Anda di halaman 1dari 47
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Teste

Provo veten

10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Teste Provo veten 10 Botimet shkollore Albas 1

Botimet shkollore Albas

1
1
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 1: Pasqyra e ditës Test nr. 1 Varianti I

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 1: Pasqyra e ditës

Test nr. 1 Varianti I
Test nr. 1
Varianti I
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 1: Pasqyra e ditës Test nr. 1 Varianti I

3

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rretho përgjigjen e saktë. 1. Zana po shkonte me pushime
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Rretho përgjigjen e saktë.
1.
Zana po shkonte me pushime në:
1 pikë

a. Durrës

b. Vlorë

c. Shëngjin

2. Zana në mbrëmje pa:

1 pikë

a.

Diellin

b.

Hënën

c.

detin

ç.

një dritëz

3. Vëllai nuk i tregoi të vërtetën Zanës, sepse:

1 pikë

a. donte të bënte shaka me motrën e tij.

b. nuk e dinte për vete.

c. nuk kishte kohë t’ia tregonte, sepse i flihej.

4. Teksti i mësipërm ka:

1 pikë

5 paragrafë

6 paragrafë

7 paragrafë

5. Në tekstin e mësipërm gjej një dialog dhe shkruaje më poshtë.

1 pikë

6. Shkruaj çfarë pa në të vërtetë Zana.

1 pikë

7. Shkruaj përse na shërben fari.

2 pikë

8. Gjej një fjali dëftore dhe një fjali pyetëse në tekstin e mësipërm

2 pikë

dhe shkruaji. Fjali dëftore:

Fjali pyetëse:

fjali dëftore dhe një fjali pyetëse në tekstin e mësipërm 2 pikë dhe shkruaji. Fjali dëftore:
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 9. Fjalia “ Vëllaçko, ç’është ajo dritëz atje”?, është:  

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

9. Fjalia “Vëllaçko, ç’është ajo dritëz atje”?, është:

 

1 pikë

a. fjali pyetëse tërësore

 

b. fjali pyetëse e pjesshme

10.

Fjalia dëftore “Detarët e kanë vendosur në një kullë të lartë, mbi një

1 pikë

shkëmb buzë detit”. kumton:

 
 

a.

pyetje

b. urim

 

c.

këshillë

ç. lutje

d. urdhër

11. Fjalia “Do të bëhemi miq”! kumton

 

1 pikë

 

a.

urim

b. mallkim

 

c.

urdhër

ç. porosi

12. Me fjalën mend krijo një shprehje frazeologjike.

1 pikë

13. Gjej një sinonim të fjalës far.

 

1 pikë

14. Gjej antonimin e fjalës buzëqeshur.

 

1 pikë

15. Gjej tek teksti “Fari” gjej dy fjalë sipas kërkesës së tabelës dhe 2 pikë

shkruaji aty.

 

Fjalë e parmë

 

Fjalë e fjalë e prejardhur

   

16.

Plotëso tabelën me përbërësit e fjalëve të dhëna.

12 pikë

   

Fjala

Tema

Mbaresa

Rrënja

Parashtesa

Prapashtesa

 

detarët

         

vendosim

         

përplasen

         

Vlerësimi

 

Pikët

0-6

7-10

11-14

15-18

19-22

23-26

27-30

Nota

4

5

6

7

8

9

10

5

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Varianti II
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Varianti II

Qarko përgjigjen e saktë.

1. Paragrafët janë disa fjali.

1 pikë

a.

e vërtetë

b. e gabuar

2. Fjalia “Eh, sa e heshtur është kjo shtëpi pa zërin e vogëlushëve!” , është:

1 pikë

• dëftore

• dëshirore

• nxitëse

• pyetëse

3. Fjalia “Puna e mirë, mbaje mend, bëhet me përpjekje.” kumton:

1 pikë

a.

informacion

b.

pyetje

c.

urim

ç.

këshillë

d.

lutje

dh. urdhër

 

4. Fjalia “A kanë ardhur të gjithë?” është:

2 pikë

a. fjali pyetëse tërësore

b. fjali pyetëse e pjesshme

5. Vendos shenjat e pikësimit që duhen. Sa këmbëngulëse është mësuesja jonë A kishte ndryshuar Mironi Zjarrfikësit arritën në kohë.

3 pikë

6. Shenjat e pikësimit janë vendosur si duhet në:

1 pikë

a. në dialogun I

b. në dialogun II

I. Nesër do të vish me ne?- pyeti Mirela. - Nuk jua jap fjalën, - u thashë unë.

II. Kur do të shkosh në teatër? pyeti Ela. - Besoj se do të iki nesër, i thashë unë. Po të mos më dalë ndonjë punë.

do të shkosh në teatër? pyeti Ela. - Besoj se do të iki nesër, i thashë
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 7. Vendos ku duhet shenjat e pikësimit që mungojnë në

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

7.

Vendos ku duhet shenjat e pikësimit që mungojnë në dialogun

3 pikë

më sipër.

8. Plotëso.

6 pikë

Fjalia nxitëse kumton:

 

,

,

Fjalia dëshirore kumton:

 

,

,

9. Fjalia nxitëse “Të kujdesemi për gjelbërimin e mjedisit në shkollë.”

1 pikë

kumton:

 

• lutje

• ftesë

• këshillë

• propozim

• urdhër

• kërkesë

• porosi

10. Shkruaj një fjali dëshirore që kumton një urim.

 

2 pikë

11. Shkruaj një fjali dëftore që shpreh mendim.

2 pikë

12. Nënvizo fjalët e folësit në ligjëratën e drejtë.

1 pikë

“ Dëgjoji prindërit, - thoshte gjyshi,- se të duan të mirën.”

 

13.

Kthe ligjëratën e zhdrejtë në ligjëratë të drejtë.

 

2 pikë

Ela tha se duhet të ecnim më shpejt.

Rretho përgjigjen e saktë.

14. Shprehja frazeologjike “U tret si kripa në ujë” zëvendësohet me fjalën: 1 pikë

a. u largua

b. u zhduk

c. humbi

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 15. Fjala ngadalë nuk është sinonime me: 1 pikë a.
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
15.
Fjala ngadalë nuk është sinonime me:
1 pikë
a.
butë
b.
lehtë
c.
fatmirësisht
ç.
lehtësisht

16.

Fjalori është një libër në të cilin fjalët renditen sipas alfabetit.

1 pikë

a. e saktë

b. e gabuar

17.

Nënvizo përgjigjen e saktë: Fjala padurim është:

1 pikë

a. fjalë e parme

b. e prejardhur

c. e përbërë

17.

Plotëso tabelën me përbërësit e fjalës.

10 pikë

Fjala

Tema

Mbaresa

Rrënja

Parashtesa

Prapashtesa

ëmbëlsi

       

përmirësoj

       

Vlerësimi

 

Pikët

0-7

8-13

14-19

20-25

 

26-31

32-36

37-40

Nota

4

5

6

 

7

 

8

9

10

7
7
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 2: Pasqyra e dëshirave Test nr. 2 Varianti I

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 2: Pasqyra e dëshirave

Test nr. 2 Varianti I
Test nr. 2
Varianti I

Lexo tekstin e mëposhtëm.

Unë jam Denisi. Bashkë me familjen time jetoj në Londër. Këtë verë erdha me pushime në Tiranë, në vendlindjen time. Çdo vit vij dhe çmallem me të afërmit dhe miqtë e mi. Kam dëshirë t’ju tregoj për të gjithë, por sot do t’ju flas për Kleidin, kushëririn tim. Ai këtë vit shkon në klasën e pestë. Kleidi ka shumë dëshira, por dëshira e tij më e madhe është të bëhet futbollist. Këtë gjë ai ua thotë shpesh prindërve të tij, por duket se atyre s’iu pëlqen kjo ide. Mami i Kleidit, që është dhe tezja ime, dëshiron që Kleidi të mësojë shumë, që, kur të rritet, të shkojë në një universitet të famshëm. Sipas saj, po të merret me sport, Kleidi nuk do ta realizojë dëshirën e saj. Mua më duket se kjo ka qenë një ëndërr e tezes sime, që ajo s’e realizoi dot. Në dhomën e Kleidit sheh shumë foto futbollistësh, uniforma të ndryshme dhe shumë, po shumë topa futbolli. Sot ai më tregoi një dëshirë tjetër të tij. Do të donte shumë të shkonte në Barce- lonë dhe të shihte nga afër Barcelonën, ekipin e tij të zemrës ose, siç i thotë shkurt ai, Barçën! Unë në fakt i dhashë fjalën që, kur të vinte në Londër, do ta çoja në stadiumin “Uembli”, ku do të shihnim një ndeshje të madhe. Kleidi vazhdon të stërvitet. Shpresoj që ëndrra t’i bëhet realitet në një të ardhme. Kur dikush e dëshiron diçka me zemër, ai do ta realizojë atë.

9

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 1. Qarko përgjigjen e saktë. 1. Keidi e ka Denisin:
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
1.
Qarko përgjigjen e saktë.
1.
Keidi e ka Denisin:
1 pikë

a. shok

b. fqinj

c. kushëri

2.

Dëshira më e madhe e Kleidit është:

1 pikë

a. të bëhet një shkencëtar

b. të bëhet futbollist

c. të udhëtojë

3.

Mamit të Kleidit nuk i pëlqen fort kjo dëshirë e tij, sepse:

1 pikë

a. nuk i pëlqen futbolli.

b. ka dëshirë që Kleidi të mësojë shumë.

c. Kleidin e pengon sporti për të mësuar.

4.

Denisi i premtoi kushëririt të tij që:

1 pikë

a. do ta shëtiste në qytetin e Londrës.

b. do ta çonte në stadiumin “Uembli”

c.

do ta çonte në Barcelonë

5.

Shkruaj mendimin tënd: A u plotësohen të gjithëve ëndrrat e fëmijërisë?

3 pikë

Pse?

 

6.

Shkruaj një dëshirë tënden dhe si do të mundesh ta realizosh atë.

3 pikë

3 pikë Pse?   6. Shkruaj një dëshirë tënden dhe si do të mundesh ta realizosh
Teste Gjuha dhe Letërsia 10   7. Gjej në tekstin e mësipërm dy emra të

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

 

7.

Gjej në tekstin e mësipërm dy emra të përgjithshëm

 

4 pikë

dhe dy emra të përveçëm dhe vendosi në tabelë.

 

Emra të përgjithshëm

       

Emra të përveçëm

     

8.

Shkruaj përbri emrit nëse është konkret apo abstrakt. Dëshirë:

 

3 pikë

 

Ëndërr:

 

Stadium:

 

9.

Gjej në tekstin e sipërm dy emra të përveçëm që tregojnë vende.

2 pikë

10.

Qarko M për emrat mashkullorë ose F për emrat femërorë,

8 pikë

Nj për emrat në njëjës ose Sh për emrat në shumës.

 
 

sportistë

M

F

Nj SH

 

stadiume

M

F

Nj SH

fshatra

M

F

Nj SH

portë

M

F

Nj SH

 

11.

Gjej gabimet në fjalitë e mëposhtme. Shkruaj përbri fjalisë

3 pikë

fjalën e saktë. Futbollistat stërviten shumë. Shitorja ishte plot mallëra. Sa më pëlqen të lundroj në detërat.

 

12. Gjej në tekst tri parafjalë dhe nënvizoji me ngjyrë të kuqe.

 

4 pikë

13. Lako emrin dëshirë në trajtën e shquar njëjës.

 

5 pikë

 

Emërore Gjinore Dhanore Kallëzore Rrjedhore

 
 

14.

Formo një fjali ku të përdoresh emrin foto në trajtën e shquar,

2 pikë

numri njëjës, rasa dhanore.

 

Vlerësimi

 

Pikët

0-10

11-16

 

17-21

22-26

27-31

32-36

37-41

Nota

 

4

 

5

6

7

8

9

10

11

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Test nr. 2 Varianti II
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Test nr. 2
Varianti II

Rretho përgjigjen e saktë. 1. Emri gjumë është:

1

pikë

a. konkret

a. abstrakt

2. Shkruaj një emër konkret dhe një emër abstrakt. emër konkret emër abstrakt

2 pikë

3. Nënvizo gabimet. Shkruaji si duhet grupet e fjalëve. shkolla “Konferenca E Pezës” rruga Mihal Grameno

2 pikë

4. Plotëso kartolinën e mëposhtme.

3 pikë

2 pikë 4. Plotëso kartolinën e mëposhtme. 3 pikë 5. Ti nesër ke ditëlindjen. Miqve të

5. Ti nesër ke ditëlindjen. Miqve të tu do t’u dërgosh ftesa.

Shkruaj ftesën.

3 pikë

Ftesë
Ftesë
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 6. Shkruaj si e dallon që një emër është në

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

6.

Shkruaj si e dallon që një emër është në gjininë femërore.

2 pikë

Emri është në gjininë femërore kur

 

Rretho përgjigjen e saktë.

7. Emri radio është:

 

1 pikë

 

a.

në gjininë mashkullore

b. në gjininë femërore

8. Emri mal është në numrin shumës, trajta e pashquar:

1 pikë

a. mali

b. malin

c. male

9. Emri një fletore është në numrin shumës, trajta e shquar, rasa dhanore: 1 pikë

a. fletoret

b. fletore

c. fletoreve

10.

Nënvizo gabimet dhe shkruaje si duhet fjalinë.

 

3 pikë

Kostumet e bukur të fëmijëve iu pëlqyen të gjithve.

 

9.

Në fjalinë “Ata organizuan një festë për nder të tij.”, nënvizo parafjalën.

1 pikë

10. Në fjalinë “Ata ecnin drejt.”, fjala drejt është:

 

1 pikë

 

a. parafjalë

b. ndajfolje

c. mbiemër

11. Formo dy fjali, ku fjala pranë të përdoret një herë si ndajfolje

4 pikë

dhe një herë si parafjalë.

Ndajfolje:

Parafjalë:

13

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 12. Emri ka tri lakime. 1 pikë a. e saktë
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
12.
Emri ka tri lakime.
1 pikë
a. e saktë
b. e gabuar

13.

Lako emrin mik në numrin shumës, trajta e shquar. Emërore Gjinore Dhanore Kallëzore Rrjedhore

 

5 pikë

14.

Formo një fjali ku të përdorësh emrin dëshirë

 

2 pikë

në trajtën e shquar, rasa kallëzore, numri njëjës.

 

15.

Plotëso.

 

2 pikë

Emri është në lakimin e dytë kur

 

Vlerësimi

 

Pikët

0-6

7-11

12-16

17-21

22-26

27-31

32-35

Nota

4

5

6

7

8

9

10

  Pikët 0-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-35 Nota 4 5 6 7 8 9
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 3: Pasqyra e fantazisë Test nr. 3 Varianti I
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 3: Pasqyra e fantazisë Test nr. 3 Varianti I

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 3: Pasqyra e fantazisë

Test nr. 3 Varianti I
Test nr. 3
Varianti I
Ku u zbulua pasqyra? Mbi sipërfaqen e qetë të ujit gjithmonë duket pasqyrimi i qiellit
Ku u zbulua pasqyra?
Mbi sipërfaqen e qetë të ujit gjithmonë duket pasqyrimi i qiellit dhe objekteve të
tjera rreth e rrotull. Aty duket edhe pasqyrimi i fytyrës sate. Kështu ju nuk bëni gjë
tjetër, veçse shiheni në “pasqyrë”.
Ç’është pasqyra? Pasqyra është një sipërfaqe e lëmuar, ku pasqyrohet drita dhe
objekte të ndryshme. Kryesore në këtë mes është që sipërfaqja të jetë sa më e
lëmuar. Pasqyrat sot bëhen prej xhami të pastër dhe të lëmuar sa më mirë, me një
shtresë nga pas. Vetë xhami si i tillë nuk është ende pasqyrë. Pasqyrimi arrihet pasi
i shtohet prapa një shtresë e hollë argjendi. Xhami vetëm sa e ruan këtë shtresë nga
gërvishtjet dhe dëmtimet.
Njeriu shumë e shumë kohë më parë e ka parë pasqyrimin e tij në ujërat e qeta
të pellgjeve. Fare rastësisht ka vënë re që copa metalike me sipërfaqe të lëmuar po
ashtu bënin pasqyrim.
Një ditë të bukur (dhe nuk ka asnjë dyshim që këtë ide ta ketë pasur një grua),
njeriu, me qëllim për t’u parë, filloi lëmimin e një cope metalike të shndritshme, pastaj
i dha një formë të caktuar. Kështu u shpik pasqyra.
Në Greqinë e vjetër, në Egjipt, Romë janë përdorur gjerësisht pasqyrat. Ato qenë
copa metalike të rrumbullakëta me sipërfaqe shumë të lëmuar. Ishin prej ari, bakri,
argjendi, bronzi. Njeriu i dha shpjegim fantastik dukurisë së pasqyrimit në pasqyrë.
Ai pandehte se në pasqyrë shëmbëllehej shpirti i tij.
Të parët që bënë pasqyra me shtresë zhive kanë qenë venedikasit, venecianët
e sotëm. Në vitin 1300 ata prodhuan pasqyra me shtresë zhive, që zëvendësuan
pasqyrat metalike. Me këto lloje pasqyrash ne shihemi dhe sot.
14

15

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rretho përgjigjen e saktë. 1. Pasqyra është: 1 pikë
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Rretho përgjigjen e saktë.
1.
Pasqyra është:
1 pikë

a. sipërfaqe e çfarëdoshme ku pasqyrohet drita.

b. sipërfaqe e lëmuar ku pasqyrohet drita dhe objekte të tjera.

2. Pasqyrat e sotme përbëhen nga:

1 pikë

a. një shtresë qelqi e lëmuar

b. një shtresë argjendi

c. një shtresë qelqi dhe një shtresë argjendi nga pas.

 

3. Shkruaj emrat e popujve të parë që kanë përdorur pasqyrat.

3 pikë

,

,

4. Përshkruaj pasqyrat që shpikën venedikasit.

1 pikë

5. Rendit, duke vendosur numra, historinë e shpikjes së pasqyrave. Pasqyra me shtresë qelqi dhe zhive Pasqyrimi në sipërfaqen e ujit Pasqyrat prej metali me sipërfaqe të lëmuar.

3 pikë

6. Teksti “Ku u zbulua pasqyra?” është:

a. tekst informativ

b. tekst shkencor

c. tekst letrar

7. Lako grupin e fjalëve Pasqyrë e lëmuar në trajtën e pashquar, shumës.

Emërore

Gjinore

Dhanore

Kallëzore

Rrjedhore

1 pikë

10 pikë

Pasqyrë e lëmuar në trajtën e pashquar, shumës. Emërore Gjinore Dhanore Kallëzore Rrjedhore 1 pikë 10
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 8. Analizo emrat e nënvizuar në tekstin “Ku u zbulua

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Analizo emrat e nënvizuar në tekstin “Ku u zbulua pasqyra?” sipas kërkesave të tabelës.

15 pikë

Rasa Emri në tekst i përveçëmi i përgjithshëm Numri Gjinia Trajta Lakimi
Rasa
Emri në tekst
i përveçëmi
i përgjithshëm
Numri
Gjinia
Trajta
Lakimi

9. Nënvizo trajtat e shkurtra dhe të bashkuara në dy paragrafët e mëposhtëm.

8 pikë

Mua më pëlqen shumë të di për zbulimet shkencore. Kur mësuesja na foli për historikun e pasqyrës, i thashë Albës:

- Sa çudi, e shikojmë fytyrën aty çdo mëngjes dhe s’na shkon mendja si është zbuluar. Ma ha mendja edhe juve do t’ju ketë çuditur kjo. Këtë shpikje ua tregova edhe shokëve të pallatit.

10.

Shkruaj dy fjali ku të përdorësh trajtat e bashkuara ma, ta.

 

2 pikë

a.

b.

11.

Gjej në tekst tre përemra të pacaktuar dhe më pas shkruaji. ,

,

3 pikë

12.

Në fjalitë e mëposhtme nënvizo përemrin lidhor.

 

1 pikë

Djali që qëndronte pranë meje, më buzëqeshi. Ne nxitonin që të mos na zinte nata në pyll.

 

Vlerësimi

 

Pikët

0-9

10-16

17-23

24-30

31-37

38-44

45-50

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Testi nr. 3 Varianti II Teste Gjuha dhe Letërsia 10 1. Lako emrin aventurë në
Testi nr. 3 Varianti II
Testi nr. 3
Varianti II

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

1. Lako emrin aventurë në trajtën e pashquar, numri shumës. Emërore Gjinore Dhanore Kallëzore Rrjedhore

5 pikë

2. Shkruaj dy veçori të mbiemrit.

2 pikë

3. Nënvizo mbiemrat në fjalinë e mëposhtme:

2 pikë

“Në kreshtat e maleve të larta ndërton folenë shqiponja trimërore.”.

4.

Krijo një fjali, ku grupi i fjalëve dallga gjigante të jetë

2 pikë

në numrin shumës, trajta e pashquar, rasa rrjedhore.

5. Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho përgjigjen e saktë.

Populli i pyjeve tropikale të Malajzisë, i njohur si Orang Asli, beson se tigrat fantazmë kanë fuqi të mbinatyrshme. - Ata mendojnë se tigrat janë rojtarët e vendeve të shenjta në pyll, - thotë biologia Kae Kavanishi, e cila studion macet e mëdha.

Teksti i mësipërm është:

a. tekst shkencor

b. tekst informativ

c. tekst letrar

1 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 8. Plotëso. 2 pikë Përemri vetor në vetën e dytë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8.

Plotëso.

2 pikë

Përemri vetor në vetën e dytë shumës tregon personat që

9.

Lako përemrin vetor ai në numrin njëjës.

5 pikë

Emërore

Gjinore

Dhanore

Kallëzore

Rrjedhore

10. Formo një fjali ku të përdorësh përemrin vetor ne në rasën dhanore.

2 pikë

11. Në fjalinë “Ata i thanë të shkonte në shkollë.”, nënvizo trajtën e shkurtër. 1 pikë

12. Krijo një fjali ku të përdorësh një trajtë të shkurtër të bashkuar.

2 pikë

13. Nënvizo përemrat e pacaktuar në fjalinë “Të gjithë zgjatën kokën

2 pikë

për ta parë, por askush s’e vuri re.”

 

14.

Gjej gabimet. Nënvizo fjalët e shkruara gabim dhe korrigjoji.

4 pikë

Ç’do ditë ai shkon në shkollë. Në cepin e rrugës takon shokun e tij të ngusht. Të dy vazhdojnë rrugën përnë shkollë.

15.

Në fjalinë “Ata donin që ai të fitonte garën.” , fjala është:

 

1 pikë

a. lidhëz

 

b. përemër lidhor

 

c. parafjalë

 

16.

Formo një fjali ku të jetë përemër lidhor.

 

2 pikë

Vlerësimi

 

Pikët

0-8

9-13

14-17

18-21

22-24

25-28

29-31

Nota

4

5

6

7

8

9

10

19

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 4: Pasqyra e pyllit Test nr. 4 Varianti I
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Rubrika 4: Pasqyra e pyllit
Test nr. 4
Varianti I

Lexo poezinë e mëposhtme.

Vjeshta

U zhduk vapa, shkoi vera dhe bilbili më s’këndon. Erdhi vjeshta me të tjera, syri ynë i shikon.

Era fryn, fletët bien. Pemët zhvishen si nga mot. Mali, fusha më s’ka hijen, që e kishin gjer më sot.

Po e mirë është vjeshta, sepse bujku gjith’punon Për të vjelur sot ka vreshtat Nesër arat po lëron

Njerëzit në çdo anë, porsa ngrihen në mëngjes. Nëpër fusha çdo gjë kanë, rendin mbledhin me kujdes.

Pra, me punë gjithë të rrojmë, se veç puna ne na vlen, sepse ndryshe s’trashëgojmë, verën tjetër që po vjen. Asdreni

punë gjithë të rrojmë, se veç puna ne na vlen, sepse ndryshe s’trashëgojmë, verën tjetër që
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 1. Shkruaj sa strofa ka poezia e mësipërme. 1 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

1. Shkruaj sa strofa ka poezia e mësipërme.

1 pikë

2. Shkruaj sa vargje ka një strofë.

1 pikë

3. Rretho përgjigjen e saktë. Rima e përdorur nga poeti është:

1 pikë

 

a.

AABB

b.

ABAB

c.

AABB

4. Formulo dhe shkruaj temën e poezisë.

1 pikë

5. Formulo dhe shkruaj mesazhin që na përcjell poeti.

2 pikë

6. Plotëso rregullat:

2 pikë

 

Kur ndërmjet dy zanoresh ndodhen dy a më shumë bashkëtingëllore

Fjalët që kanë grupet e zanoreve ie, ia, ua, io, oi etj.,

7. Përcakto dhe shkruaj zgjedhimin e foljeve të mëposhtme.

3 pikë

 

Folja

Zgjedhimi

kërkon

   

dinte

   

hapte

   

8.

Përcakto dhe shkruaj mënyrat e foljeve në tabelë.

3 pikë

Folja

Mënyra

dëgjoj

 

do ta dëgjoja

 

dëgjofshim

 

dëgjuake

 

dëgjo

 

21

21 Teste Gjuha dhe Letërsia 10   9. Në fjalinë “Ata shkuan në ishullin e mahnitshëm.”,

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

 

9. Në fjalinë “Ata shkuan në ishullin e mahnitshëm.”, shndërroje foljen sipas kohëve të dhëna.

4 pikë

 

Koha

 

Folja

E

pakryer

 

Më se e kryer

   

E

kryer e tejshkuar

   

E

ardhme

 

10.

Shkruaj një fjali ku të përdorësh një folje në kohën e kryer.

2 pikë

11.

Nënvizo fjalët që janë shkruar gabim dhe korrigjoji ato. Prindërit i dhuruan Joanës një kukëll të Gjyshja kishte gatuar petlla dhe byrek. Era e uthëllës të shponte hundët.

 

3 pikë

12.

Nënvizo lidhëzat në fjalitë e mëposhtme.

 

3 pikë

 

Ata u ngjitën në majën e malit dhe panë qytetin që shtrihej poshtë tyre. Kur erdhi Jona, Miri ishte larguar. Jeta është e bukur, prandaj duaje atë.

 

13.

Plotëso fjalitë e mëposhtme me fjalët: të ndryshueshme,

 

5 pikë

të pandryshueshme

 
 

Mbiemrat janë fjalë Emrat janë fjalë Parafjalët janë fjalë Foljet janë fjalë ndajfoljet janë fjalë

 
 

Vlerësimi

 

Pikët

0-6

7-11

12-16

 

17-21

22-26

27-31

32-35

nota

4

5

6

 

7

8

9

10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Varianti II 1. Plotëso rregullën. Nuk ndahen në fund të

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Varianti II
Varianti II

1. Plotëso rregullën. Nuk ndahen në fund të rreshtit:

,

,

2. Qarko fjalën e ndarë gabim:

a. i ma –gjishëm

b. i mërzitsh-ëm

c. i dëgjue-shëm

3. Folja kap është në:

a. zgjedhimin e parë

b. zgjedhimin e dytë

c. zgjedhimin e tretë

4. Gjej temën dhe mbaresën e foljes ëndërrojnë.

Tema:

Mbaresa:

5. Qarko. Folja ka 5 mënyra

a. e vërtetë

b. e gabuar

6. Nënvizo. Folja do ta dëgjoja është në mënyrën:

a.

b.

c. lidhore

dëftore

habitore

ç.

d.

dh. urdhërore

kushtore

dëshirore

3 pikë

1 pikë

1 pikë

2 pikë

1 pikë

1 pikë

7. Krijo një fjali ku folja këndoj të jetë në mënyrën dëshirore.

2 pikë

8. Analizo foljet e nënvizuara në fjalitë e mëposhtme.

20 pikë

Dejvi kishte lexuar shumë për delfinët. Këtë vit prindërit i kanë premtuan që ta dërgojnë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 në akuariumin gjigant të qytetit. Ai do të shohë nga
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
në akuariumin gjigant të qytetit. Ai do të shohë nga afër delfinët. Sot ai ka gjetur një faqe
interneti, ku po mëson më shumë rreth tyre.
Folja Veta Numri Mënyra Koha
Folja
Veta
Numri
Mënyra
Koha

9. Formo fjali me foljen kërkon në kohën e kryer të thjeshtë, veta e dytë shumës.

2 pikë

10.

Plotëso rregullën:

2 pikë

Kohët e përbëra të foljes përbëhen nga

11. Qarko fjalët e shkruara gabim.

1 pikë

 

a. qylim

b. ylber

c. sfyngjer

12. Qarko. Në fjalinë “Ata u nisën dhe arritën shpejt në luginë.” ,

1 pikë

lidhëza dhe është:

 
 

a. lidhëz bashkërenditëse

b. lidhëz nënrenditëse.

13.

Qarko lidhëzat në fjalitë e mëposhtme:

2 pikë

Kur doli dielli, ata u zgjuan. Ngaqë u pengova, e ndjeva veten të shkëputur prej tyre.

14.

Qarko. Fjala drejt është:

1 pikë

a. fjalë e ndryshueshme

b. fjalë e pandryshueshme.

prej tyre. 14. Qarko. Fjala drejt është: 1 pikë a. fjalë e ndryshueshme b. fjalë e
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 15. Qarko. Fjala erdha është :   1 pikë  

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

15. Qarko. Fjala erdha është :

 

1 pikë

 

a. fjalë e ndryshueshme

 

b. fjalë e pandryshueshme.

16. Qarko. Fjalia “Livia e vogël noton në pishinë.” është:

 

1 pikë

 

a. fjali e thjeshtë

 

b. fjali e thjeshtë e zgjeruar

 

17. Në fjalinë “Drini po luante në kompjuterin e vëllait të madh.” ,

 

3 pikë

nënvizo gjymtyrët e dyta të fjalisë.

 

18.

Qarko. Në fjalinë “Moti i ftohtë ka mbuluar të gjithë vendin.” ,

 

1 pikë

grupi i kallëzuesit është:

 
 

a. moti i ftohtë b. ka mbuluar të gjithë vendin

 

Vlerësimi

 

Pikët

0-11

12-17

18-23

24-29

30-35

36-41

42-46

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Rubrika 5: Pasqyra e përrallave Testi nr. 5 Varianti I Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 5: Pasqyra e përrallave

Testi nr. 5 Varianti I
Testi nr. 5
Varianti I

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Testi nr. 5 Varianti I Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Lexo tekstin e mëposhtëm. Vajza e

Lexo tekstin e mëposhtëm.

Vajza e vogël në Hënë Kur Hëna është e plotë, brenda saj shihet një vogëlushe. Mund ta shihni kollaj fare. I ka flokët e gjatë deri tek thembrat, është përherë buzagaze dhe hedh vështrime plot ëmbëlsi. Hë, po tani e shihni? Akoma jo? Ah, ja ku po e shihni më në fund! Atëherë mbani vesh mirë për këtë histori.

Na ishte njëherë një vajzë e vogël. E mjera ajo, nuk kishte as nënë, as baba, as gjyshe, as gjysh. Ishte fill e vetme. Një tregtar i pasur e kishte marrë në shtëpinë e vet. Por ai ishte i pashpirt. Ish koprrac, i lig, vetëm urdhra dinte të jepte e ta vinte vajzën në punë të rënda. Po dhe gruaja e tij se mos ish më e mirë. E gjora fëmijë! As të flinte nuk kish kohë! Një ditë dimri, e shoqja e tregtarit e dërgoi vajzën e vogël për ujë. Te burimi pranë shtëpisë akulli ishte aq i trashë, sa vogëlushja nuk arriti ta thyente. Atëherë u çapit pranë liqenit ku akulli ishte më i hollë. Hapi një vrimë, e mbushi kovën me ujë dhe mori rrugën e kthimit. Pranë shtëpisë iu morën mendtë dhe u rrëzua. Uji ju derdh, Ç’të bënte tani? Pikërisht në atë çast pa diellin rrezeartë dhe vajza e vogël filloi t’i lutej:

- O diell i artë, merrmë me vete në qiejt e kaltër. Po ndenja këtu, do të vdes nga mundimet. Dielli s’ia vuri veshin dhe u largua e u bë natë. Atëherë doli Hëna. Vajza ia përsëriti lutjen e saj Hënës. - Hënë, o Hënë e argjendtë, merrmë me vete në qiejt e paanë. Po ndenja këtu do të vdes nga mundimet.

- Hëna e dëgjoi, zbriti në tokë dhe befas u shndërrua në një djalë të veshur me argjend e i thotë vajzës:

- Kapu pas flokëve të mi të argjendtë të të shpie në qiej. Por në çast u shfaq dhe një djalosh i veshur me ar.

- Eja me mua bukuroshe. Mua më kërkove të parin.

- Po t’i s’ma vure veshin, - i tha ajo.

Prej asaj dite, kur Hëna është e plotë, shihet vajza e vogël duke u endur në të. E shihni pra, ja atje, tek ajo pika e përtej! Shiheni, shiheni mirë!

Shqipëruar nga Fotaq Andrea

u endur në të. E shihni pra, ja atje, tek ajo pika e përtej! Shiheni, shiheni
u endur në të. E shihni pra, ja atje, tek ajo pika e përtej! Shiheni, shiheni
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Qarko përgjigjen e saktë. 1. Vajza jetonte në familjen e

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Qarko përgjigjen e saktë.

1. Vajza jetonte në familjen e tregtarit të pasur, sepse:

1 pikë

a. i pëlqente

b. tregtari sillej mirë

c. ishte e vetme në këtë botë

2. Tregtari e trajtonte vajzën:

1 pikë

a. njësoj si fëmijët e tij

b. nuk i binte mendja për të

c. i jepte urdhra dhe e vinte të bënte punë të rënda

3. Gruaja e tregtarit e dërgoi vajzën një ditë dimri:

1 pikë

a. të blinte ushqime

b. të pastronte borën

c. të mbushte ujë

4. Vajza nuk kthehej dot, sepse:

1 pikë

a. ishte e mërzitur

b. kishte frikë

c. nuk kishte më ujë në kovë

5. Ajo iu lut Diellit:

1 pikë

a.

që ta ndriçonte

b. ta ngrohte

c.

ta merrte me vete

d. ta ndihmonte të mbushte ujë

6. Vajza shkoi me Hënën sepse:

1 pikë

a. Dielli nuk ia vuri veshin

b. Hëna ishte më e bukur

c. Hëna menjëherë pranoi ta ndihmonte.

7. Gjej në tekst një fjali të thjeshtë dhe shkruaje.

1 pikë

8. Fjalinë e thjeshtë që shkrove, zgjeroje.

2 pikë

9. Nënvizo kryefjalën dhe kallëzuesin në fjalitë e mëposhtme.

6 pikë

Na ishte njëherë një vajzë e vogël. Një tregtar i pasur e kishte marrë në shtëpinë e vet. Po ai ishte i pashpirt.

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 10. Nënvizo gjymtyrët homogjene në paragrafin e mëposhtëm 2 pikë
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
10. Nënvizo gjymtyrët homogjene në paragrafin e mëposhtëm
2 pikë
dhe shkruaj se çfarë janë.
Na ishte njëherë një vajzë e vogël. E mjera ajo, nuk kishte as nënë, as baba, as gjyshe, as

gjysh. Ishte fill e vetme. Një tregtar i pasur e kishte marrë në shtëpinë e vet. Po ai ishte i pash- pirt, koprrac, i lig, vetëm urdhra dinte të jepte e ta vinte në punë të rënda. Po dhe gruaja e tij se mos ish më e mirë. E gjora fëmijë! As të flinte nuk kish kohë!

,

11. Nënvizo përcaktorët dhe shkruaj me se shprehen.

- O diell i artë, merrmë me vete në qiejt e kaltër. Po ndenja këtu do të vdes nga mundimet

3 pikë

e tepërta.

,

,

12. Nënvizo kundrinorët në paragrafët e mëposhtëm

dhe shkruaj ç’lloj janë.

10 pikë

Një ditë dimri, së shoqes së tregtarit i kishin ardhur miq. Asaj i duhej ujë, prandaj e dërgoi çupën për ujë. Te burimi akulli ishte i trashë dhe ajo nuk mund ta thyente atë. Vogëlushes i ra ndër mend të shkonte te liqeni, ku akulli ishte më i hollë. Hapi një vrimë e mbushi kovën me ujë dhe mori rrugën e kthimit. Pranë shtëpisë iu morën mendtë dhe u rrëzua. Ç’të bënte tani. Pa një pikë ujë nuk mund të hynte në shtëpi, por as në liqen s’mund të shkonte. Pikërisht në atë çast pa diellin rrezeartë dhe vajza e vogël e thirri për ndihmë.

Kundrinor i zhdrejtë

Kundrinor i drejtë

Kundrinor pa parafjalë

Kundrinor me parafjalë

Vlerësimet

Pikët

0-7

9-13

14-17

18-21

22-24

25-27

28-30

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Pikët 0-7 9-13 14-17 18-21 22-24 25-27 28-30 Nota 4 5 6 7 8 9 10
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Varianti II 1. Fjalinë “Lumi rrjedh.” zgjeroje me gjymtyrë të

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Varianti II
Varianti II

1. Fjalinë “Lumi rrjedh.” zgjeroje me gjymtyrë të dyta.

2 pikë

2. Fjalinë e zgjeruar shndërroje në fjali të thjeshtë.

2 pikë

Dielli i zjarrtë ndriçon në qiellin e kaltër.

3.

Qarko. Në fjalinë “Mbreti nuk u zemërua me mullisin.” ,

1 pikë

kryefjala është:

a. mbreti

b. zemërua

c. me mullisin

4. Qarko. Në fjalinë “Lulet e kopshtit kanë çelur të gjitha.”, kallëzuesi është: 1 pikë

a. lulet e kopshtit

b. kanë çelur

c. të gjitha

5. Qarko. Në fjalinë “Ciklopët e tij ndërtuan një kështjellë në majë të malit.” ,

1 pikë

kryefjala është shprehur me:

 
 

a. emër

b. grup emëror

6.

Qarko. Në fjalinë “Retë e fshihnin nga sytë e njerëzve këtë kështjellë.”,

1 pikë

kallëzuesi përbëhet nga:

 

a. Folje

b. Folja jam + mbiemër

c. Folja jam + emër

7.

Krijo fjali ku kryefjala të shprehet me grup emëror.

2 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 8. Krijo një fjali ku kallëzuesi të shprehet me foljen

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Krijo një fjali ku kallëzuesi të shprehet me foljen jam+emër

 

2 pikë

9. Në fjalinë “Ata erdhën dhe ikën shumë shpejt.”, nënvizo

1 pikë

gjymtyrët homogjene.

 

10.

Në fjalinë “Uji, ajri, pemët të çlodhnin në pyllin me gështenja.”

 

1 pikë

gjymtyrët homogjene janë:

 
 

a.

kryefjalë

 

b. kallëzues

 

c. kundrinorë

 

ç.

rrethanorë

d. përcaktorë

 

11. Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinorë homogjenë.

 

2 pikë

12. Nënvizo përcaktorët në fjalinë:

 

2 pikë

 

Arinjtë e vegjël luanin me nënën e tyre.

 

13. Qarko. Në fjalinë “Sirena e vogël nxori kryet mbi sipërfaqen e detit.”

1 pikë

përcaktori i nënvizuar është i shprehur me:

 
 

a.

emër

b. përemër

 

c. mbiemrër

 

15.

Nënvizo përcaktorët homogjenë në fjalitë e mëposhtme.

 

2 pikë

Ajo ngjiti ngadalë shkallët e larta dhe të ngushta.

 

16. Formo një fjali ku të përdorësh përcaktorë homogjenë (2 mbiemra).

2 pikë

17. Nënvizo kundrinorin e drejtë në fjalinë e mëposhtme.

 

1 pikë

Mbreti e shikoi mullisin me zemërim.

 

18.

Nënvizo kundrinorin e zhdrejtë pa parafjalë në fjalinë e mëposhtme.

1 pikë

Plakut i erdhi keq për vajzën. Vlerësimi

 

Pikët

0-6

7-9

10-12

 

13-15

16-18

19-21

22-25

Nota

4

5

6

 

7

 

8

9

10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Rubrika 6:“Pasqyra e historisë Testi nr. 6 Varianti I Lexo

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 6:“Pasqyra e historisë

Testi nr. 6 Varianti I
Testi nr. 6
Varianti I

Lexo tregimin e mëposhtëm.

Njeri i vërtetë

Në anë të një udhe ishte një pus. Afër pusit ishte një kasolle. Në kasolle jetonte gjyshi me të nipin. Në litarin e gjatë të çikrikut ishte lidhur kova. Udhëtarë të shumtë qëndronin te pusi, shuanin etjen me ujin e ftohtë, falënderonin gjyshin dhe largoheshin. Kaluan ca kohë dhe kova u ndryshk. Gjyshi nuk kishte kovë tjetër. Keq do ta kishte për ujë. Asnjë çezmë, asnjë burim nuk ndodhej afër kasolles së gjyshit. Të nesërmen, kur dhentë sapo patën ardhur nën hije, qëndron te pusi një kalorës. Nxjerr nga hejbetë e varura në samar një kovë. E mbush me ujë, freskohet vetë, i

jep pelës të pijë ujë dhe e fut përsëri në hejbe. U hedh nga një vështrim gjyshit me të nipin, që rrinin në prag të kasolles, i bie me kamxhik pelës dhe largohet.

- Ç’njeri qenka ky? - e pyeti nipi.

- Ky nuk është njeri, - u përgjigj gjyshi.

Në vapën e drekës të po asaj dite, qëndroi afër kasolles një kalorës tjetër. Edhe

ai kishte një kovë. E lidhi te litari i gjatë dhe nxori ujë. Piu vetë, u dha të pinin gjyshit me të nipin e, atë ujë që mbeti, e derdhi nëpër gurët e vegjël të udhës. E vari kovën në samar të kalit dhe u largua.

- Ç’njeri qenka ky?-pyeti përsëri nipi.

- Edhe ky nuk është akoma njeri,- u përgjigj gjyshi.

Në mbrëmje, afër kasolles së gjyshit qëndroi një tjetër udhëtar. Nxori edhe ai nga

qerrja me lëpushka një kovë. E lidhi në litarin e gjatë. Shoi etjen me ujin e ftohtë të pusit, falënderoi gjyshin me të nipin dhe u largua. Kovën e la të lidhur në çikrikun e pusit. - Po ky çfarë njeriu është? - pyeti nipi.

- I vërtetë, - u përgjigj gjyshi.

31

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Qarko përgjigjen e saktë. 1. Afër kasolles së gjyshit kishte:
Teste Gjuha dhe Letërsia 10
Qarko përgjigjen e saktë.
1. Afër kasolles së gjyshit kishte:
1 pikë

a. një pellg me ujë

b. një burim me ujë

c. një pus me ujë

2. Çfarë i ndodhi kovës së pusit?

 

1 pikë

 

a.

humbi

b. ra në pus.

c. u ndryshk

3. Shkruaj pse gjyshi i dha të njëjtën përgjigje nipit të tij

3 pikë

për dy kalorësit e parë.

 

4. Shkruaj mendimin tënd për udhëtarin e fundit.

 

3 pikë

5. Formulo dhe shkruani mesazhin e tregimit.

3 pikë

6. Nënvizo dhe shkruaj tre kundrinorë të zhdrejtë me parafjalë në

3 pikë

tekstin e mësipërm.

 

,

,

7.

Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinor të zhdrejtë me parafjalë.

2 pikë

  , , 7. Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. 2
Teste Gjuha dhe Letërsia 10 8. Gjej tre rrethanorë në tekstin e mësipërm dhe shkruaji

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Gjej tre rrethanorë në tekstin e mësipërm dhe shkruaji në tabelë.

6 pikë

   

Rrethanori

 

Lloji

 

Gjendet me pyetjen

 

9. Krijo një fjali ku të përdorësh një rrethanor shkaku.

 

2 pikë

10. Krijo një fjali ku të përdorësh një rrethanor sasie.

2 pikë

11. Krijo një fjali ku të përdorësh rrethanorë homogjenë.

 

2 pikë

Vlerësimi

 

Pikët

0-7

8-12

13-16

17-19

20-22

23-25

26-28

Nota

4

 

5

6

 

7

8

9

10

Varianti II Teste Gjuha dhe Letërsia 10 1. Nënvizo kundrinorin e zhdrejtë me parafjalë në
Varianti II
Varianti II

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

1. Nënvizo kundrinorin e zhdrejtë me parafjalë në fjalinë e mëposhtme:

1 pikë

Ata thurën për trimin një legjendë.

2. Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. 2 pikë

3. Qarko. Rrethanorët janë gjymtyrë plotësuese të fjalisë.

1 pikë

a. e vërtetë

b. e gabuar

4. Qarko. Rrethanori i mënyrës gjendet me pyetjen pse?

1 pikë

a. e vërtetë

b. e gabuar

5. Nënvizo rrethanorët në fjalitë e mëposhtme.

4 pikë

Nesër koha do të jetë e mirë. Në rajonet lindore dhe perëndimore dielli do të ndriçojë gjatë gjithë ditës. Në zonat veriore do të ketë vranësira dhe reshje shiu.

6- Qarko. Rrethanorët homogjenë lidhen me njëri-tjetrin. me presje ose me lidhëza.

1 pikë

a. e vërtetë

b. e gabuar.

7. Nënvizo rrethanorët homogjenë në fjalitë e mëposhtme.

1 pikë

Valltaret kërcenin me elegancë dhe mjeshtëri.

8. Krijo një fjali ku të përdorësh rrethanorë homogjenë kohe.

1 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 9. Lexo më poshtë fjalën e urtë në vargje e

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

9. Lexo më poshtë fjalën e urtë në vargje e mëposhtme dhe shkruaj në një fjali këshillën që na jep poeti.

2 pikë

Kohën e kurse, se ikën e s’vjen, shkon edhe të lë, me punë e fiton, pa punë dëm të shkon.

 

10. Fjalët e dialektit gegërisht zëvendësoji me fjalë të gjuhës standarde.

8 pikë

E

kandshme asht hana kur del me zana

 

E

në tok me dritë përndaret

 

E

kandshme ai lule kur u përkule

 

O fllad I lehtë me e lëmue.

 

Vlerësimi

 

Pikët

0-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Teste për pjesën e Letërsisë (Tekste letrare të integruara me

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Teste për pjesën e Letërsisë (Tekste letrare të integruara me tekste joletare)*

Emri e mbiemri Grupi

Rretho alternativën e saktë.

Klasa

1.

Koncepti Rilindja Evropiane nënkupton:

a.

traktatin filozofik

b.

mendimin humanist

c.

lëvizjet politike

2.

Donkishotizmi është:

a.

interpretim i sofistikuar i historisë

b.

interpretim i rastësishëm i traditës

c.

interpretim i gabuar i reales

3.

Humanizmi shqiptar synoi:

a.

të luftonte për çështjen ballkanike

b.

të ruante pavarësinë nga Perandoria Osmane

c.

të ndërtonte një diplomaci mesdhetare

4.

Veprën e njohur e shkroi “Histori e Skënderbeut”:

a.

Gjon Buzuku

b.

Pjetër Budi

c.

Marin Barleti

5.

Fjalimi i Skënderbeut iu drejtua:

a.

mbretit Ferdinant

b.

princave shqiptarë

c.

papatit të Romës

6.

Në veprën “Katedralja e Parisit” personazhi që përfaqëson polin magnetik është:

a.

kapiteni Febus

b.

Kuazimodoja i shëmtuar

c.

endacakja Esmeralda

7.

Stili i V. Hygoit dallohet për:

g.

mendim analitik dhe sintetik

h.

formë evokuese dhe sugjestionuese

i.

rrëfim linear dhe horizontal

Shënim. Janë dhënë shumë teste të cilat mësuesi/ja mund t’i kombinojë sipas synimeve të veta dhe nivelit të klasës.

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 8. Cilët njerëz u bënë fokusi i veprës së Çehovit

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8.

Cilët njerëz u bënë fokusi i veprës së Çehovit:

a.

heronjtë

b.

të rëndomtët

c.

legjendarët

9.

Kush ka thënë se thjeshtësia është motër e talentit:

a.

Tolstoi

b.

Çehovi

c.

Turgenievi

10.

Ironia e përdorur nga Çehovi buron prej:

a.

përçmimit intelektual

b.

disnivelit shoqëror

c.

indiferencës qytetare

11.

Tema kryesore e veprës së Migjenit është:

a.

atdhetarizmi

b.

nënshtrimi

c.

mbijetesa

12.

Dilema që e mundon Migjenin te “Tragjedi apo komedi” shfaqet nëpërmjet:

a.

opinionit subjektiv

b.

kontrasteve të forta

c.

lirizmit romantik

13.

Mitrush Kuteli njihet në letërsinë tonë si:

a.

poet modern

b.

tregimtar modern

c.

dramaturg modern

14.

Vepra e Kutelit “Vjeshta e Xhelatin Beut” është:

a.

përrallë

b.

alegori

c.

legjendë

15.

Momenti kyç në jetën e Xheladin Beut dëshmon:

a.

epizëm

b.

tragjizëm

c.

lirizëm

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 16. Vepra e njohur e Marsel Prustit “Në kërkim të

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

16.

Vepra e njohur e Marsel Prustit “Në kërkim të kohës së humbur” është krahasuar me:

a.

një sonatë

b.

një katedrale

c.

një tablo

17.

Origjinaliteti i Prustit shfaqet në:

a.

veprimin dhe aksionin e ngjarjes

b.

tematikën dhe interpretimin historik

c.

pasurinë dhe larminë e detajeve

18.

Pikëshikimi i Prustit është:

a.

njeriu si rastësi kozmike e planetare

b.

njeriu si qenie individuale e shoqërore

c.

njeriu si qenie mekanike e shabllone

19.

Heroina e romanit “Nga ana e Suanit” quhet:

a.

Matilda

b.

Odeta

c.

Zhilberta

20.

Trashëgimia letrare e I. Kadaresë ilustron dhe interpreton:

a.

zhgënjimin shqiptar

b.

qëndresën shqiptare

c.

sfidën shqiptare

21.

Romani “Ura me tri harqe” ka në qendër legjendën:

a.

e rinjohjes

b.

e murimit

c.

e ringjalljes

22.

Për të reflektuar rreth interpretimit të veprës duhet të mbështetemi te:

a.

ngjarja dhe personazhet

b.

tematika dhe forma

c.

legjenda dhe historia

23.

Poemat homerike “Iliada” dhe “Odiseja” u shkruan në:

a.

shekullin IX para Krishtit

b.

shekullin VI para Krishtit

c.

shekullin III para Krishtit

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 24. “Iliada” ka fillesë: a. historike b. alegorike c.

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

24.

“Iliada” ka fillesë:

a.

historike

b.

alegorike

c.

mitologjike

25.

Cili prej personazheve simbolizon kultin e familjes:

a.

Paridi dhe Helena

b.

Hektori dhe Andromaka

c.

Akili dhe Briseida

26.

Heronjve të eposit trojan tragjizmi u buron nga:

a.

vullneti njerëzor

b.

vullneti i hyjnive

c.

vullneti i historisë

27.

Ku qëndron heroizmi i personazheve epike:

a.

në qëllimin për të cilin hakmerren

b.

në qëllimin për të cilin pushtojnë

c.

në qëllimin për të cilin vdesin

28.

Cili është kryeheroi i eposit “Iliada”:

a.

Agamemnoni

b.

Hektori

c.

Akili

29.

Eposi shqiptar njihet me emrin:

a.

“Kangët e luftimeve”

b.

“Kangët e fitoreve”

c.

“Kangët e Kreshnikëve”

30.

Cili është elementi më i dallueshëm i eposit shqiptar:

a.

filozofia

b.

mitologjia

c.

filologjia

31.

Ç’nënkupton emri i Mujit:

a.

mundësinë

b.

ngadhënjimin

c.

malësorin

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 32. Lidhja e Mujit me Zanat nënkupton : a. të

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

32.

Lidhja e Mujit me Zanat nënkupton:

a.

të pavërtetën

b.

të jashtëzakonshmen

c.

të realizueshmen

33.

Vepra e Dante Aligerit “Komedia hyjnore” është:

a.

poemë epike

b.

poemë alegorike

c.

poemë didaktike

34.

Frymëzim poetik për Petrarkën u bë:

a.

xhelozia

b.

dëshpërimi

c.

zemërimi

35.

Heroina e “Librit të këngëve” që shkroi Petrarka quhet:

a.

Diana

b.

Beatriçe

c.

Laura

36.

Cila është vuajtja e vërtetë e poetit në sonetin “ Nuk gjej paqe”:

a.

dashuria me shikim të parë

b.

dashuria e pathënë

c.

dashuria pa përgjigje

37.

Libri i parë shqip “Meshari” i Buzukut i përket periudhës së:

a.

Antikitetit dhe Platonizmit

b.

Pararilindjes dhe Akuinizmit

c.

Humanizmit dhe Kundëreformës

38.

Vepra më përfaqësuese e Pjetër Budit është:

a.

Doktrina e filozofisë

b.

Doktrina e humanizmit

c.

Doktrina e kërshtenë

39.

Vepra e Budit, që përmban 100 faqe prozë origjinale në trajtën e parathënieve dhe rreth 3200 vargje, është:

a.

Rituali roman

b.

Pasqyra e t’rrëfyemit

c.

Kush thotë meshë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10 Nëse nuk është asnjëra prej tyre, shkruani titullin e saktë.

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Nëse nuk është asnjëra prej tyre, shkruani titullin e saktë.

40.

Poezia e Romantizmi është:

a.

e mendimit dhe veprimit

b.

e rrëfimit dhe e përfytyrimit

c.

e ndjenjës dhe e brendisë

41.

Gjëja më ë shenjtë për poetët romantikë në jetë dhe në art është:

a.

guximi

b.

trimëria

c.

liria

42.

Poet romantik melankolik është:

a.

Manxoni

b.

Lamartini

c.

Leopordi

43.

Cili është poet romantik energjik:

a.

Lermontovi

b.

Bajroni

c.

Blejku

44.

Vepra e Bajronit ku gjenden mbresat e pashlyeshme që la Shqipëria në zemrën e tij, është:

a.

Rrethimi i Korintit

b.

Shtegtimet e Çajld Haroldit

c.

Korsari

45.

Në ç’këndvështrim e mbështet motivin shqiptar Bajroni në poemën “Shtegtimet e Haroldit”:

a.

në folklorizmin

b.

në heroizmin

c.

në ekzotizmin

46.

Përcaktuese në letërsinë romantike shqiptare është:

a.

ideja evropiane

b.

ideja kombëtare

c.

ideja universale

41

41 Teste Gjuha dhe Letërsia 10 47. Romantikët shqiptarë himnizuan: a. natyrën folklorike b. natyrën

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

47.

Romantikët shqiptarë himnizuan:

a.

natyrën folklorike

b.

natyrën aristokratike

c.

natyrën shqiptare

48.

Letërsia romantike arbëreshe thelloi karakterin:

a.

mitologjik dhe folklorik

b.

patriotik dhe demokratik

c.

politik dhe shoqëror

49.

Romani në vargje “Këngët e Milosaos” i përket llojit:

a.

epiko-dramatik

b.

epiko-tragjik

c.

epiko-lirik

50.

Dashuria për De Radën është:

a.

një pasion sentimental

b.

një dramë vetjake

c.

një virtyt njerëzor

51.

Vargu i njohur i De Radës “Erdhi dita e arbrit” nënkupton:

a.

organizimin e një revolte

b.

zgjimin e atdhedashurisë

c.

ftesën për kryengritje

52.

Në fragmentin “Vjershë e Bijës së Kallogresë” shfaqet:

a.

zhgënjimi nga jeta

b.

beteja me jetën

c.

gëzimi i jetës

53.

Ç’mesazh përcjellin vargjet e De Radës “…Bie, por s’dua të fle”:

a.

pikëllimin

b.

lumturinë

c.

lodhjen

54.

Naim Frashëri si poet romantik solli i pari në letërsinë shqipe poezinë:

a.

e mirëfilltë lirike