Anda di halaman 1dari 6

Candidate Name

Meenakshi .
Kirandeep Kaur
Neeraj Kumar
Brijesh . Thakur
Gaurav Kaushal
Ankush Kalra
Amit Kumar
Natasha Sharma
Riya Mehta
Gurnam Singh
Khushbu Thakur
Lovepreet Kaur
Sheena Narula
Ankush Sharma
Dikshit Tuli
Amandeep Kaur
Shikha Batheja
Amrinder Singh
Harneet Kaur Grewal
Jayti Matia
Manjinder Kaur
Manveer Kaur
Manmeet Singh .
Dilpreet Kaur
Ritu Dwivedi
Gurpreet Singh
Mehar Singh
Sahil Wadhwa
Gurvinder Kaur
Gurjant Singh Dhanoa
Gurjinder Kaur
Kangna Suri
Avijeet Singh
Hardeep Kaur
Palak Sethi
Mandeep Kaur Brar
Guneet Kour
Bhavanjit Kaur
Jitin Goyal
Rinki Dahiy
Sharu Chandel
Simranjeet Singh
Harmanjit Singh Khinda
Bhavna Rana

DOB
EmailID
4/14/1993 divya0001993@gmail.com
1/27/1992 mgr.deepbajwa@gmail.com
8/10/1992 neerajsaini108@gmail.com
2/23/1991 therajput.1989@gmail.com
6/11/1990 zeedtome@yahoo.com
12/29/1992 ankushkalra29@gmail.com
12/7/1991 amitchauhan968@gmail.com
3/26/1991 narindersharmank@gmail.com
10/9/1991 mehtariya91@gmail.com
11/2/1992 banbait.boys@gmail.com
11/18/1992 khushiintouch@gmail.com
6/2/1991 lovepreetvohra91@gmail.com
10/2/1992 sheena.narula2010@gmail.com
3/8/1991 ankush1661@gmail.com
12/31/1992 dik996@gmail.com
5/29/1991 amangill497@gmail.com
8/29/1991 shikhabatheja6@gmail.com
7/21/1992 ammy.khalsa2697@gmail.com
8/27/1991 harneetgrewal29@yahoo.com
8/10/1992 jaytimatia5449@gmail.com
5/4/1992 monadullat92@yahoo.com
7/18/1991 gillmanveer14@gmail.com
9/10/1990 manmeets717@gmail.com
4/13/1993 dilpreetkaur384@gmail.com
2/26/1992 ri2.dwivedi@gmail.com
8/18/1992 gurpreet_singh9286@yahoo.co.in
4/27/1991 mehar3110.ms@gmail.com
5/27/1992 sahilwadhwa84@gmail.com
9/19/1992 gurvinderladdi524@gmail.com
6/17/1992 gurjantdhanoa@gmail.com
11/25/1993 gurjinderk91@gmail.com
3/4/1993 surikangna93@gmail.com
8/15/1991 harrysingh4040@gmail.com
7/17/1991 kaurhardeep211@gmail.com
10/6/1991 palaksethi5@gmail.com
7/9/1991 mandeepkaur77.mk@gmail.com
4/21/1993 guneetsoodan@gmail.com
8/1/1991 nehalpreet6@gmail.com
4/19/1993 jitin.goyal5@gmail.com
7/23/1992 rinkidahiya258@gmail.com
11/29/1991 sharuchandel007@gmail.com
1/10/1992 769639simran@gmail.com
6/20/1990 er.harman90@gmail.com
8/31/1990 bhavnar31@gmail.com

Paramjeet Kaur Sandhu


Lavleen Kaur
Simran Kaur
Priya Gulati
Sahil Singla
Navneet Kaur
Aditi Ghai
Rupali Ahuja
Rekha Paul
Shilpa Saini
Gurpartap Singh Sandhu
Mandeep Kaur
Sandeep Kaur
Manoj Mehndiratta
Gurpreet Singh
Aamna Aggarwal
Amitoj Singh

1/15/1993 param_sandhu91@yahoo.com
3/30/1991 kaur.lavleen224@gmail.com
9/5/1990 randhawas305@gmail.com
10/4/1993 priyagulati068@gmail.com
3/31/1992 sahilsingla61@gmail.com
10/22/1990 nvntkaur90@gmail.com
1/15/1991 aditighai15@gmail.com
8/21/1990 rupaliar7@gmail.com
10/25/1990 rekhapaul786@gmail.com
5/9/1992 saini9shilpa@gmail.com
3/18/1990 sandhu90cancer@gmail.com
7/30/1992 mandeepkaur.mba@gmail.com
1/17/1992 sarwarasandy@gmail.com
12/25/1991 manojmehndirata@gmail.com
2/1/1992 preetnabha@live.com
10/10/1991 aamnaaggarwal96@gmail.com
12/3/1991 khroud03@gmail.com

Mobile No. College Name


9780230355 Chandigarh University
9855754737 CGC Technical Campus
7696046515 Chandigarh Business School of Administration
9988226313 Chandigarh Group of Colleges
7696955338 Chandigarh University
9896907170 Chandigarh Business School of Administration
9625823999 chandigarh university
8288815306 Chandigarh University
7837342412 Chandigarh University
9736076609 Chandigarh University
9501776499 Chandigarh University
7696102739 Chandigarh Business School of Administration
8557885006 Chandigarh Group of Colleges
9780122183 CGC Technical Campus
9896136362 Chandigarh Business School of Administration
9872335995 Chandigarh University
7696197494 Chandigarh Business School of Administration
9988527242 Chandigarh Business School of Administration
7508047290 Chandigarh Business School of Administration
8054420902 Chandigarh Group of Colleges
9855539393 chandigarh group of colleges, gharuan
8054990522 Chandigarh University
9915216918 Chandigarh Business School of Administration
9915001536 Chandigarh University
8699360822 Chandigarh Business School of Administration
9878356278 Chandigarh Business School of Administration
9459993823 Chandigarh University
9988871209 Chandigarh Business School of Administration
8146925292 Chandigarh Group of Colleges
9501520060 Chandigarh University
7508804828 chandigarh university
7206822792 Chandigarh Business School of Administration
9592313882 Chandigarh University
9876793707 Chandigarh University
9988688651 Chandigarh Business School of Administration
9803818671 Chandigarh University
8054202613 Chandigarh Group Of Colleges
9914614193 chandigarh univercity gharuan
9779979796 Chandigarh Business School of Administration
9711963073 Chandigarh Business School of Administration
9041390830 Chandigarh University
8146977178 Chandigarh University
9501505620 Chandigarh University
9646024985 Chandigarh Business School of Administration

College City
mohali
mohali
mohali
Mohali
mohali
mohali
NA
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
Mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
Mohali
NA
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
Mohali
mohali
NA
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
Chandigarh
NA
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali

Degree
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA

9988849224 Chandigarh
8283807615 Chandigarh
8727901005 Chandigarh
8699262668 Chandigarh
8528000037 Chandigarh
7696588217 Chandigarh
9888840402 Chandigarh
9781366460 Chandigarh
8728800871 Chandigarh
8968670553 Chandigarh
9988716892 Chandigarh
9646019055 Chandigarh
9888899072 Chandigarh
8901004485 Chandigarh
9464534488 Chandigarh
8146603417 Chandigarh
9888552357 Chandigarh

Business School
University
University
Business School
Business School
University
Business School
Business School
university
Business School
University
Business School
Business School
Business School
University
Business School
Business School

of Administration
of Administration
of Administration
of Administration
of Administration
of Administration
of Administration

of Administration
of Administration

Chandigarh
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
mohali
NA
mohali
mohali
mohali
mohali
Chandigarh
mohali
mohali
mohali

MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA

Specialization
Human Resource
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Finance
Marketing
Finance
Finance
Finance
Marketing
Human Resource
Marketing
Marketing
Finance
Marketing
Marketing
Finance
Finance
Finance
Finance
Marketing
Marketing
Finance
Marketing
Marketing
finance , marketing
Marketing
Marketing
Finance
Marketing
Finance
Human Resource
Finance and Marketing
Finance
Commerce
Human Resource
Finance
Sales & Marketing
Human Resource
Marketing
Marketing
Finance

Finance
Finance
FINANCE + MARKETING
Finance
Finance
Finance
Marketing
Finance
Finance
Marketing
Marketing
Finance
Marketing
Marketing
Finance
Marketing