURID MENGUASAI 3M OBJEKTIF

SIFAR PEMULIHAN
PERINGKAT

PERINGKAT
KPI TOV
%Lulus BM % Lulus M3 % 3M

SASARAN (Daerah) 09 10

11

12

Strategi TOWS Matriks TOV

09

SASARAN (Sekolah) 10 11

PELAN TAKTIKAL (PT) 12

80

BIL

PELAN TAKTIKAL

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

OUTPUT

KPI

PELAN KONTEGENSI

CATATAN

1

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK Pengurusan Kurikulum Pemulihan Kurang berkesan Murid boleh menguasai 3M MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI)

% keputusan murid menguasai 3M meningkat Sifar Pemulihan

OBJEKTIF

1. Jangka Panjang : Mempertingkatkan Pencapaian murid menguasai 3M meningkat sehingga mencapai tahap 100% mulai 2010 2. Jangka Pendek : % murid menguasai 3M meningkat setiap tahun

STRATEGI (1)

Program Keibubapaan

Pelan Tindakan (Strategi 1)
BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI (KPI) PELAN KONTIGENSI

1 Program Keibubapaan

GB PK GPK GUB

Feb (1hari) (Apr) 1hari

RM 500 (PIBG/ Tabung Kebajik an Guru

Ibubapa sedar tentang kepentingan pendidikan anak-anak

% kehadiran % kesedaran ibubapa

JPNS SPSPK Kaunselor

Fasa

8

Operasi

PELAN OPERASI

Nama Program : Motivasi Ibubapa Matlamat: Kesedaran Ibubapa Objektif: Keperihatinan ibubapa terhadap pembelajaran anak-anak Tempoh: Feb - Mei Sasaran: Ibubapa / penjaga murid
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1

Mesyuarat staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Bentang kertas kerja 1.3 Lantik AJK 1.4 Agihan tugas 1.5 Tetap tarikh 1.6 Bincang kos 1.7 Jemputan 1.8 Hal-hal lain

Guru Besar

1 Hari

P.Kanan
GPK

PELAN OPERASI (samb…)
Nama Projek : Motivasi Ibubapa
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

2

Surat Menyurat 2. 1 jemputan penceramah

GPK

2minggu sblm kursus 1minggu sebelum 1 hari 1 hari

3 Pengesahan kehadiran penceramah melalui telefon 4 Aturcara majlis Urusetia J/Kuasa hadiah GB/ P.Kanan/GPK

5
Menyediakan cenderahati Untuk penceramah. 6 Mesyuarat penyelarasan 6.1 Ucapan pengerusi 6.2 Bentang minit mesyuarat 6.3 Mengesahkan minit 6.4 laporan drp J/Kuasa 7 8 9 Pelaksanaan Post-mortem Pelaporan GB Dan AJK 1 hari

4 jam

Semua staf

1hari

Carta Alir
MULA
Mesyuarat JK Menyediakan surat jemputan Penyediaan bahan dan JW Tempahan Tempat Kursus

Mesyuarat Penyelarasan Ketua Penyelaras Persediaan Tempat Pelaksanaan Program Pelaporan

TAMAT

Fasa

9

Pelaksanaan dan penilaian seterusnya refleksi penambahbaikan

DAUN SELASIH UBI KAYU TERIMA KASIH AND THANK YOU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful