Anda di halaman 1dari 10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

MATEMATIK TING 2
Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas
soalan ini.

1. (a)

(b)

(c)

(i)
(ii)

(i)

(ii)

SOALA
N

1
nmhmn14

MARKAH
/10
1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2
2. (a)

(b)

(c)

(i)
SOALA
N
(ii)

MARKAH
/10

(iii)

nmhmn14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2
3.(a)

(b)

(i
)

(i
)
(ii
)
(iii)

(ii
)

(iii)

(c)
(i
)

(ii)

SOALA
N

MARKAH
/10

4. (a)
nmhmn14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2
(i)

(b)

(i
)

(ii)

(ii)

(c)

SOALA
N

4
5. (a)

(i
nmhmn14
)

(ii)

MARKAH
/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2

(b)

[ 2 markah/ 2 marks ]
(i
)
(ii
)
(c)
(i
)

(ii)

SOALA
N
6. (a)

nmhmn14

MARKAH
/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2

[ 4 markah/ 4 marks ]
(b)

(c)

SOALA
N
7. (a)

MARKAH

/10

[ 3 markah/ 3 marks ]

nmhmn14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2

(b)

(c)

(i
)

(ii)

(i)

[ 4 markah/ 4 marks ]
(ii)

(iii)

SOALA
N

8. (a)

MARKAH
/10

[ 3 markah/ 3 marks ]

nmhmn14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2
(b)

(c) Sesiku dan protraktor tidak dibenarkan untuk soalan ini.


Set squares and protractors are not allowed to be used for this question.
Bina sudut 30 pada titik O.

[ 4 markah/ 4 marks ]

SOALA
N
9. (a) Sesiku dan protraktor tidak dibenarkan untuk soalan ini.

MARKAH

/10
Set squares and protractors are not allowed to be used for this [question.
4 markah/ 4 marks ]
Bina sudut 90 pada titik O.

nmhmn14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2

(b)

(c)

SOALA
N
10. (a)

(ii)

MARKAH
/10

(i
)

nmhmn14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


MATEMATIK TING 2

(b)

(c)

SOALA
N

10

MARKAH
/10

SOALAN TAMAT

nmhmn14

10