Anda di halaman 1dari 4

AUTOGENI TRENING - DUBOKA PROGRESIVNA MEDICINSKA RELAKSACIJA - UVODNI RAZGOVOR - VI - 150505 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

AUTOGENI TRENING - UVODNI RAZGOVOR


Autogeni trening je uenje tehnike oputanja i psihike koncentracije kojoj je cilj poboljanje
tjelesnog i duevnog zdravlja, uravnoteenje i usklaivanje uma i tijela, samolijeenje i
samousavravanje te poboljanje kvalitete ivota.
Rezultati vjebanja autogenog treninga se vide brzo i pokazuju se u ublaavanju mnogih
psihosomatskih poremeaja koje izaziva stres, u dalekosenom razvoju svoje osobnosti, u
jaanju samopouzdanja i u boljem rjeavanju bilo kojeg problema.
Nakon to jednom nauite autogeni trening, vjebe moete samostalno prakticirati kad god
Vam je to potrebno, bilo gdje i u bilo kojem poloaju.
Tijekom svake serije vjebi, vjeba ponavlja niz slikovnih predodbi ili vizualizacija, koje ga
uvode u stanje tjelesne i duevne oputenosti.
Svaka serija vjebi moe se vjebati u odabranom poloaju, npr. u leeem poloaju, u
sjedeem poloaju ili u poloaju koijaa.
Autogeni trening pomae ljudima ublaiti i nadvladati osjeaj tjeskobe i napetosti.
On stvara stanje potpune smirenosti koje pomae ljudima da budu u kontaktu s dubljim
dijelovima njihovog uma.
Um postaje vie osjetljiv (prijemljiv) nego obino.
Vjebai mogu sebi predloiti izmjene za koje osjeaju da mogu njima poboljati njihove ivote.
Postupak se sastoji od kratkih reenica koje opisuju osjeaj teine i topline u udovima.
Dok Vam voditelj vjebi ita vjebe naglas usmjerite svoju panju na svaki osjeaj, ponavljajui
u sebi svaku reenicu tri puta.
Vana znaajka ovog pristupa je u tome to biste se pri vjebanju trebali osjeati pasivni i
leerni; izbjegavajte prisilu da se dogodi bilo kakva reakcija.
Neka osjeti teine i topline nastaju sami od sebe, lako i bez napora, i ne trudite se da ih
stvorite.
Ako vam se nameu druge misli, samo vratite svoju pozornost natrag na reenice vjebi;
usmjeravajui svoju panju na njih, pomoi e vam da oslabi utjecaj ometajuih misli na vas.
Udobno se smjestite u oputenom poloaju za vjebe (leeem ili sjedeem) i zamislite sebe na
mjestu na kojem biste se osjeali oputeno moda na toploj, sunanoj livadi na plai ili na
nekom drugom mjestu, po vaoj elji
Autogeni trening sastoji se od vjebi kojima si osoba putem autosugestije pomae u oputanju.
Autogeni trening se temelji na paralelizmu miine i psihike napetosti odnosno oputenosti
(relaksacije).
Miina napetost (napetost popreno-prugastih miia tijela) uzrokuje i pojaava psihiku
napetost, a psihika napetost uzrokuje i pojaava miinu napetost.
1

AUTOGENI TRENING - DUBOKA PROGRESIVNA MEDICINSKA RELAKSACIJA - UVODNI RAZGOVOR - VI - 150505 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

Te dvije napetosti stvaraju zaarani krug koji na kraju dovodi do tjelesnih i psihikih bolesti
(psihosomatske bolesti i psihoneuroze).
Meutim, za zdravlje je vaniji sljedei paralelizam: psihika oputenost uzrokuje i pojaava
miinu oputenost, a miina oputenost (relaksacija ili oputenost popreno-prugastih miia
tijela) uzrokuje i pojaava psihiku oputenost.
Upravo je taj posljednji mehanizam osnova djelovanja autogenog treninga i vjebi oputanja
openito.
Kod vjebi autogenog treninga nije bitno, kojim jezikom ili dijalektom si sugerirate misli, ve
koje vam slikovne predodbe, odnosno vizualizacije ili imaginacije ili slike u glavi, te misli
stvaraju.
Kod vjebi autogenog treninga nisu bitne rijei, ve slikovne predodbe u vaem umu.
Uinak autosugestije ovisi samo o tome, koliki uinak imaju zamiljene rijei u vaoj mati i
koliko taj uinak vae mate, svojim slikovnim predodbama, utjee na va um.
Vi si rijei sugestija ili formula i gesla autogenog treninga moete i izmijeniti po vlastitoj elji,
ali je bitno, da te rijei proizvedu eljeni pozitivan uinak u vaem umu.
Za vjebanje autogenog treninga, smjestite se u ugodan i siguran poloaj, u ugodno toploj,
zamraenoj, i tihoj prostoriji.
Prije toga iskljuite telefon i zamolite ukuane, da vam ne smetaju tijekom vjebi.
Duboka progresivna medicinska relaksacija je proces oputanja i stanje vrlo duboke tjelesne i
duevne oputenosti.
Duboka progresivna medicinska relaksacija funkcionira na sljedeem osnovnom naelu: stres
je esto povezan s napetou u miiima, pa tako reduciranjem te napetosti moe se reducirati
i sam stres.
Ova relaksacijska tehnika zahtijeva duboku koncentraciju u mirnom okruenju.
Panja se usmjerava na skupine miia ili na dijelove tijela te se oni sustavno oputaju.
U stanju duboke progresivne medicinske relaksacije moete nauiti autogeni trening mnogo
bre nego klasinim nainom vjebanja.
Dok ste u stanju duboke progresivne medicinske relaksacije, Vi moete uti sve to se dogaa
oko Vas. I, ako u bilo kojem trenutku, Vi elite prekinuti to stanje, moete jednostavno otvoriti
oi, i vie neete biti oputeni.
Ali, ako slijedite upute voditelja vjebi, obavit ete posao, i postii ete svoj eljeni cilj.
U dubokoj progresivnoj medicinskoj relaksaciji, poboljana je sposobnost reagiranja na
poeljne sugestije.
Da bi duboka progresivna medicinska relaksacija bila uspjena, dopustite si da zauzmete
sljedei mentalni stav, a to je:
2

AUTOGENI TRENING - DUBOKA PROGRESIVNA MEDICINSKA RELAKSACIJA - UVODNI RAZGOVOR - VI - 150505 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

"Sviaju mi se ove sugestije. Ja znam da e one biti djelotvorne za mene!"


Dok Vam dajem upute, vrlo je vano da ne analizirate i da ne razmiljate o tome to sam rekao,
jer ako to inite, onda koristite svoj svjesni um. Da bi sugestije koje dajem Vaoj podsvijesti,
mogle biti uinkovite, moramo iskljuiti Va svjesni um. Tako moemo doprijeti do Vae
podsvijesti, i unijeti u nju sugestije koje Vi elite.
Dopustite si, da Vam um bude potpuno bistar, kao voda.
Nemojte razmiljati o mojim sugestijama niti ih analizirati.
Samo drite svoj um potpuno bistrim, bez misli, i samo slijedite moje upute.
Duboka progresivna medicinska relaksacija je stanje kao kad ste vrlo umorni, ugodno umorni i
pokuavate spavati, ali ujete sve to se dogaa oko Vas.
Ne smijete se previe truditi.
Ako ovaj put duboka progresivna medicinska relaksacija ne uspije, bit e bolje sljedei put.
Moe Vam se dogoditi da najedanput postanete svjesni da mislite na neto sasvim drugo, a ne
na ono to Vam ja govorim.
To nije nita loe.
Samo nastavite sa sluanjem mojih sugestija i u umu si slikovito zamislite sve to Vam ja
budem govorio.
Vano je samo to da potpuno pasivno dopustite da moje rijei djeluju na Vas, da njihov sadraj
sebi slikovito predoite duhovnim oima - kao film.
Slika je govor podsvijesti.
Naa podsvijest, naime, govori u slikama.
to sebi preciznije predoite eljeni krajnji cilj, to bre e duboka progresivna medicinska
relaksacija djelovati. Pri tom bi se, meutim, morali drati potpuno pasivno, mirno i smireno.
Ne trebate naprezati svoj um, jer svako svjesno razmiljanje blokira put u podsvijest, dok se
svaka slikovna predodba koja Vas ispunjava nastoji ostvariti.
U stanju duboke progresivne medicinske relaksacije, vano je izbjei svaki napor, jer emo
inae izazvati suprotno djelovanje.
elio bih Vam objasniti to se dogaa u stanju duboke progresivne medicinske relaksacije.
Primijetit ete da ete se opustiti i vjerojatno ete postati malo pospani.
Budite pasivni i mirni i smirni.
Opazit ete odreene stvari kad se budete opustili, a ja bih Vam htio panju jo vie usmjeriti
na njih.
Moda neete doivjeti sve pojave na koje u Vas upozoriti. To je potpuno normalno!.
Oputanje je normalan doivljaj i svatko prolazi kroz stanje slino dubokoj progresivnoj
medicinskoj relaksaciji svaku no prije nego to se probudi.

AUTOGENI TRENING - DUBOKA PROGRESIVNA MEDICINSKA RELAKSACIJA - UVODNI RAZGOVOR - VI - 150505 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

Ne elim da zaspete, htio bih da ste budni za sve to Vam kaem i da su budne takoer i Vae
misli.
Ako pak osjetite pospanost, ugodno se prepustite tom stanju.
Htio bih da se opustite i da Vam je ugodno, zato ne postavljajte pitanja.
Budite pasivni, mirni, smireni i prijemivi za sve.
Ne trebate analizirati svoje misli i osjeaje, kao ni moje sugestije.
U stanju duboke progresivne medicinske relaksacije ste oputeni, potpuno oputeni i ugodno
umorni, kao nakon dobrog ruka i postajete sve vie i vie oputeni.
Osoba u stanju duboke progresivne medicinske relaksacije moe odbiti bilo koju sugestiju koja
joj se ne svia.
Svatko se moe opustiti ako se ne odupire. Zato budite potpuno pasivni i prijemivi za sve,
tako da bi moje rijei mogle uzrokovati u Vaem umu potrebne slikovne predodbe.
Ne odupirite se sugestijama.
Dok sluate moje sugestije, nemojte se naprezati.
Sve to emo u poetku uiniti je smirenje tijela i uma i poetno oputanje.
Sjeat ete se svega to e se dogaati za vrijeme duboke progresivne medicinske relaksacije.
U svakom zanimanju, radnik ima skup alata koje koristi u svojem poslu.
Tako ih imam i ja, kao to je lagani pritisak na Vae rame, kako bih pomogao u toku sugestija.
Mogu Vas dotaknuti s mojim prstom na Vae elo, rame, ruku ili koljeno, kako bih takoer
pomogao u toku sugestija.
Takoer mogu podignuti Vau ruku za zapee i ispustiti je na Vae bedro, kako bih pomogao
da Vam sugestije uu u Vau podsvijest.
Dozvoljavate li mi da koristim te svoje specifine alate za pomo sa sugestijama?
Trebate li ii na zahod, prije nego ponemo vjebanje duboke progresivne medicinske
relaksacije?
Imate li kakve zdravstvene probleme s vratnom kraljenicom?
Odgovara li Vam vie izraz 'vjee' ili 'oni kapci'?
Smeta li Vam puckanje prstima?
Bojite li se vonje liftom?
Jeste li denjak(inja) ili ljevak(inja)?
Sjednite udobno i opruite se, s neprekrienim rukama i nogama, a ake poloite na bedra ili sa
strane.
Imate li kakva pitanja o oputanju i o stanju oputenosti?