Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA

42700 BANTING
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
MATEMATIK TAHUN 4
KERTAS DUA
( 40 minit )

Jawab semua soalan.

1.

Tulis 70 412 dalam perkataan


1

2.

Apakah nilai tempat bagi digit 9 dalam nombor 59 616?

3.

Bundarkan 76 476 kepada ratus yang terdekat

4.

Rajah 1
Berapakah pecahan bagi kawasan yang berlorek?

5.

18 764 998 =

6.

7.

2 =
9

8.

6 068 + 2 237 645 =

6
9.

Nyatakan

dalam bentuk termudah

10.

6 335 7 =

11.

Tukarkan 0.58 kepada bentuk pecahan.

12.

Cari hasil tambah bagi 86.00 + 0.48 + 13.15

13.

Berapakah perbezaan di antara 14.00 dan 0.52?

14.

8654 9 =

15.

5 636 6 =

16.
Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh sebuah kedai buku dalam tiga
bulan.
Bulan
Januari
Februari
Mac

Bilangan buku
2 055
3 478
4 644

Hitung jumlah buku yang di jual dalam tiga bulan itu.

17.

Hamid memungut 825 buah mangga dan 512 durian di kebunnya. Bagaimanapun, 85
daripada buah-buahan itu telah diberi kepada kawan-kawannya. Berapakah bilangan buahbuahan yang tinggal?

18.

8 750 botol syampu dimasukkan sama rata ke dalam 5 kotak. Berapakah bilangan botol
syampu yang ada dalam setiap kotak?

19.

Nazira membeli 4 m kain. Dia menggunakan


helai baju bayi. Berapa meter kain yang tinggal?

5
8

m kain itu untuk membuat beberapa

20.

Firdaus, Ilham dan Syafiq berkongsi 19.5m riben secara sama rata. Berapakah panjang riben
yang dimiliki oleh ketiga-tiga mereka?

Anda mungkin juga menyukai