Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

SOALAN OBJEKTIF

1. Raju pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah agama yang dianuti


oleh Raju?
A. Islam
B. Buddha
C. Hindu
D. Kristian
2. Muruku, Tosai dan kari dhal adalah jenis makanan yang dihidangkan
pada perayaan _______
A. Krismas
B. Hari Raya
C. Deepavali
D. Tahun Baru Cina
3. Rizul terjumpa sebuah dompet di kantin sekolah. Dia _____________
A. mengambil dan membelanjakan wangnya.
B. mengambil dan serahkannya kepada guru.
C. mengambil dan simpan dalam begnya.
D. Mengambil dan memberi kepada rakn-rakannya.
4. Apakah tanggunggjawab anda sebagai murid?
i.
Memberi perhatian semasa guru mengajar
ii.
Menuntut ilmu
iii.
Bercerita dengan rakan semasa guru mengajar
iv.
Mengikuti peraturan sekolah
A. I dan II
B. II dan III
C. II. III dan IV
D. I, II dan IV
5. Apabila kamu menyakiti hati rakan kamu, kamu akan _________________.
A. meminta maaf.
B. mengulangi kesalahan itu.
C. membiarkan sahaja kesalahan yang dilakukan.
D. Memberitahu rakan lain
6. Jika saya berani, mempertahankan maruah diri, saya akan dipandang
________.
A. Rendah
B. Tinggi
C. Mulia
D. Hormat

7. Saya akan _________aktiviti gotong-royong yang akan diadakan di


sekolah pada hari minggu ini.
A. Melupakan
B. Menyertai
C. Ponteng
D. Mengingati
8.
Anne memberikan hadiah
yang sama kepada rakanrakan-rakan kelasnya.
Ini menunjukkan, Anne mengamalkan nilai _____________.
A. Kejujuran
B. Keberanian
C. Keadilan
D. Kasih sayang
9. Orang yang sentiasa bersikap _____________ akan dapat menahan
kemarahan.
A. Jujur
B. Sabar
C. Malu
D. Adil
10.
A.
B.
C.
D.

Amalan bertolak ansur dapat mengelakkan _____________.


Persefahaman
Persaudaraan
Pergaduahn
Penipuan

2
/ 10 Markah

BAHAGIAN B
i. Nyatakan sama ada tindakan yang berikut BETUL atau SALAH.

1. Setiap agama mengajar penganutnya agar menghormati


Kepelbagaian perayaan agama lain.
2. Kavitha membiarkan paip air terbuka di tandas sekolah.
3. Hazizi mengajak Aiman ponteng sekolah.
4. Aisyah suka memotong percakapan orang lain semasa sedang
bercakap.
5. Kita mesti memberikan senyuman kepada pelawat yang datang ke
sekolah.
6. Kamu membiarkan rakan kelas kamu membuli murid kelas lain.
7. Kita kan menjadi bongkak jika dapat menyiapkan tugasan dengan
lebih cepat.
8. Anysa selalu membantu ibunya menjaga adik.
9. Rajin dan usaha tangga kejayaan.

ii.

10.
Rashid suka melawan kata-kata ayahnya.
Nyatakan peraturan-peraturan di kawasan berikut:
/ 10 Markah

a) Perpustakaan
I.
_______________________________________________________________
II.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
3

b) Kantin
I.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

II.

_______________________________________________________________
iii. Berikan contoh bersikap jujur semasa berada di sekolah.
i.
_______________________________________________________________
ii.
_______________________________________________________________
/ 8 Markah
iv. Berikan
i.
ii.
iii.
iv.

empat contoh bersikap rajin.


/ 4 Markah
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
/ 8 Markah

BAHAGIAN C
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

membazirkan

mengharapkan

mencontohi

berdikari

menolong

buruk

hemah tinggi

rajin

mencemarkan

baik hati

Suraya seorang pelajar yang ________________. Dia sentiasa


___________________ semua orang yang memerlukan bantuan. Dia tidak
suka __________________ masa dengan melakukan sesuatu perkara yang
tidak berfaedah.
Dia sangat ________________ mengulangkaji pelajaran bersama rakan
baiknya Alya dan Aini. Disebabkan itulah mereka sentiasa mendapat
keputusan yang cemerlang. Suraya juga tidak melakukan perbuatan
_____________ yang akan ______________ nama baiknya.
Suraya tidak __________________ bantuan orang lain semata-mata
dalam

melakukan

sesuatu

kerja

kerana

dia

mengamalkan

sikap

______________. Dia juga terkenal dengan sikap ___________________ kerana


4

sentiasa beradab sopan dalam pergaulan. Ramai pelajar lain yang akan
__________________ sikapnya itu.
BAHAGIAN D
Gariskan jawapan yang sesuai.
1. Kita (boleh / tidak boleh) menuduh orang lain bersalah untuk
melindungi diri sendiri.
/ 20 Markah
2. Murid yang bersikap jujur akan (dibenci / disayangi) oleh guru dan
rakan-rakan.
3. Sikap jujur akan melatih setiap pelajar melaksanakan tugasan yang
diberi dengan (ikhlas / sombong).
4. Orang akan mempercayai kita jika kita bersikap (amanah /
bongkak).
5. Rakan-rakan akan berbaik sangka dengan kita jika kita bersikap
(mudah / jujur).
6. Tuduhan yang dilakukan tanpa (usul periksa / peperiksaan) akan
menyebabkan timbul perasaan ketidakpuasan hati.
7. Bantuan yang kita berikan hendaklah dilakukan dengan (ikhlas /
terpaksa).
8. Saya akan melaksanakan tugas sebagai bendahari kelas dengan
jujur agar tidak berlaku sebarang (kerosakan / penipuan).
/ 8 Markah

BAHAGIAN E
Lukiskan sebuah penanda buku yang mengandungi kata-kata motivasi di
dalam pelajaran. Penanda buku tersebut harusalah dilukis dan diwarnakan
dengan penuh kreatif, bersih serta kemas. (32 Markah)