Anda di halaman 1dari 7

SMK SERI PULAI PERDANA, JALAN PERSISIRAN PULAI PERDANA 1, 81100 SKUDAI

PENILAIAN KURIKULUM 1 TAHUN 2015


TINGKATAN (2)
SUBJEK : SEJARAH

Arahan kepada calon :


1.
2.
3.

Jangan buka buku soalan sehingga diberitahu.


Buku soalan ini mengandungi 5 bahagian.
Jawab semua soalan.

KOD : 600-3/6/7
MASA : 12.05-0105(1 JAM)

MAKLUMAT CALON
NAMA
KELAS
NO. KP

: ....................................................................................
:.....................................................................................
:.....................................................................................

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI (

Markah :

) MUKASURAT TERMASUK MUKA HADAPAN

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

__________________

____________________

_______________________

(En. Azharuddin Ab.Samad)

(Pn. Siti Bahriah Sarbini)

1) Berpandukan jawapan yang diberikan nyatakan faktor pertapakan Syarikat Hindia


Timur Inggeris ( SHTI) di negeri-negeri berikut.

Benteng Pertahanan

Pelabuhan Persinggahan

Pusat Pengumpulan

Tanah Subur

Pelabuhan Bebas

Memperluas Pengaruh

Pangkalan Tentera

Pangkalan Menyaingi Pelabuhan Belanda

Barang

a)____________________________________
Pulau Pinang

b) ___________________________________
c) ___________________________________

Seberang
Perai

a)___________________________________
b)___________________________________
c)___________________________________

FAKTOR
PENAPAKAN
SHTI
Singapura

a)____________________________________
b)___________________________________
c)____________________________________

Melaka

a)_____________________________________
______________________________________

( 10 Markah )

2) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul berkaitan dengan cara SHTI
mengukuhkan pengaruh di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura
i) Melalui Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris-Kedah 1791, SHTI menduduki
_________________ secara rasmi.
ii) Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 membolehkan SHTI menduduki
___________________.
iii) George Leith dilantik sebagai _______________________ Pulau Pinang yang pertama.
iv) Perjanjian Burney 1826, Siam mengiktiraf pendudukan British di ______________ dan
________________.
v) Stamford Raffles Berjaya memujuk Temenggung abdul Rahman menjemput Tengku
Hussein ke Singapura untuk _________________________________.
vi) Perjanjian 7 Jun 1823 antara Stamford Raffles dengan Sultan Hussein dan Temenggung
Abdul Rahman membolehkan SHTI berkuasa di ______________________.
vii) Melalui perjanjian 2 Ogos 1824 , Sultan Hussein terpaksa _____________________
secara rasmi kepada SHTI.
viii) Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 membolehkan British menguasai _______________.
ix) Pada tahun 1826, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka disatukan di bawah satu
pentadbiran yang dikenali sebagai __________________________________.
( 10 Markah )

3) Suaikan jawapan dengan padanan yang betul

Residen Perak

J.P Rodger

Residen Selangor

J.W.W. Birch

Residen Negeri Sembilan

Martin Lister

Residen Pahang

J.G. Davidson

Pegawai yang bertanggungjawab


dalam mengambil Singapura menjadi
kawasan jajahan British

John Crawfurd

Residen Singapura

Nama lain Seberang Perai

Persidangan Raja-Raja

Wakil Pemerintahan Johor di


Singapura

Sultan yang menawarkan Pulau


Pinang kepada Francis Light

Province Wellesly

Sultan Hussein

Sultan Abdullah

Stamford Raffles

Durbar

( 10 Markah )

4) Berikan jawapan yang sesuai bagi soalan dibawah.


i)

Apakah pengajaran yang anda perolehi dalam peristiwa kejatuhan Negeri Pulau Pinang ke
tangan British?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( 2 Markah )

2)

Berikan 2 syarat-syarat Perjanjian Pangkor


a)________________________________________________________________________
b)________________________________________________________________________
( 2 Markah )

3)

Berikan 3 sebab-sebab Campur Tangan British di Tanah Melayu.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( 3 Markah )

4) Campurtangan kuasa luar dalam permasalahan sesebuah negara akan membawa kepada
penjajahan dan ketidakadilan kepada penduduk setempat. Nyatakan 3 cara yang anda fikirkan
sesuai bagi mengelakkan negara kita dibelenggu kuasa penjajah.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( 3 Markah )

5) Bulatkan jawapan yang sesuai untuk soalan di bawah

Francis Light : Tuanku serahkan Pulau


Pinang kepada SHTI. Kami akan hantar
tentera.
Sultan Abdullah : Tuan mesti patuhi janji.

1) Apakah tujuan SHTI bertapak di


Pulau Pinang?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Menyekat pengaruh Perancis


Menjadi pusat pentadbiran
Memonopoli perdagangan rempah
Menjadi pusat pengumpulan bahan
mentah
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)


diberikan kuasa oleh kerajaan British
untuk menjalankan perdagangan
antarabangsa dan meluaskan tanah
jajahan.

2) SHTI tidak boleh menguasai Kedah


kerana
A Dilarang oleh kerajaan British
B Siam mengakui Kedah di bawah
naungannya
C Kedah mempunyai perjanjian
perdagangan dengan Siam
D Ingin menjaga hubungan
perdagangan dengan China
3) Apakah peranan Negeri-negeri Selat
A Pintu masuk ke Tanah Melayu
B Berkongsi pegawai kerajaan
C Melabur dalam aktiviti
perlombongan
D Mengendalikan perdagangan
negeri-negeri Melayu.

4) Di Perak, timbul persengketaan


antara Raja Ismail dan Raja
Abdullah. Mengapakah wujudnya
pertikaian antara kedua-dua tokoh
berkenaan?
A Merebut kawasan bhijih timah
B Masalah sistem pewarisan takhta
C Persaingan untuk meluaskan
pengaruh
D Persaingan dalam perdagangan
5) Apakah peristiwa yang membawa
kepada perlantikan J.G.Davidson
sebagai residen di Selangor?
I
II
III
IV
A
B

Perebutan kawasan bijih timah di


kelang
Masalah kongsi gelab di lombong
bijih timah
Serangan rumah api di Tanjung
Rachado
Kapal dagang British dirompak
berdekatan Langat
I dan II
C II dan IV
I dan IV
D III dan IV

6) Pada tahun 1800, satu perjanjian


telah ditandatangani antara SHTI
dengan Sultan Kedah. Apakah kesan
perjanjian tersebut?
A Sultan Kedah diturunkan takhta
B British mengambil Seberang Perai
C British menguasai pentadbiran
Kedah
D Sultan Kedah menyerahkan Pulau
Pinang

7) Antara berikut, siapakah yang


menganggotai Durbar?
I
II
III
IV
A
B
C
D

10) Rajah berikut menunjukkan suatu


peritiwa pengisytiharan oleh pihak
British.

Empat orang pembesarMelayu


Empat orang Residen British
Raja-raja Melayu
Residen Jeneral
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Tarikh Peristiwa
1 April 1867:
Negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai
Tanah Jajahan British

Apakah kesan perisytiharan tersebut


terhadap Negeri-negeri Selat? (22)
A
B
C
D

8) Jadual berikut berkaitan dengan


pentadbiran Negeri-negeri Selat.
X
1826
Gebenor Jeneral
di India

Y
1867
Pejabat Tanah
Jajahan di
London

Apakah faktor yang menyebabkan


pemindahan pentadbiran NNS dari X ke
Y pada tahun 1867?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Masalah lanun
Kekacauan kongsi gelap
Penghapusan taraf pelabuhan bebas
Kekurangan pegawai British
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

9) Antara berikut, yang manakah


merupakan lanjutan Durbar?
A
B
C
D

Persidangan Parlimen
Dewan Undangan Negeri
Majlis Raja-raja Melayu
Dewan Negara

Menyekat kemasukan imigran Cina


Menjadi tempat buangan banduan
Meluluskan undang-undang sendiri
Menerima arahan daripada Gabenor
Jeneral

Jawapan:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
( 10 Markah )