Anda di halaman 1dari 1

Contoh RPI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
SK.kunu2
MATAPELAJARAN :Bahasa Malaysia/Matematik

Nama Murid : kelas:


Tarikh masuk :

Penguasaan Murid Dalam Unit:


1. Sangat Baik 2. Baik 3. Memuaskan 4. Sangat Lemah

Bil Masalah Objektif Tarikh Menguasai Skala

Disediakan Oleh: Disahkan Oleh:

( Anak Pulau Sabah ) ( )


Guru Pendidikan Pemulihan Khas Guru Besar
Sk. Sk.