Anda di halaman 1dari 3

ACTIVITATS FORCES I ESTRUCTURES.

Utilitzant els teus apunts, llibre, llibreta... contesta de forma


adequada les segents qestions.
1. Emplena correctament:
Lacci capa de produir o modificar lestat de reps o de moviment dun
cos o de produir-hi deformacions sanomena ___________________. La seva
unitat en el Sistema Internacional s ______________________. Per indicar
com actua una fora sobre un cos ho fem mitjanant __________________ La
longitud del segment ens mostra _________________. Els aparells que
sutilitzen per mesurar forces sanomenen __________________________. Les
propietats mecniques ms importants dels materials sn:
a)_________________________b)_________________________c)____________________
_ d) ________________________ e) _________________________
5. Indica quins dels factors segents determinen la resistncia dun
objecte: la forma, el color, el tipus de material, la textura, les dimensions o
el procs de fabricaci.
6. Anomena cinc materials que consideris resistents. Justifica la resposta
basant-te en aplicacions daquests materials en qu creguis que han de ser
resistents.
7. La propietat que tenen alguns materials de suportar forces i cops sense
trencar-se sanomena: a) Resistncia b) Tenacitat c) Elasticitat d) Plasticitat
8. La propietat que tenen alguns materials
permanentment, sense arribar-se a trencar, sanomena:

de

deformar-se

9. Anomena tres objectes elstics i tres de frgils.


10. Diferencia la ductilitat i la malleabilitat.
11. Dels segents materials, quin s dur i frgil alhora?
a) Fusta natural
c) Plstic

b) Alumini
d) Vidre

12. Quan treballa, el cable duna grua est sotms, principalment, a un


esfor de:
a) Flexi

b) Compressi

c) Tracci

d) Torsi

13. A quin tipus desfor est sotms el volant dun cotxe? I una canya de
pescar?

14. A quin esfor, principalment, est sotmesa la cadena duna bicicleta?

15. Les potes duna cadira, quin esfor suporten?

16. Qu s el vinclament?

17. Dibuixa un cos deformat per un esfor de flexi i un altre per


vinclament. Representa-hi les forces que hi actuen.

18. Posa cinc exemples dobjectes sotmesos als cinc tipus desfor
estudiats. Dibuixals i assenyala les forces que hi actuen.

19. De qu depn la resistncia dun cos a un determinat esfor? 20.


Quines caracterstiques ha de tenir un cos sotms a un esfor de
compressi?

21. Quin tipus desfor suporta la tija dun tornavs quan cargolem? 22.
Defineix qu s una estructura.

23. Quines sn les tres funcions bsiques de les estructures?

24. Dels objectes segents, indica quin t clarament una estructura rgida:
Bolgraf, llibre, taula, pissarra, samarreta, estoig de CD, porteria de futbol,
telfon mbil, barana, mocador, xarxa de voleibol, paella.
25. Quins sn els dos principals tipus destructures? Anomena un exemple
de cada classe.

26. Esmenta tres estructures formades per la uni de peces ms petites


que formen triangles.

27. Quins sn els principals inconvenients de les estructures metlliques?


28. Qu sn els perfils laminats? Per a qu serveixen?