Anda di halaman 1dari 15

1.

Mengenal Bambu
a) JENIS-JENIS BAMBU
Bambu tali/apus (Gigantochloa apus).
Bambu yang amat liat dengan jarak ruas sampai 65 cm dan dengan garis tengah 40
80 mm, serta panjang batang 6 13 m.
Bambu petung (Dendrocalamus asper).
Bambu yang amat kuar, dengan jarak ruas pendek, tetapi dengan dindingnya tebal
sehingga tidak begitu liat. Garis tengah bambu petung 80 130 mm, panjang
batang 10 20 m. Bambu ini sering ditanam dan tumbuh pada daerah
berketinggian 1900 mdpl.
Bambu duri/ori (Bambusa blumeana).
Bambu ini juga kuat dan besar seperti bambu petung, jarak ruas juga pendek
dengan dinding tebal, bagian luar (kulit) lebih halus dan licin dibandingkan dengan
bambu lainnya, selain itu juga lebih keras. Garis tengah bambu ini 75 100 mm,
panjang batang 9 18 m.
Bambu wulung/hitam (Gigantochloa vertillicata).
Bambu dengan jarak ruas panjang seperti pada bambu tali/ apus, akan tetapi
tebalnya sampai 20 mm dan tidak liat (getas), bergaris kuning muda. Garis tengah
bambu ini 40 100 mm, panjang batang 7 18.
b) SIFAT-SIFAT MEKANIKA BAMBU
Secara teoretis sifat-sifat mekanika bambu tergantung pada:

jenis bambu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan;


umur bambu pada waktu penebangan;
kelembapan (kadar air kesetimbangan) pada batang bambu;
bagian batang bambu yang digunakan (bagian kaki, pertengahan atau

kepala);
letak dan jarak ruasnya masing-masing (bagian ruas kurang tahan terhadap
gaya tekan dan lentur).

Penentuan sifat-sifat mekanis bambu berdasarkan prasyarat bahwa bambu yang


digunakan dalam pembangunan merupakan bahan bangunan yang kering dengan
kadar air 12%.
Berat jenis berbeda-beda menurut jenis bambu ( = 670-720 kg/m 3) dan pada
bagian batang mana yang diperhatikan ( = 570-760 kg/m 3), serta pada bagian
dinding batang dalam ( = 370-830 kg/m 3) atau bagian luar ( = 700-850 kg/m3).
Kemudian juga dapat diamati bahwa berat jenis cepat turun sesuai proses
pengeringan:
Hari ke-

Penguranga

n Bobot
0
0%
2
10%
6
20%
21
30%
Namun, untuk konstruksi bangunan bambu (bahan bangunan yang kering dengan
kadar air 12%) berat jenis bambu di Indonesia dianggap rata-rata sebagai 700
kg/m3.
Kekuatan tarik bambu untuk menahan gaya-gaya tarik berbeda-beda pada bagian
dinding batang dalam atau bagian luar, garis-tengah batang (batang yang langsing
memiliki ketahanan terhadap gaya tarik yang lebih tinggi), serta pada bagian
batang mana yang digunakan karena bagian kepala memiliki kekuatan terhadap
gaya tarik yang 12% lebih rendah dibandingkan dengan bagian batang kaki. Di
Indonesia tegangan tarik yang diizinkan II arah serat adalah 29.4 N/mm 2.
Kekuatan tekan bambu untuk menahan gaya-gaya tekan berbeda-beda pada
bagian ruas dan bagian di antara ruas batang bambu. Bagian batang tanpa ruas
memiliki kekuatan terhadap gaya tekan yang 8-45% lebih tinggi daripada batang
bambu yang beruas. Di Indonesia tegangan tekan yang diizinkan II arah serat
adalah 7.85 N/mm2.
Kekuatan geser adalah ukuran kekuatan bambu dalam hal kemampuannya
menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian bambu bergeser dari bagian lain
di dekatnya. Kekuatan geser berbeda-beda pada tebalnya dinding batang bambu

(kekuatan geser pada dinding 10 mm menjadi 11% lebih rendah daripada dinding
bambu setebal 6 mm), dan pada bagian ruas dan bagian di antara ruas batang
bambu. Bagian batang tanpa ruas memiliki kekuatan terhadap gaya geser yang
50% lebih tinggi daripada batang bambu yang beruas. Di Indonesia kekuatan geser
yang diizinkan II arah serat adalah 2.45 N/mm 2.
Modus elastis batang bambu yang berbentuk pipa dan berbentuk langsing lebih
menguntungkan dibandingkan batang yang utuh karena nilai kekuatannya lebih
tinggi.

Kepadatan

serat

kokoh

pada

bagian

dinding

luar

batang

bambu

meningkatkan kekuatan maupun elastisitas. Seperti pada bahan bangunan kayu,


modul elastisitas menurun (5-10%) di bawah beban yang meningkat. Di Indonesia
modul elastic dapat diperhitungkan dengan 20kN/mm 2.
c) KETAHANAN TERHADAP API
Sifat bagian bangunan yang terbakar tidak dapat dipisahkan dari ketahanan
bangunannya terhadap api. Bambu sebagai bahan bangunan alam yang tumbuh
secara organik juga merupakan bahan bakar.
Menurut bahaya bambu terbakar, dapat dibedakan 3 titik pembakaran:

Titik menyalakan api dengan sumber api dari luar 230 oC;
Titik api, bambu yang dinyalakan akan membakar pada 260 oC;
Titik menyala sendiri tanpa sumber api, terletak pada 330-480 oC.

Ketahanan terhadap api oleh konstruksi bambu berbeda-beda juga menurut beban
dan reaksi bambu terhadapnya. Batang bambu membelah diri oleh tegangan panas
dan berkurangnya bahan yang menerima beban akibat kebakaran dan batang tekan
akan menekuk. Kekuatan batang bambu terutama yang berdinding tipis agak cepat
menghilang jika terkena kebakaran. Akan tetapi, bambu juga memiliki keuntungan,
yaitu kepadatan serat pada bagian dinding luar dan kadar asam kersik tinggi yang
mengakibatkan bambu agak sulit dinyalakan.
Konstruksi

bambu

dapat

dibuat

lebih

tahan

terhadap

kebakaran

dengan

penggunaan cat khusus yang agak tahan api, atau pengawetan bambu dengan
2.5%

boraks

yang

dilarutkan

dalam

air

pada

waktu

pengawetan

dengan

perendaman. Perlu diperhatikan bahwa pengawetan ini akan hilang jika batang
bambu direndam lagi dalam air atau jika terkena air hujan.

d) PENGAWETAN BAMBU (PENCEGAHAN TERHADAP HAMA DAN JAMUR)


Bambu biasanya kurang tahan lama karena mengandung banyak kanji yang disukai
oleh rayap dan menjadi tempat tumbuh yang baik bagi cendawan akibat suhu dan
kelembapan tinggi di daerah tropis. Bambu memiliki 50-55% lebih banyak selulosa
daripada kayu. Tanpa perhatian pada pengawetan maka konstruksi bambu tahan
lama 2-3 tahun saja, sedangkan dengan pengawetan dan pemeliharaan yang
memadai dapat tahan lama > 15 tahun.
Bambu harus tua, berwarna kuning jernih atau hijau tua; dalam hal terakhir
berbintik putih pada pangkalnya, berserat padat dengan permukaan yang
mengkilap. Di tempat ruas tidak boleh ada yang pecah.

Mutu bambu dipengaruhi terutama oleh:


Masa memotong batang bambu (pemanenan);
Perawatan dan pengeringan bambu;
Pengawetan bambu.

Masa memotong batang bambu (pemanenan)


Penelitian menunjukkan bahwa bambu sebagai bahan bangunan sebaiknya
dipotongpada umur 3-6 tahun. Pada umur itu, bambu memiliki mutu dan kekuatan
yang paling tinggi, dan agak tahan terhadap hama dan jamur jika dirawat dan
dikeringkan dengan baik.
Batang bambu dipotong sekitar 15-30 cm (ruas kedua) di atas tanah, langsung pada
bagian bawah sebuah ruas (buku) supaya air dapat masuk pada ruas yang terbuka,
sehingga cepat membusuk yang memajukan tunas baru. Untuk menebang batang
bambu, harus selalu digunakan parang.
Waktu memotong bambu yang benar adalah subuh pada saat bulan tua (pada
seperempat terakhir sebelum bulan gelap) karena batang bambu pada waktu itu
paling kering.

Perawatan dan Pengeringan bambu


1) Perawatan bambu yang paling baik dilaksanakan langsung pada tempatnya.
Batang bambu yang baru dipotong sebaiknya disandarkan dalam keadaan
berdiri pada bambu yang belum dipotong (di tempat yang teduh). Batang
bambu tersebut dilindungi terhadap kelembapan tanah yang akan naik,
sebaiknya dengan menggunakan sebuah batu di bawah batang yang telah
dipotong. Batang ini dibiarkan dalam keadaan demikian selama 1-2 bulan.
2) Cara perawatan secara tradisional lainnya adalah dengan merendam batang
bambu sebelum digunakan selama satu bulan di dalam air tawar, air payau,
atau air laut yang tenang atau mengalir sehingga kandungan kanji akan
dicuci atau hilang. Di dalam air bakteri anaerob menyerang kanji di dalam
batang bambu dan mengubahnya menjadi zat yang kurang lezat bagi hama
dan kurang subur bagi jamur. Perendaman bambu sebaiknya dilakukan
setelah bambu dikeringkan, baru kemudian direndam seluruhnya. Bambu
yang telah direndam dalam air harus berwarna pucat (tidak kuning, hijau,
atau hitam) dan berbau asam yang khas, sedangkan bila dibelah di bagian
dalam dari ruas tidak boleh terdapat bulu dalam, seperti terdapat di dalam
bambu yang belum direndam.
3) Cara perawatan ketiga adalah dengan menggunakan api. Api dan asapnya
akan

membasmi

hama

yang

berada

di

dalam

batang

bambu

dan

memperkeras permukaan bambu. Cara ini juga dapat dipakai untuk


meluruskan batang yang bengkok atau untuk membengkokkan batang yang
lurus sesuai kebutuhan.
Bermacam cara kimiawi pengawetan bambu
Bambu dapat diawetkan dengan lima cara, yaitu pengawetan dengan perendaman
batang atau bilah bambu, cara pengaliran dan cara penekanan (boucherie process),
penyimpanan dalam drum besi (steeping), serta pengecatan dengan zat penolak
serangga.

Pengawetan dengan perendaman batang atau bilah bambu merupakan cara


yang paling sederhana. Batang (atau bilah) bambu direndam dalam bahan
pengawet dengan atau tanpa tangkainya. Pengawetan dengan perendaman hanya
dapat dilakukan dengan bambu yang baru dipotong (bukan kering); cara ini
memerlukan 2-5 hari.
Pengawetan dengan cara pengaliran (boucherie process) merupakan cara yang
dianggap paling efisien. Batang bambu yang baru dipotong (termasuk tangkai dan
daunnya) disambung dengan silang pada ujung

kakinya pada drum besi yang

mengandung bahan pengawet. Bahan pengawet tersebut akan mengalir dalam


batang bambu sampai pada puncaknya. Sisa bahan pengawet yang mengalir keluar
pada puncak dapat digunakan kembali selama konsentrasinya terjamin.
Pengawetan dengan cara penekanan (boucherie process) merupakan cara yang
lebih cepat sehingga tidak perlu ditunggu 2-5 hari seperti tersebut di atas. Pada
cara ini drum besi yang mengandung bahan pengawet harus rapat udara sehingga
dapat dilengkapi dengan pompa udara yang akan menekan bahan pengawet ke
dalam batang bambu.
Menurut warna bahan pengawet yang mengalir pada puncak batang bambu, dapat
dinilai apakah proses pengawetan sudah memadai atau belum. Sesudah warna
bahan pengawet tersebut mirip dengan warna bahan pengawet dalam drum besi,
maka pengawetan selesai.
Batang bambu dapat juga ditaruh dalam drum besi (steeping). Batang bambu
yang baru dipotong, dan tidak boleh terlalu panjang, termasuk tangkai dan daunnya
ditaruh dalam larutan kimia. Bahan pengawet akan dihisap oleh pembuluhh rambut
batang bambu sampai menguap pada daunnya.
Sesudah pengawetan dengan cara perendaman, pengaliran, penekanan, atau
penyimpanan dalam drum besi, batang atau bilah bambu dikeringkan sampai kadar
airnya mencapai 10-15%. Baru setelah itu bambu tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai bahan bangunan.

Mengecat dengan zat penolak serangga. Daun dari pohon imbau dihancurkan
dan digilas sehingga menghasilkan sari daun. Karena sari tersebut mengandung
insektisida alam, maka sari ini dapat dicatkan pada batang dan konstruksi bambu
yang sudah dalam keadaan kering sehingga menolak serangga.
Bahan bangunan bambu yang sudah dalam keadaan kering selalu harus dilindungi
dari air hujan maupun embun.

2. Bahan bangunan dari bambu


a) BATANG, PELUPUH, DAN BILAH BAMBU
Pada sebuah rumah tinggal hampir semua bagiannya dapat dibuat dari bambu
kecuali alat-alat penyambungnya (tali dan sebagainya). Bagian-bagian bangunan
tidak terbatas pada tiang, lantai, dan dinding beserta konstruksi atap, tetapi juga
dapat berupa perabot seperti kursi, meja, rak, dan sebagainya.
Pengolahan bambu menjadi pelupuh

(GAMBAR 1)
Bahan dasar adalah batangan bambu yang ruasnya dibelah dengan kapak atau
parang. Kemudian bambu dibelah sepanjang batang pada satu sisi dan selanjutnya
celah direntangkan. Sekat rongga pada masing-masing ruas dihilangkan sampai
dinding batang bambu dapat dipukul-pukul, diratakan menjadi pelupuh (papan
bambu).
Pengolahan bambu menjadi bilah
Batang bambu yang diolah menjadi bilah dapat digolongkan menurut garistengahnya yang besar dan membutuhkan peralatan khusus serta batang yang
garis-tengahnya kecil dan yang dapat dibelah dengan parang khusus.

(GAMBAR 2)
Membelah bambu bergaris-tengah besar
1) Dengan menggunakan batang baja 24 mm yang bersilangan dan dipasang di
antara dua pancung 10 cm setinggi 75 cm (membagi batang atas empat
bilah kasar);
2) Empat bilah kasar kemudian dapat dibelah dua dengan menggunakan sebuah
pancung yang dilengkapi baji baja;
3) Membelah bambu bergaris-tengah besar dengan peralatan pembelah.

(GAMBAR 3)
Membelah bambu bergaris-tengah kecil
1) Dengan parang batang bambu dapat dibelah dua;
2) Parang khusus untuk mempermudah pekerjaan pembelahan;
3) Dengan menggunakan batang baja atau kayu keras bersilangan (sebaiknya
dengan perlengkapan pegangan) batang bambu dapat dibelah menjadi
empat secara lebih ringan.

(GAMBAR 4)
Membelah bambu untuk menghasilkan tutu
1) Bilah bambu diambil kulitnya, kemudian dibelah arah tangensial sehingga
menjadi bagian-bagian setebal 1-5mm;
2) Untuk perkejaan halus bilah bambu dapat dibelah arah radial juga.
b) ANYAMAN BAMBU

Cara paling dasar dan serba guna untuk menyusun bilah atau tutu bambu adalah
anyaman. Menganyam berarti menghubungkan bilah atau tutu bambu tanpa alat
bantu sehingga tidak saling terlepas. Tegangan bahan bambu pada titik silangan
mengakibatkan gaya gesekan tinggi yang menjamin bentuk anyaman tidak berubah
bentuknya walaupun ditekan.
Anyaman bambu dapat dibuat secara terbuka atau rapat dan dianyam dengan dua
sisir belah atau tutu bambu yang terletak tegak lurus, atau dengan tiga sisir bilah
atau tutu bambu yang terletak miring satu sama lain. Kemudian pada anyaman
yang terdiri dari lusi (bilah bambu yang berdiri) dan pakan (bilah bambu yang
berbaring) dibuat susunan yang kaku dan stabil.

(GAMBAR 5)

Anyaman dengan dua sisir bilah atau tutu bambu menghasilkan anyaman
yang rapat: mata wali, kepang, bilik.

(GAMBAR 6)

Anyaman dengan dua sisir bilah atau tutu bambu yang menghasilkan
anyaman yang agak terbuka: gedeg, bronjong, sasak.

(GAMBAR 7)

Anyaman beraneka arah yang persilangan miring secara bolak-balik dapat


menghasilkan anyaman rapat maupun terbuka menurut sudut atau jarak
yang dipilih untuk bilah atau tutu bambu.

(GAMBAR 8)

Anyaman yang terdiri lusi (bilah yang berdiri) dan pakan (bilah bambu yang
berbaring) membentuk susunan yang stabil dan yang

kemudian dapat

diplester sebagai dinding rumah.

(GAMBAR 9)
Bilah bambu juga dapat ditenun untuk menghasilkan lapisan jalan, misalnya di atas
jembatan konstruksi bambu atau sebagai jalan sementara di daerah rawa-rawa.
c) BAMBU LAPIS (TRIPLEKS DAN MULTIPLEKS BAMBU)
Bambu lapis adalah papan/panel buatan yang terdiri dari susnan bilah bambu
sejajar dan melintang (laminated board) atau anyaman bilah bambu (bambu mat
plywood) dengan diikat oleh perekat tertentu, dan jumlah lapisannya harus ganjil.
Bahan perekat bambu lapis yang tahan air dan cuaca (jenis I) terbuat dari
fenolformaldehid atau poliuretan (kedua bahan ini dicurigai mengakibatkan kanker).
Karena bambu secara kimiawi berbeda dengan kayu, maka dapat lebih mudah
dilem. Walaupun demikian, kulit luar bambu tidak dapat dilem, dan bambu lapis dari
anyaman membutuhkan banyak perekat (mirip papan partikel).
Penggunaan bambu lapis

Bambu lapis dari susunan bilah bambu dapat digunakan untuk daun pintu,

dinding penyekat, langit-langit dan sebagainya.


Bambu lapis dari susunan bilah bambu dan kayu dapat digunakan untuk

lantai parket bambu.


Bambu lapis dari anyaman bilah bambu dapat digunakan untuk bekisting
(lebih kuat dari kayu lapis), konstruksi lantai truk, dan perabot rumah tangga
dengan ciri khas tertentu.

Pembuatan bambu lapis


Bambu lapis dibuat dari bambu 10-25 mm lebar dan 0.8-5.0 mm tebal. Jika dilem
sejajar berbarengan, terbentuk semacam vinir bambu yang dapat disusun dan

dilem mirip tripleks atau multipleks. Untuk vinir muka dan vinir belakang dapat
dimanfaatkan bilah bambu dari kulit, sedangkan untuk vinir isian dipilih bilah bambu
dari bagian dalam batang bambu.
Bambu lapis anyaman menggunakan bilah bambu yang sama dengan yang
dianyam. Kemudian anyaman tersebut dipres panas, lalu disusun dan dilem menjadi
bambu lapis bermotif anyaman. Keuntungan jenis ini adalah kekuatan yang mirip
pada kedua arahnya, kerugiannya adalah kandungan perekat yang lebih tinggi dan
mempengaruhi kesehatan manusia.

Bambu lapis (tripleks) terdiri dari 3 lapis vinir bilah bambu yang dilekatkan
dengan perekat, arah bilah bambu bersilangan, lapis atas dan bawah

letaknya harus searah.


Bambu lapis (multipleks) terdiri dari 5 lapis vinir bilah bambu yang dilekatkan
dengan perekat, arah bilah bambu bersilangan, lapis atas dan bawah

letaknya harus searah.


Bambu lapis (laminated board) terdiri dari 3 lapisan (lapisan atas vinir
bambu, lapisan isi dan bawah dari vinir kayu) dibuat khusus sebagai papan

parket.
Bambu lapis (bambu mat plywood) terdiri dari 3 lapis anyaman bilah bambu
yang dipres panas, kemudian dilem; membutuhkan agak banyak perekat
fenolformaldehid atau poliuretan.

d) TALI BAMBU
Sampai dengan umur 18 bulan batang bambu dapat dikupas karena kulit dan
permukaan dinding ruas dalamnya masih lunak. Strip kulit yang dikupas dapat
digunakan langsung sebagai bahan pengikat.
Untuk membuat tali bambu, strip kulit dijalin dan dililit menjadi tali. Setiap utas tali
dirangkaikan dengan strip dinding ruas dalam (yang agak lunak) dan dengan strip
kulit yang dikupas (yang memiliki daya tarik lebih tinggi) untuk bagian luar utas tali
tersebut. Tiga utas tali kemudian dijalin sehingga membentuk tali bambu bergaris
tengah 50 mm yang dapat menerima beban > 5 ton. Jika tali bambu ditarik, akan

berdasarkan lilitannya tali tersebut memanjang dan sekaligus jalinan strip kulit
bambunya meregang.
Teknik menjalin tali bambu berasal dari China dan sejak ratusan tahun digunakan
terutama untuk membangun jembatan gantung dan untuk menarik tongkat.
e) BETON BERTULANG BAMBU (BAMBOOCRETE)
Beton bertulang bambu menggunakan bilah bambu sebagai tulangan yang akan
menerima beban gaya tarik. Jika tulangan beton dibuat dari baja, tidak ada
permasalahan pengikatan antara kedua bahan bangunan tersebut. Ukuran tulangan
baja dianggap tidak berubah-ubah sedangkan beton pada masa pengeringan
menyusut. Penyusutan tersebut mengakibatkan semacam pratekan pada tulangan.
Jika tulangan tersebut terdiri dari bambu, maka bambu akan menyusut empat kali
lebih banyak daripada beton sehingga pengikatan antara kedua bahan bangunan
menghilang. Penyusutan bambu diakibatkan oleh proses pengeringan. Karena beton
pada waktu mengecor mengandung banyak air, tidak ada gunanya jika bambu
dikeringkan terlebih dahulu.
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengeringkan bilah bambu yang akan
digunakan sebagai tulang beton, kemudian dicat dengan aspal cair (panas) dan
ditaburi pasir. Sesudah aspal kering, dipasang paku 1 BWG 16 berjarak 75 mm.

3. Alat-Alat Sambungan Bambu


Bambu sebagai batang bahan bangunan berbentuk pipa menuntut konstruksi
sambungan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kayu. Paku biasanya
membelah dan merusak bambu, kecuali jika dibor lubang terlebih dahulu dengan
garis-tengah dN 0.2 mm (dengan d N = garis-tengah paku yang digunakan). Alat
sambungan yang cocok untuk bambu adalah pengikatan dengan bermacam tali.
Sambungan bambu biasa:
1) Purus
2) Purus berganda
3) Potongan miring

4)
5)
6)
7)
8)

Potongan gigi
Potongan berbentuk baji
Lidah
Tembusan dengan pasak
Pasak wedokan dengan baji lanang

a) Jenis jenis sambungan bambu


Sambungan-sambungan pada konstruksi bangunan bambu dapat dibagi atas
sambungan memanjang, sambungan tiang dan kuda penopang dengan peran,
sambungan tiang dengan palang dan penopang, pemasangan kasau pada peran,
serta sambungan-sambungan pada rangka batang.
Sambungan memanjang dibutuhkan untuk peran atau pipa dari bambu yang
perlu diperpanjang sebagai berikut:
Sambungan memanjang pada batang bambu
1) Sambungan tumpul lurus dengan kayu isian
2) Sambungan bibir lurusdengan pengikatan
3) Sambungan tumpul lurus lidah pengapit yang dibaut
Sambungan memanjang pada pipa bambu
1) Sambungan sisipan
2) Sambungan dengan pipa baja di dalam
3) Sambungan selongsong dengan pipa bambu yang lebih besar
Sambungan tiang dan kuda penopang dengan peran merupakan sambungan
yang menerima beban sebagai berikut:
Sambungan tiang dengan peran
1)
2)
3)
4)
5)

Sambungan dengan purus berganda terikat


Sambungan dengan lidah yang terikat
Tiang dengan purus dan lidah pengapit yang terikat
Sambungan dengan lidah pengapit yang terikat
Sambungan dengan purus kayu

Sambungan tiang dengan palang dan penopang merupakan sambungan tegak


lurus atau cross yang tidak menerima beban sebagai berikut:

Sambungan tiang dengan palang


1) Sambungan dengan purus berganda terikat
2) Sambungan dengan purus kayu
3) Sambungan dengan potongan berbentuk lidah bengkok yang terikat
Sambungan penopang horizontal maupun vertical
1) Penopang horizontal yang memperkuat batang bantalan atau peran dinding
pada tiang sudut;
2) Penopang vertical yang menambah kekakuan pada arah horizontal di antara
tiang dan peran.
Pemasangan kasau pada peran digolongkan atas sambungan kasau pada peran
dan sambungan kasau pada balok bubungan:
Sambungan kasau pada peran
1) Dengan pengikatan
2) Dengan pasak bambu
3) Kasau terikat denganpasak
Sambungan kasau pada bubungan
1)
2)
3)
4)

Dengan
Dengan
Dengan
Dengan

pengikatan
pasak bambu
bilah bambu
potongan berbentuk lidah bengkok

Sambungan-sambungan pada rangka batang merupakan sambungan yang


menerima gaya tarik maupun gaya tekan dari segala arah pada sebuah titik buhul,
mengingat konstruksi rangka batang ada yang datar maupun dalam ruang. Hal ini
berarti teknologi konstruksi sambungan lebih tinggi dan kebutuhan alat tambahan
(baja dsb.) meningkat, seperti terlihat pada gambar ujung batang bambu pada titik
buhul rangka batang yang dapat menerima gaya tarik maupun gaya tekan (sebagai
sambungan tekan saja dapat juga digunakan sambungan bambu tradisional).
b) Pengikatan Bambu
Sambungan-sambungan pada konstruksi bambu secara tradisional dapat dilakukan
dengan tarikan, purus dan lubang, pasak atau tangkai kayu, dan pengikatan. Bahan

ikatan terbuat dari belahan rotan atau kulit bambu yang dikupas. Ikatan secara
menyilang pada sambungan bambu dapat dilakukan seperti berikut:
Pengikatan pada sambungan tiang dan balok
1)
2)
3)
4)

Pengikatan
Pengikatan
Pengikatan
Pengikatan

balok lantai pada tiang dengan pasak kayu


balok lantai berganda pada tiang dengan pasak kayu
peran dinding pada tiang
peran dinding pada tiang dengan pasak kayu

Pengikatan pada sambungan tiang dan penopang


1) Pengikatan pada tiang dengan penopang berganda dengan purus tunggal
2) Pengikatan dua penopang pada peran
3) Pengikatan dua penopang dengan pasak kayu pada peran berlubang (bagian
atas bebas pengikatan)
Pengikatan kasau pada peran dan bubungan
1) Pengikatan kasau pada peran dengan batang bantu
2) Pengikatan kasau bersilang gunting di atas bubungan dengan pasak kayu
Bahan pengikat dari bambu maupun belahan rotan biasanya direndam dalam air
sebelum digunakan sehingga lebih mudah dikerjakan pada waktu mengikat. Setelah
kering, ikatan akan menyusut dan kencang. Ikatan bambu terbatas panjangnya
menurut panjang ruasan bambu (30-40 cm), lebarnya 3mm dari kulit batang
bambu. Bahan pengikat lain adalah tali ijuk (ragum).