Anda di halaman 1dari 7

Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

(20 markah)

5) Apakah nombor selepas 3?

3
1) Perkataan bagi nombor di atas

A. 6
B. 4
C. 5

A. Dua
B. Sepuluh
C. Tiga

2)

6) Antara berikut, yang manakah


betul?

A. 1 = sepuluh
B. 6 = lapan

Kira dan pilih nombor yang betul.

C. 3 = tiga

A. 5
B. 8
C. 7

3)

7) Nombor yang manakah lebih


besar dari 6?

A. 4
B. 8
C. 2

Apakah nombor yang tertinggal?


A. 6
B. 9
C. 10

4)

8) 8 lebih kecil daripada


A. 10
B. 6
C. 5

Berapakah jumlah bintang?


A. eight
B. five
C. three

9) Bilang satu-satu secara menurun


dari 5.
1

A. 3, 4, 5, 6
B. 5, 4, 3, 2
C. 2, 3, 4, 5

10)

A. Sembilan
B. Lima
C. Sepuluh

14)

Ayat matematik bagi gambar di


atas adalah

Isi tempat kosong dengan


jawapan yang betul.

A. 4 3 = 1
B. 7 3 = 4
C. 8 - 3 = 5

A. 7
B. 6
C. 5
15)
11)

A. 5 + 2 = 7
B. 6 + 3 = 9
C. 4 + 2 = 6

A. 1
B. 2
C. 3

Ayat matematik bagi gambar di


atas adalah

12)

16) Pilih ayat matematik yang betul.

A. 9 5 = 3
B. 9 5 = 6
C. 9 5 = 4

Apakah nombor yang tertinggal?

17) 1 kurang dari 7 adalah ______

A. 5
B. 3
C. 4

A. Lima
B. Lapan
C. Enam

13) Empat dan enam adalah


__________
2

18)Dhiya ada 8 biji epal. Farah ada 1 biji epal kurang dari Dhiya. Berapa biji
epalkah yang dimiliki oleh Farah?
A. 6
B. 7
C. 5
19)Terdapat 4 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan di dalam bas.
Berapa orang muridkah yang ada kesemuanya?
A. 8
B. 5
C. 10

20) Terdapat 7 buah buku di dalam almari. Adriana mengeluarkan 2 buah buku .
Berapa buah bukukah yang tinggal?
A. 3
B. 5
C. 6

21) Pilih dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (2 markah)

19

18

a) Nombor selepas 17 adalah

b) Nombor sebelum 20 adalah

22) Kira dan suaikan dengan nombor yang betul. (2 markah)

a)

b)

c)

d)

16

10

20

23. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul (2 markah)

Lapan

a)

Dua Puluh

Lima Belas

c)

b)

15

d)

20

24. Pilih nombor dan isikan di tempat yang sesuai. (2 markah)

13

17

a) 1 puluh dan 7 sa ialah ________


b) 1 puluh dan 3 sa ialah ________

25. Warnakan nombor yang besar. ( 2 markah )


5

Lima

a)

10

b)

13

18

26. Bandingkan dan tulis jawapan yang betul (2 markah )

Sama Banyak

a)

Tidak sama banyak

b)

27. Bilang satu-satu secara menurun (2 markah)

20

18

16

14

13

11

28. Pilih dan suaikan jawapan yang betul. (2 markah)


a)

6+2

3+2

b)

0+5

5+3

29. Bulatkan jawapan yang betul. (2 markah)

a) Satu kurang dari lima adalah

b) Satu lebih daripada 9 adalah

10

30. Pilih dan warnakan jawapan yang betul. (2 markah)

a)

10 5 =

5
b)

84=

4
6

Tamat