Anda di halaman 1dari 1

Ilmu Liler Nabi Daud (Pemikat Hati)

untuk menguasai ilmu Liler Nabi Daud, tidak susah yang, terpenting adalah keyaki
nan serta tekad yang bulat. Ilmu ini boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita.
Penguasaan ilmu Liler Nabi Daud, anda harus bersih raga dan rohani dengan berpua
sa sunnah, dimulai dari hari kelahiran anda. Sebelum puasa, anda haruslah mandi
keramas.
Adapun niat berpuasa adalah untuk mendapatkan redho dan izin dari Allah dalam me
ndapatkan ilmu Liler Nabi Daud. Untuk menyempurnakan ilmu ini, puasa dilakukan s
elama 7 hari berturut-turut.
Pada puasa hari kedua dan seterusnya, bacakan ajian ilmu Liler Nabi Daud pada te
ngah malam sebanyak 7 kali. Pembacaan ajian tersebut dilakukan sambil membayangk
an orang yang hendak dituju.
Adapun Ajian Liler Nabi Daud Sebagai Berikut :
Bismillahirrahmannirrahim
Sapati Kumbang Bandangung-dangung
Dangukan Pulo Suaraku
Sapati Bayi Laparkan Susu
Tangihkan Hati Si
Ketiko Mandanga Suaraku
Hilang Raso, Hilang Sukmo
Tunduak Hati, Tunduak Kasih Si
Berkek Aku Memaki Liler Suara Nabi Daud
Ooo
simangat 3x
Datang Dan Rindukan Wajahku
Hadir
Hadir
Hadir 1x.
Setelah berpuasa, anda dapat menggunakan ilmu Liler Nabi Daud. Pada saat berbica
ra langsung atau lewat telefon cukup dibaca 1x. Ajian dibacakan saat orang yang
dituju sedang berbicara kepada anda. Setelah ajian dibaca hembuskan nafas dimulu
t secara perlahan ke arah orang tersebut atau ke telefon.
Agar lebih mudah digunakan, anda harus menghafal ajian tersebut. Sebagai informa
si Ilmu Liler Nabi Daud dapat juga digunakan untuk agar disenangi dalam percakap
an, atasan, sales yang menjual barang dagangan ataupun transaksi bisnes yang ser
ing menggunakan telefon.

Anda mungkin juga menyukai