Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A

1. Tuliskan enam peraturan bilik Sains yang harus dipatuhi oleh murid
dalam rajah dibawah.

Peratura
n Bilik
Sains

(6 markah)

2. (a) Labelkan bahagian organ yang bertanda P, Q dan R.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

(3 markah)
3. Tuliskan urutan pernafasan yang betul.
Menarik nafas
Hidung

Menghembus nafas
Peparu
(2 markah)

4. Rajah dibawah menunjukkan organ perkumuhan manusia.


Nyatakan hasil perkumuhan yang dikeluarkan.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Organ perkumuhan
X

Hasil perkumuhan

Ginjal
(i)

___________________________

Kulit

(i)

___________________________

Peparu

(i)
(ii)

___________________________
___________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

(4 markah)

5. Lihat gambar dibawah. Kelaskan haiwan mengikut organ


pernafasan yang betul.

Peparu

Insang

Spirakel

Kulit lembap

(12 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

6. Isikan tempat kosong berdasarkan rajah tersebut.


a. Pucuk bertindak balas terhadap
______________________

b. Akar bertindak balas terhadap


_________ dan _______________.

c. Daun bertindak balas terhadap


______________________.

(3 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

7. a. Apakah maksud luas?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1 markah)
b. Dengan menggunakan kertas petak berukuran 1 cm x 1 cm
dibawah, hitung luas bagi setiap rajah berikut.
1 cm
1 cm

i.

ii.

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

__________________ cm2

iii.

__________________ cm2

1 cm

1 cm

__________________ cm2
(3 markah)
BAHAGIAN B

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

1. Jadual dibawah menunjukkan senarai makanan yang diambil oleh


Salman sewaktu bersarapan, makan tengah hari dan makan
malam.
a.

Sarapan
Susu
Bijirin
Telur
Roti

Makan tengah
hari
Nasi
Ayam
Ikan
Sayur-sayuran

Makan malam
Mee goreng
Jus lemon

Pada pandangan kamu, adakah Salman mengamalkan amalan


hidup sihat?
__________________________________________________________________
b. Berikan inferens (sebab) berdasarkan jawan kamu di 5 (a).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Apakah kebaikan yang diperoleh oleh Salman melalui gaya
pemakananny?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
d. Cadangkan dua aktiviti lain yang boleh diamalkan oleh Salman
sebagai amalan hidup sihat.
i.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(5 markah)

2. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

a. Nyatakan keperluan asas tumbuhan tersebut supaya ia


tumbuh sihat.
i.
________________________________________
ii. ________________________________________
iii. ________________________________________
(3 markah)
b. Tumbuhan tersebut menjalankan proses fotosintesis.
Nyatakan maksud fotosintesis.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
(1 markah)
c. Mengapakah tumbuhan perlu menjalankan proses
fotosintesis?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(1 markah)
d. Adakah haiwan boleh menjalankan proses fotosintesis?
Terangkan.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(2 markah)

3. Rajah dibawah menunjukkan sebuah jubin, kelas P dan kelas Q.


Jubin tersebut diperlukan untuk menutupi kelas-kelas tersebut.
1m
1m

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Jubin

9m
6m
5m
4m

Kelas P

Kelas Q

a. Nyatakan luas
i.

Kelas P : _______________________________________________________
(1 markah)

ii. Kelas Q: _______________________________________________________


(1 markah)
b. Nyatakan satu hubungan antara luas kelas dengan bilangan jubin
yang diperlukan untuk menutupi kelas.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(1 markah)
c. Berapakah bilangan jubin yang diperlukan jika luas kelas ialah
4 m x 8 m?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(1 markah)
Disediakan oleh,

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Disemak oleh,