Anda di halaman 1dari 11

SOALAN

2014

.......................................... :

.......................................... :

.1
.2

SULIT


Lengkapkan suku kata berikut.

.1

_____________________

.2

_____________________

.3

_____________________

10

_____________________

_____________________

.4

.5


Salin semula perkataan berikut.

_____

.6

_____

.7

_____

.8

_____

.9

_____

.10

10
3


Warnakan perkataan yang sama.

.11

.12

.13

.14

.15

10
4


Suaikan perkataan yang sama.

mangkuk

pokok

.16

pancing

.17

pendek

.18

sambut

.19

rendah

.20

10
5


Cerakinkan perkataan mengikut suku kata.

10

.21

.22

.23

.24

.25


Kelaskan perkataan mengikut suku kata berikut.

.26

.29

.27

.30

.28

10
7


Padankan rangkai kata dan tulis semula di tempat kosong.

10

.31

.32

.33

34

.35


Isi tempat kosong.

.36

.37

.38

10

.39

.40

Lorekkan dan isi tempat kosong dengan perkataan yang betul berpandukan gambar.

.41

.42

.43

.44

10

10

.45


Tukarkan perkataan berikut kepada tulisan jawi.

lampu

11

baling

.46

cawan

.47

pisang

.48

tinggi

.49

pintu

10

.50