Anda di halaman 1dari 11

JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

1. Bilang dan bulatkan angka yang betul.

2. Kira dan tulis bilangan buah-buahan berikut dalam angka dan perkataan.(2 MARKAH)

(2 MARKAH)

3. Lengkapkan garis nombor berikut.


a) Bilang secara dua-dua.

(4 MARKAH)

b) Bilang secara tiga-tiga.

3 berikut mengikut tertib 9menaik.


4. Susun nombor
(6 MARKAH)

22

19

20

21

88 86
87 85

5. Susun nombor mengikut tertib menurun.

(12 MARKAH)

1
9

1
6

1
8

1
7

78
76

4.

79

6. Tambahkan.

+ 20 =

6+

(12 MARKAH)

7. Tolakkan.

(4 MARKAH)

a)

b) Padankan gambar rajah di bawah dengan jawapan yang betul.

8. Suaikan pecahan berikut.

(2 MARKAH)

(6 MARKAH)

SETE
NGAH

SUK
U

(6 MARKAH)

9. Wang.
a) Padankan

(6 MARKAH)

b) Warnakan wang syiling atau wang kertas berikut.

10. Suaikan waktu di bawah.


a)

(6 MARKAH)

(5 MARKAH)

c) Pilih dan lengkapkan ayat di bawah dengan betul.

Januari

Sabtu

Isnin

Oktober

Ahad

Disember

Jumaat

1. Hari pertama kita ke sekolah ialah hari ______________.


2. Hari ______________ adalah hari ke lima dalam seminggu.
3. Hari ______________ dan hari ___________ adalah hari bercuti setiap
minggu.
4. Bulan _____________ adalah bulan yang pertama dalam setahun.
5. Hari Krismas disambut pada setiap 25 ____________ setiap tahun.
6. Bula Ogos atau bulan ___________ adalah bulan kemerdekaan negara kita.

11. Lengkapkan petak kosong di bawah.

a)
b)
c)
d)

(7 MARKAH)

Panjang pensel A
= ___________ klip kertas
Panjang pensel C
= ___________ klip kertas.
Pensel ______ adalah lebih panjang daripada pensel D.
Pensel ______ adalah paling pendek.
8

(4 MARKAH)

(4 MARKAH)

12. Warnakan jawapan yang betul.

1. Berat sekotak susu =


2. Berat sebiji kek
=
3. Sekotak susu adalah
buku.
4. Sebuah buku adalah

biji oren.
biji oren.
4
3

daripada sebuah

6
6

lebih berat
lebih berat

13. Isi padu cecair..

lebih ringan
lebih ringan

daripada sebiji kek.

14. Padankan bentuk dengan namanya.


(4 MARKAH)

10

B. Namakan bahagian di bawah.

(6 MARKAH)

~KERTAS SOALAN TAMAT~


(6 MARKAH)

11