Anda di halaman 1dari 10

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

Bahagian A.
Bulatkan pilihan jawapan anda.

Gendang Dongsan
Pemukul kulit kayu

1. Maklumat di atas boleh ditemukan di _______________________.


A. Arkib Negara
B. Muzium Negara
C. Perpustakaan Negara
D. Planetarium Negara
2. Antara yang berikut yang manakah merupakan sumber pertama ?
A. Buku Cerita
B. Artifak
C. Majalah
D. Model

Tempat menyimpan dan mempamerkan


tinggalan sejarah sesebuah negara.
3. Pernyataan di atas merujuk kepada _______________ .
A. muzium
B. arkib
C. zoo
D. memorial

4. Siapakah yang digelar bapa kemerdekaan Malaysia?


A. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
B. Dato Seri Najib Tun Razak
C. Tun Tan Chen Lock
D. Tun Dr. Mahathir

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 2

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

5. Kajian sejarah terhadap sumber daripada bahan bertulis atau bercetak


dikenal sebagai ____________________.
A. kaedah lisan.
B. kaedah bertulis.
C. kaedah arkeologi.
D. kaedah pemerhatian.

6. Antara yang berikut, yang manakah tercatat dalam sijil kelahiran?


i.
tarikh lahir
ii.
tempat lahir
iii.
tarikh masuk sekolah
iv.
tempat meluluskan sijil
A.
B.
C.
D.

i dan ii
i dan iv
ii dan iii
iii dan iv

7. Siapakah yang membentuk keluarga asas?


i.
Bapa
ii.
Ibu
iii.
Nenek
iv.
Anak
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iii
i, ii dan iv
i, iii dan iv
i, ii, iii dan iv

8. Apakah amalan yang dapat melahirkan keluarga asas yang bahagia?


i.
Bantu-membantu
ii.
Berbudi bahasa
iii.
Bersopan santun
iv.
Bercakap benar
A. i, ii, dan iii
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. i, ii, iii dan iv

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 3

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

9. Apakah yang perlu anda lakukan ketika lalu di hadapan orang yang lebih
tua?
i.
ii.
iii.
iv.
A.
B.
C.
D.

Bertanya khabar
Berjalan dengan hormat
Menunduk
Meminta kebenaran untuk lalu
i, ii dan iii
i, ii dan iv
i, iii dan iv
ii, iii dan iv

10. Mengapakah kita memerlukan keluarga?


A. Mendapatkan nasihat
B. Mendapatkan wang saku
C. Mendapatkan layanan sopan
D. Mendapatkan ilmu mengarang

11. Apakah gelaran untuk raja Negeri Sembilan?


A. Yang DiPertuan Besar
B. Tuan Besar
C. Raja
D. Sultan
12. Siapakah yang bertanggungjawab mentadbir sesi petang sekolah?
A. Guru Besar
B. Guru Penolong Kanan
C. Guru Penyelia Petang
D. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

13. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab mengendalikan


_________________ .
A. Program akademik
B. Aktiviti kokurikulum
C. Kebajikan dan keselamatan
D. Pentadbiran dan perkhidmatan

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 4

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

14. Bendera dan lencana sekolah ialah ___________________ sekolah.


A. Visi
B. Logo
C. Identiti
D. Cogan kata

15. ____________________ bertanggungjawab menguruskan hal


berkaitan dengan program akademik sekolah.
A. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
B. Guru Penolong Kanan Pentadbiran
C. Guru Penolong Kanan Kokurikulum
D. Guru Besar sekolah

16. ___________________ berperanan mengendalikan perkara berkaitan


dengan kebajikan dan keselamatan murid di sekolah.
A. Guru Bimbingan dan Kaunseling
B. Guru Penolong Kanan Akademik
C. Guru Penolong Kanan Pentadbiran
D. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
17.
Perkara berikut terdapat pada alamat lengkap kecuali
A. Jalan
B. Tempat
C. Poskod
D. Nombor telefon

18.

i.
ii.
iii.
iv.

Apakah tanaman yang diusahakan di kawasan tanah tinggi?


Teh
Getah
Sayur-sayuran
Bunga-bungaan

A.
B.
C.
D.

19.

i, ii dan iii
i, ii dan iv
i, ii dan iv
ii, iii dan iv

Siapakah yang membunuh J.W.W Birch?


A. Seputum

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 5

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

B. Mat Kilau
C. Tok Janggut
D. Dato Bahaman
20.

Mengapakah Dato Maharaja Lela menentang British?


A. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pentadbiran
B. Tidak bersetuju dengan undang-undang British
C. Melarang rakyat mengusahakan tanah
D. Sekolah agama diberhentikan

21. Mengapakah sungai perlu dipelihara?


A. Sumber air
B. Sumber ikan
C. Sumber tenaga
D. Sumber galian

22. Bagaimanakah anda memastikan alam sekitar terpelihara?


i.
Mengitar semula
ii.
Menanam pokok
iii.
Membakar sampah
iv.
Menggunakan beg plastik
A.
B.
C.
D.

i dan ii
i dan iv
ii dan iv
iii dan iv

23. Alam sekitar sangat penting kepada manusia dan haiwan kerana
i.
Membekalkan sumber makanan
ii.
Membekal sumber air
iii.
Menjadi habitat haiwan
iv.
Membekal udara bersih
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iv
i , ii dan iii
ii, iii dan iv
i, ii, iii dan iv

24. Mengapakah pencairan air batu berlaku?


A. Peningkatan air laut
PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 6

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

B. Peningkatan suhu bumi


C. Pembentukan pulau-pulau
D. Pembebasan gas oksigen
25. Bilakah tarikh kemerdekaan Malaysia?
A.
B.
C.
D.

15 Ogos 1957
31 Ogos 2015
31 0gos 1957
1 Ogos 1957

25
(25 markah)

Bahagian B.
Padankan bahan atau tokoh di bawah ini dengan maksud sejarah yang betul.

Bahan / Tokoh

Maksud Sejarah

Tindakah manusia dan sebab26. Kamus Dewan

sebab mereka lakukan


Peristiwa yang benar-benar

27. Herodatus

berlaku pada waktu lampau.


Cerita tentang masyarakat

28. Ibn Khaldun

manusia dan perbuatan yang


berlaku pada masyarakat itu.

Terdiri daripada bapa, ibu dan


29. Sijil kelahiran
30. Biodata
31. Salasilah

anak.
Asal- usul seseorang.

Sijil rasmi tentang butir-butir


kelahiran.

32. Keluarga asas

Maklumat ringkas tentang diri


seseorang.

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 7
Sifat
Ucapan
Langkah
atau
ringkas
untuk
ciri pada
mencapai
yangseseorang
menjadi
visi

35.
33.
34.
Cogan
Identiti
Misikata

atau
pegangan
sesuatu
bersama.
benda.

10

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

MEI 2015

M/S 8

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

Bahagian C.
Namakan bentuk muka bumi berikut :
Pulau

Pinggir

Pesisir

Tanah

Tanah

sungai

laut

tinggi

pamah

36. _______________________________

37. _______________________________

38. ________________________________

39. ________________________________

40. ________________________________

5
Bahagian D
PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 9

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

Lengkapkan rajah berikut untuk mengetahui perubahan yang berlaku pada Zaman
Air Batu.

cair

daratan

glasier

naik

suhu

lautan

Perubahan

41. ____________ bumi meningkat.

42. Air batu mula


______________.

KESAN :
43. Pergerakan __________________ berlaku.
44. Aras laut _____________________.
45. Wujud ____________________ dan ________________(46).

Bahagian E.
PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 10

SULIT

PENTAKSIRAN SUMATIF SETENGAH TAHUN

MEI 2015

Isikan tempat kosong dengan nama guru yang bertepatan dengan jawatan di
sekolah anda.

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN


SEKOLAH KEBANGSAAN DESA CEMERLANG

(Guru Besar)

(Guru Penolong Kanan


Pentadbiran)

(Guru Penolong Kanan


Kokurikulum)

(Guru Kelas)

PANITIA KAJIAN TEMPATAN / SEJARAH SKDC

M/S 11