Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM INTERVENSI PANITIA

(Fasa 1: Berdasarkan TOV)


NAMA PANITIA : SAINS
KELOMPO

NAMA PROGRAM /

K MURID

AKTIVITI

SINOPSIS PROGRAM (RINGKAS)

CEMERLAN Guru

Perbincan

Mendidik murid untuk bekerjasama dalam

G&

gan

membincangkan tajuk yang diberikan guru dan

POTENSI

&

kemudianya murid akan membentangkan apa

CEMERLAN

perkongsia yang mereka fahami kepada rakan-rakan.

n ilmu

Program ini turut meningkatkan keyakinan diri

Hunt &

murid
Soalan-soalan di sediakan tersembunyi sekitar

Answer

kawasan sekolah. Murid perlu menjawab soalan

muda

pertama untuk mendapatkan klu soalan


seterusnya. Program ini untuk menimbulkan
Latihan

minat murid untuk terus belajar.


Murid disediakan dengan pelbagai jenis soalan

intensif

ujian yang lepas dari pelbagai negeri. Ini adalah


untuk memastikan murid bersedia untuk
menjawab pelbagai bentuk soalan.

BIL.

TARIKH /

MURID

TEMPOH

TERLI

LAKSAN

BAT
2

A
Februari
hingga
Septemb
er

SEDERHAN Fly High!

Candy in

Soalan-soalan berlainan topik disediakan di

box

dalam kotak. Murid perlu mencabut satu soalan

Februari
hingga

pada setiap masa untuk dijawab. Bagi setiap

Septemb

jawapan yang betul akan diberi sebiji gula-gula

er

sebagai ganjaran. Murid yang cemerlang dan


lemah turut digalakkan untuk bersama-sama

LEMAH

Latihan

dalam aktiviti ini


Murid dibimbing untuk menjawab soalan aneka

pengukuh

pilihan dan subjektif

an
Latihan

Latihan sebagai panduan untuk menjawab soalan

Seni

berkala
Warna dan

dan kefahaman murid


Menggunakan kaedah warna dalam mencatat

dalam

sains

nota. Murid dibekalkan pensel warna untuk

pendidikan

Februari
hingga

mencatat nota. Ia adalah untuk menarik minat

Septemb

murid untuk menulis dan membaca apa yang

er

Peta

mereka catat.
Menyediakan nota dalam bentuk peta minda.

minda

Murid bebas untuk membina apa sahaja bentuk


peta minda yang diinginkan. Ini dapat membantu
murid untuk terus fokus dan nota yang dicatat

Kelas

lebih senang untuk dibaca.


Murid diberi latih tubi yang bersesuaian bagi

bimbingan

membantu murid dalam memahami cara untuk

menjawab soalan. Program ini lebih kepada


memahami kehendak soalan.

Anda mungkin juga menyukai