Anda di halaman 1dari 24

KESALAHAN LAZIM BM PT3

Kesalahan Lazim Tatabahasa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SALAH
daripada luar negara
demi untuk masa hadapan
di musim perayaan
kerana sayangkan anaknya
di dalam bidang ekonomi
mengenepikan
mempastikan
mengkagumkan
memperindahkan tempat itu
beliau adalah pemimpin
paling indah sekali
lain-lain usaha yang dilakukan
banyak rumah-rumah musnah
bilik urusetia ditutup tengahari
menyambut ulangtahun ke 48
kasih-sayang yang di curahkan
kumpulan anti-pengganas
wakil ibu-bapa yang datang
mereka memasuki ke negara ini
yang dibincangkan oleh kami

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PEMBETULAN
dari luar negara
untuk masa hadapan
pada musim perayaan
kerana sayang akan anaknya
dalam bidang ekonomi
mengetepikan
memastikan
mengagumkan
memperindah tempat itu
beliau ialah pemimpin
paling indah / indah sekali

12
13
14
15
16
17
18
19

usaha-usaha lain yang dilakukan


banyak rumah musnah
bilik urus setia ditutup tengah hari
menyambut ulang tahun ke-48
kasih sayang yang dicurahkan
kumpulan antipengganas
wakil ibu bapa
mereka memasuki negara ini
yang kami bincangkan

KATA KERJA TRANSITIF


Kata Kerja Transitif
a. Bagi kata kerja transitif, iaitu makan dan minum yang
menerima unsur objek berupa bentuk singkat -Nya,
awalan meN- perlulah digunakan;
Kami sekeluarga suka makannya. beritahuku kepada Pak
Man
Kami sekeluarga suka memakannya. beritahuku kepada
Pak Man
b. Imbuhan seperti meN-, mempeR-, meN--I tidak boleh
digugurkan dalam penggunaan ayat aktif;
Pelajar-pelajar yang langgar disiplin sekolah itu didenda oleh
pengetua
Pelajar-pelajar yang melanggar disiplin sekolah itu didenda
oleh pengetua
c. Kata kerja transitif mesti diikuti oleh frasa nama atau kata
nama sebagai objek. Oleh itu, kata selain daripada
kata nama tidak boleh hadir selepas kata kerja tersebut;
Pak Sudin berhasrat untuk membesarkan lagi rumah pusaka
itu
Pak Sudin berhasrat untuk membesarkan rumah pusaka itu
d. Hanya kata hubung bahawa yang boleh hadir selepas kata
kerja transitif dalam binaan ayat majmuk aktif;
Dia mengatakan dia tidak dapat menghadiri mesyuarat di
Pulau Langkawi
Dia mengatakan bahawa dia tidak dapat menghadiri

mesyuarat di Pulau Langkawi


e. Hanya kata kerja transitif mencuba dan membantu boleh hadir
sebelum kata kerja transitif yang lain dalam
binaan ayat aktif;
Manisah ingin sekali cuba memakai baju baru yang
ditempahnya minggu lalu
Manisah ingin sekali mencuba memakai baju baru yang
ditempahnya minggu lalu
f. Perbezaan antara apitan meN--kan dengan meN--I
merujuk kepada satu objek.
- Apabila objek yang mengalami tindak balas hasil sesuatu
perbuatan maka apitan meN--kan digunakan.
- Apabila subjek yang bertindak balas ke atas sesuatu apitan
meN--kan digunakan.
Dalam acara itu Ahmad telah mendahulukan peserta-peserta
lain
Dalam acara itu Ahmad telah mendahului peserta-peserta
lain
g. Kata kerja berapitan meN--kan menunjukkan maksud
bahawa objek mengalami tindak balas akibat perbuatan
iaitu mengalami perpindahan;
- Kata kerja berapitan meN--kan hanya boleh menerima
satu objek sahaja selepasnya.
Mak Temah membungkusi Roslinda nasi lemak
Mak Temah membungkuskan nasi lemak untuk Roslinda
h. Kata kerja apitan meN-I menunjukkan bahawa objek yang
dikenai perbuatan tidak mengalami tindakbalas,

iaitu berada pada satu tempat sahaja (subjek);


- Kata kerja berapitan meN-I boleh menerima dua objek
berturutan.
Mak Temah membungkuskan nasi lemak untuk Roslinda
Mak Temah membungkusi Roslinda nasi lemak
i. Perbezaan antara apitan meN--kan dengan meN--I
merujuk kepada dua objek;
- Apitan meN--I menerima objek tepat yang bernyawa
selepasnya.
- Apitan meN--kan akan menerima objek tepat yang tidak
bernyawa selepasnya.
Tuan hakim menjatuhi hukuman mandatori keatas pengedar
dadah itu
Tuan hakim menjatuhkan hukuman mandatori ke atas
pengedar dadah itu
j. Perbezaan antara meN- dengan meN--kan merujuk kepada
dua objek;
- Perbuatan yang dilakukan menyatakan fikiran atau perasaan
dengan tulisan, kata kerja transitif
berawalan meN- hanya menerima satu objek selepasnya.
- Perbuatan menulis untuk seseorang, kata kerja transitif
berapitan meN--kan boleh menerima dua
objek berturutan, iaitu objek tepat diikuti oleh objek sipi.
Suhaili melukiskan pemandangan pada waktu senja di tepi
pantai
Suhaili melukis pemandangan pada waktu senja di tepi
pantai

PERBEZAAN PERKATAAN

Agen, Ejen & Agenda


1. Agen = bahan atau organisma yang dapat mempengaruhi atau
memberi kesan langsung kepada sesuatu tindak balas.
Con: agen pencemaran, agen pengoksidaan
2. Ejen = orang dan lain-lain yang menjalankan
Con: ejen eksport, ejen perkapalan
3. Agenda = program sesuatu mesyuarat yang formal
(* Perlu diingat tiap-tiap satu mesyuarat hendaklah mempunyai
satu atau sesuatu agenda sahaja.
* Sesuatu agenda mempunyai beberapa perkara untuk
dibincangkan dalam mesyuarat itu.)
Con:
Agenda Mesyuarat Jawatankuasa Bilangan 3 Persatuan Belia
Pulau Sebang adalah seperti berikut:
1. Ucapan alu-aluan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat
Jawatankuasa ke-2 yang lalu
3. Perkara-perkara berbangkit
4. Kegiatan Sukan
4.1 Sukaneka Keluarga
4.2 Pertandingan bola sepak antara mukin
5. Hal-hal lain
5.1
5.2
6. Ucapan penangguhan

___________________________________________________
____________

Antara, di antara, dengan, antara


Antara digunakan = menunjukkan perbandingan (Con: Antara
Johor dan Singapura,banyak perbezaannya.)
= biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang. (
con: Pertandingan debat antara maktab perguruan Malaysia.
bukannya Pertandingan debat di antara Maktab A dengan
Maktab B. (maktab A dan B adalah kata nama am yang diulang)
= kata ganda yang dapat mengalami penggandaan separa seperti
adik-beradik. (con: mereka berbincang antara adik-beradik.)
di antara digunakan = menunjukkan kedudukan fizikal atau
arah.
Con: Tambak Johor terletak di antara Johor bahru dengan
Singapura.
Lif itu terhenti di tengah-tengah di antara tingkat dua dengan
tingkt tiga.
Nota:
1. di antara & antara hanya diikuti dengan kta sendi nama
dengan atau hingga bukan kata hubung dan.
2. Kata hubung dan hanya dapat digunakan apabila kata nama
antara diikuti oleh lebih daripada dua frasa nama.

MAKNA PERKATAAN
1. ulam-ulam/ulaman (perempuan simpanan / gundik)
2. ulam-ulaman (sayur)
3. para-para (rak)
4. gerombolan (sesuai digunakan untuk penjahat/penjenayah
(kumpulan yang jahat)
5. jarang-jarang (kadang-kadang)
6. sahur (makan sebelum subuh)

7. sarapan (makan pada waktu pagi)


8. kudapan (minum pagi (10 pagi)
9. merarau (makan tengah hari)
10. mengombe (makan petang)
11. menggabi (makan malam)
12. menuruk (makan tengah malam (supper)
invesmen (labur/simpan)
hadirat (tempat duduk tetamu di Istana)
patik (anak anjing)
kaos (tapak kaki)
ahli (pakar/hebat)
kakitangan (simpulan bahasa)

SALAH & BETUL IV


Budak sekolah itu menoleh ke kiri dan kanan (salah)
Budak itu menoleh ke kiri dan ke kanan (betul)
membincangkan akan hal itu (salah)
membincangkan tentang hal itu. (betul)
Berbincang akan hal itu. (salah)
Berbincang tentang hal itu. (betul)
dengan/dalam lain perkataan. (salah)
dengan perkataan lain (betul)
hadirin hadirat sekalin (salah)

hadirin sekalian (betul)


balik kampung (salah)
balik ke kampung (betul) - kata kerja transitif mesti ada kata
hubung (ke, pada dll)
mertua (salah)
mentua (betul)
jangan pandang belakang (salah)
jangan pandang ke belakang (betul)
Saya melaporkan dari Bukit Jalil. (salah)
Saya melaporkan berita dari Bukit Jalil. (betul)
mulai dari sekarang. (salah)
mulai sekarang (betul)
Bermula dari sekarang (betul)
Ahli bomba (salah)
Anggota bomba (betul) - 'Ahli' digunakan untuk yang
pakar/hebat sahaja.
baharu - bermaksud 'new'(kata adjektif)con: Terbaharu di
pasaran
baru - bermaksut 'just'(kata tugas)con: Baru makan

SALAH & BETUL III


salah satu daripada (salah)
salah satu (betul)
selain dari/daripada (salah)
selain/selain itu (betul)
SUKMA ke-10 / SUKMA ke-X (salah)
SUKMA X (betul)

sekali-sekala (salah)
sekalipun (betul)
setengah murid (salah)
sesetengah murid (betul)
ada pekerja-pekerja (salah)
ada pekerja (betul) - 'ada' membawa maksud 'terkumpul' /
'banyak'. (menunjukkan jamak, tak boleh digandakan)
daun-daun kering berguguran (salah)
daun kering berguguran (betul) - apabila bertemu dengan
imbuhan 'ber'...'an'( membawa mksud jamak/banyak)tidak boleh
menggandakan perkataan.
bintang-bintang berkerdipan (salah)
bintang berkerdipan (betul)
Ketua Menteri-ketua Menteri (salah)
Ketua-ketua menteri (betul) - kata ganda mesti digandakan pada
permulaan kata sahaja.
tengahari(salah)
tengah hari (betul)
Daku terkenang akan dia (salah)
Daku terkenangkan akan dia (betul) - 'Daku' mesti berakhir
dengaan huruf 'n'. (terkenang (tiada n di belakang perkataan)
terkenangkan (ada 'n' di belakang perkataan)
sarapan pagi (salah)
sarapan (betul)- 'sarapan' memang digunakan hanya untuk
makan pada waktu pagi. tak perlu tambah perkataan 'pagi.'
layan diri (salah)
swalayan (betul)

cenderahati (salah)
cenderamata (betul)
pendalaman (salah)- maksud = usaha mendalamkan
pedalaman (betul)
perasmian penutup majlis (salah)
perasmian penutupan majlis (betul)
Agenda minit mesyuarat
1. Perutusan Pengerusi
2. Hal-hal lain (salah) - 'agenda' bermaksud keseluruhan
mesyuarat = 1 sahaja
Agenda minit mesyuarat operasi
Perkara-perkara mesyuarat:
1. Perutusan Pengerusi
2. Hal-hal lain (betul)

Awalan di-, di--kan dan di--i


Awalan di-
Kata dasar yang digabungkan dengan awalan di- membentuk
kata kerja pasif bagi ayat yang subjeknya pelaku orang ketiga.
Ch.:
Ayat Contoh: (a) Ikan sepat digulai oleh beliau. (beliau =
pelaku orang ketiga)
(b) Ikan sepat digulai oleh ibu (ibu = pelaku orang ke-3)
(a) Surat khabar dibaca olehnya (atau oleh dia) (-nya dan dia
=pelaku org ke-3)
(b) Surat khabar dibaca oleh ayah. (ayah = pelaku org ke-3)
(a) Ular itu dipukul oleh mereka. (mereka = pelaku orang ke-3)
(b) Ular itu dipukul oleh Raju (Raju = pelaku org ke-3)

Dalam ayat-ayat diatas, akhiran kan tidak perlu


Keempat-empat ayat di atas berasal daripada ayat aktif transitif
yang berikut:
1. (c) Beliau menggulai ikan sepat. (menggulai, membaca dan
memukul ialah kata kerja transitif. Dikatakan ayat aktif kerana
pelaku di hadapan ayat.)
2. (c) Ayah membaca surat khabar.
3. (c) Raju memukul ular it.
Semua kata kerja aktif (yang berawalan me-) di atas tidak
perlu akan akhiran kan; sama seperti kata kerja pasif
berawalan di- dalam ayat 1 (a) (b) 3 (a) (b)
Apitan di-...-kan dan di-...-i
Kebanyakan perkataan yang menerima awalan di- juga
menerima akhiran kan dan i .
Ch.:
(a) Ali itu menafikan kenyataan orang itu.
(b) Kenyataan orang itu dinafikan oleh Ali.
(a) Siva membaiki radio.
(b) Radio dibaiki oleh Siva.
Makna 'Diterajui:'
Ada 4 erti teraju:
neraca (seperti neraca lambang Barisan Nasional)
tali untuk ikat pada rangka wau (layang-layang)
tali untuk meregang khemah.\
pucuk pimpinan atau kuasa tertinggi.

Ayat contoh: (a) DS Najib menerajui Barisan Nasional. (ayat


aktif)
(b) Barisan Nasional diterajui oelh DS Najib. (ayat pasif)
**Bezanya: menerajui ialah kata kerja aktif transitif (ayat a);
dan diterajui ialah kata kerja pasif transitif (ayat b).
KESALAHAN STRUKTUR AYAT
1) Ayat gabungan

- Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa ayat


tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti
dan, serta, tetapi, lalu, sambil, kemudian, dll
Contoh:
Suraya dan Yati ke sekolah
Dia bangun kemudian berjalan
- Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungn berlaku apabil ayat-ayat
tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan
betul.
Contoh:
Mereka akan melancong ke Pualu Tioman atau Pulau Langkawi?
(salah)
Mereka akan melancong ke Pualu Tioman atau ke Pulau Langkawi?
(betul)
Baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya. (salah)
Baik yang kaya atau yang miskin datang ke rumahnya. (betul)
2) Ayat tergantung
- Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat
- Dalam susunan ayat biasa, letaak subjek di depn dan letak predikat di
belakang.
Contoh:
Budak itu / menangis
Subjek / predikat
- Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat
di depan.
Contoh:

Siapakah / gadis itu?


Predikat / subjek
3) Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau
predikat disebut sebagai ayat tergantung
4) Ayat tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula
dengan kata sendi, kata hubung, kata kerja dan kerana
penggunaan kata yang salah.
Contoh:
Di seluruh negara mengalami banjir (salah)
Seluruh negara mengalami baanjir (betul)
Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini (salah)
Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini (betul)
Yang manakah betul? (salah)
Yang manakah yang betul? (betul)
Panduan Untuk Ejaan Yang Gramatis [if gte mso
9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText
> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ENUS</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>XNONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>XNONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility>
<m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin
m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc
m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim
m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]
[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false"
DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true"
DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>


<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true"
Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true"
Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true"
Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1"
Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"


UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true"
Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true"
Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true"
Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2
Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1
Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2
Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69"

SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3


Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent
1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>


<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>


<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>


<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense
Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33"
SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true"
Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37"
Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39"
QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><!
[endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstylerowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; msostyle-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; msopadding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-paramargin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-marginleft:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; fontsize:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-fontfamily:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-fontfamily:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]
SALAH

BETUL

anti
anti
anti
anti
anti
anti
anti
anti
anti

antiagama
antidadah
anti-Israel
antikapal selam
antikomunis
antilelaki
antinuklear
antiperang
antisosial

agama
dadah
Israel
kapal selam
komunis
lelaki
nuklear
perang
sosial

anti-aparteid
anti jenayah
dwi bahasa
dwi budaya
dwi bulanan
dwi cabang
dwi cara
dwi fokus
dwi fungsi
dwi tahunan
eka atom
eka bahasa
eka fungsi
eka suku kata
eka warna
pasca ijazah
pasca merdeka
pasca modenisme
pra kata
pra Olimpik
pra sejarah
pra-moden
pra-sekolah
pra-syarat
pro aktif
pro Barat
pro kemerdekaan
pro-pembangkang
sub tajuk
sub-judul
sub-kelas
sub-kontraktor
sub-seksyen
sub-standard
tata nama
tata rias
tata susila
tata-tertib
tatatur / tata atur

antiaparteid
antijenayah
dwibahasa
dwibudaya
dwibulanan
dwicabang
dwicara
dwifokus
dwifungsi
dwitahunan
ek atom
ekabahasa
ekafungsi
ekasuku kata
ekawarna
pascaijazah
pascamerdeka
pascamodenisme
prakata
pra-Olimpik
prasejarah
pramoden
prasekolah
prasyarat
proaktif
pro-Barat
prokemerdekaan
propembangkang
subtajuk
subjudul
subkelas
subkontraktor
subseksyen
substandard
tatanama
tatarias
tatasusila
tatatertib
tataatur

KESILAPAN EJAAN (KATA)


KESILAPAN EJAAN (KATA)

SALAH

BETUL

SALAH

BET

auto matif
audien
agreget
arithmetik
agen (wakil)
ampangan
aked
akitek
analisa
atlit
atnik
anggrik
baucer
bistari
bowling
buffet
bumiputra
buroh
calun
cocok (tusuk)
cucuk (sesuai)
catit
cendiawan
cop
dasyhat
dialog
definasi
deligasi
deraf
durhaka
efisyen
ekur
ehsan
engzos
ekslusif
ekspot
ekspress
emel
engkar
fadhilat
fax
faksimili
Febuari
gembeling / gembeleng

automotif
audiens
agregat
aritmetik
ejen (wakil)
empangan
arked
arkitek
analisis
atlet
etnik
anggerik
baucar
bestari
boling
bufet
bumiputera
buruh
calon
cucuk (tusuk)
cocok (sesuai)
catat
cendekiawan
cap (cetak)
dahsyat
dialog
definisi
delegasi
draf
derhaka
efisien
ekor
ihsan
ekzos
eksklusif
eksport
ekspres
e-mel
ingkar
fadilat
faks
faksimile
Februari
gembleng

geraf
geharu
hajjah
hurmat
ide
idap
iktizam
impot
injin
inspekter
insuran
Insyaallah / Insya Allah
istihar
istirehat
isya
justru
jeket
kampong
kapitalisma
katun
kefeteria
komidi
komisyen
kondaktor
konsotium
kontrek
korum
kaptain
karenah (ragam)
kelender
keredhaan
kerinting
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
lagenda
lakun
lapuran
lebel
lencungan
leukimia

graf
gah
haja
horm
idea
hida
iltiz
imp
enji
insp
insu
insy
isyt
istir
isya
just
jake
kam
kap
kart
kafe
kom
kom
kon
kon
kon
kuo
kap
kere
kale
kere
keri
khia
kok
kole
kom
kom
kon
lege
lako
lapo
labe
lenc
leuk

SALAH

BETUL

SALAH

BET

lojik
losyen
letrik
lojistik
maksima
manafaat
masaalah
mee
mekanisma
mencatit
mengenengahkan
megenepikan
mengujudkan
mengwujudkan
mentera
merbahaya
minima
munshi
nasionalisma
odit
oditorium
optima
organisme
otomatik
otomobil
pamir
paspot
patriotisma
pehak
pelancung
pemerosesan
pemilekan
pengembala
pengemblengan
pensil
perabut
perihatin
perlaburan
perlancaran
perletakan
pertunjukkan
pesaraan
pesiaran
plan

logik
losen
elektrik
logistik
maksimum
manfaat
masalah
mi
mekanisme
mencatat
mengetengahkan
megetepikan
mewujudkan
mewujudkan
mantera
berbahaya
minimum
munsyi
nasionalisme
audit
auditorium
optimum
organisma
automatik
automobil
pamer
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan
penggembala
penggemblengan
pensel
perabot
prihatin
PELABURAN
pelancaran
peletakan
pertunjukan
persaraan
persiaran
pelan

protin
pekej
pesonal (kakitangan)
petrolium
platfom
profail
profesyenal
sekala
sekelian
sekim
sessi
setor
siksa
silaturrahim
snooker
stesyen
stokin
sunnah
sabsidi
sanwic
selinder
skima
spesis
stem
talipon
taugeh (sayuran)
trampil
tulin
ugama
usek
warong
vokasyenal
yunit

prot
pak
pers
petr
plat
prof
prof
skal
seka
skim
sesi
stor
seks
sila
snu
stes
stok
sun
sub
sand
silin
skem
spes
sete
tele
taug
tera
tule
aga
usik
war
vok
unit

profession
prosidur

profesion
prosedur