Anda di halaman 1dari 11

A

1.

Warnakan huruf berdasarkan gambar dan tulis.

____yah
2.

____mak
3.

____kan
4.

____bor
5.

____lar
___ / 5 markah
B

Susun huruf dengan betul.

1.

____________
2.

____________
3.

____________
4.

____________
5.

____________

___ / 5 markah

Tulis suku kata yang betul.

gu

ba

bu

ro

me
1.

2.

______ + ju
3.

______ + ru
4.

______ + ti

______ + ku

5.

______ + ja
___ / 5 markah

Lengkapkan ayat.

hospital

sayang

Mazlan

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

ayah
doktor

Ini ____________ saya.


Nama ayah saya ____________.
Ayah saya ____________.
Ayah saya bekerja di ____________.
Saya ____________ ayah.

___ / 5 markah

E
1.

Susun perkataan menjadi ayat yang lengkap.

Huda.

datuk

Ini

___________________________________________
2.

Nama

Pak Ali.

datuk

Huda
___________________________________________
3.

tinggal

kampung
.

Datuk

di
___________________________________________
4.

bela

ayam

Datuk

jantan.
___________________________________________
5.

itu
aya
m

jantan

Nama

Si Jalak.
___________________________________________
___ / 10 markah
F

1.

Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar.

bersih

gigi

wangi

rambut

Saya gosok

gi
.
gi

2.

Gigi saya
.

putih

badan

3.

Saya syampu

4.

Rambut saya

.
5.

Saya sabun

6.

Badan saya

.
___ / 10 markah

Padankan suku kata. Tulis perkataan yang betul.

1.

muk
nya

2.

nyuk
nyi

bu
3.

nga
kuk

mang

4.

kok
kir

lang
5.

pa

sir
rang
reng
___ / 10 markah

Isi tempat kosong dengan frasa yang betul.

pegang penyodok
sapu sampah
bersihkan meja
lap cermin tingkap
susun buku

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Mimi sedang ____________________.


Selva sedang ____________________.
Mei Mei sedang ____________________.
Suzi sedang ____________________.
Ahmad sedang ____________________.

___ / 10 markah