Anda di halaman 1dari 2

PT1 2015

SMKA TUN
SAKARAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 1

UJIAN BERTULIS PERTENGAHAN TAHUN 2015


2 JAM

79

MEI

Araha
n
1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda di ruang yang
disediakan.

Kemahiran hidup bersepadu

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang


disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Kegunaan Pemeriksa

Nama Pemeriksa:
Soalan

Markah
Penuh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jumlah

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
100

NAMA

KELAS

Markah
Diperoleh

..

Anda mungkin juga menyukai