Anda di halaman 1dari 6

Bahasa Malaysia Tahun 1

Ujian Pertengahan Tahun 2015


Nama : _____________________________ Kelas : ______________________________
JAWAB SEMUA SOALAN
A. SAMBUNGKAN TITIK. ( 16 MARKAH)

B. PADANKAN GAMBAR DENGAN PERKATAAN. (12 MARKAH)

C. SUSUN SUKU KATA MENJADI PERKATAAN. (18 MARKAH)


D. TULIS JAWAPAN DALAM PETAK. (12 MARKAH)

E. SUSUN PERKATAAN DAN FRASA MENJADI AYAT TUNGGAL. ( 10


MARKAH )
4