Anda di halaman 1dari 6

ARAHAN:

Anda tidak dibenarkan bekerja dengan radas bagi lima belas minit pertama. Tempoh ini
hendaklah digunakan untuk menyemak senarai radas, membaca soalan dan merancang
eksperimen yang akan dijalankan.
Tandakan () pada ruangan kotak yang disediakan untuk menyemak bahan dan radas yang
disedia dan dibekalkan.
Bi
l

Radas/Bahan

Kuantiti

Tandakan()

1 Bikar 100 ml
2 Silinder penyukat 50 ml

3 Jam randik
4 Termometer

5 Pewarna makanan
6 Air pada suhu bilik

o
7 Air panas (60 - 80 C)
8 Air sejuk /ais

9 Tabung uji
10 Rak tabung uji

11 Spatula
12 Kertas pH

13 Penunjuk semesta
14 Larutan asid

15 Larutan alkali
16 Serbuk R1

17 Serbuk R2

JAWAB SEMUA SOALAN

1. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji kesan suhu terhadap kadar resapan.
Anda dibekalkan dengan:

Air pada suhu bilik

air sejuk

air panas

Anda dikehendaki menjalankan eksperimen ini mengikut prosedur yang berikut:


1. Masukkan 50ml air sejuk ke dalam bikar yang disediakan.
2. Rekodkan suhu awal air.
3. Letakkan bikar tersebut di atas jubin putih.
4. Masukkan larutan perwarna makanan dan dengan serta merta jam randik dimulakan.
5. Rekod masa yang diambil dalam unit saat untuk keseluruhan air bertukar warna.
6. Langkah 1-5 diulang dengan menggunakan air pada suhu bilik dan air panas.
7. Keputusan eksperimen direkodkan

Berdasarkan eksperimen itu,


a) Nyatakan satu pemerhatian
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(2 markah)
b) Bina sebuah jadual untuk merekodkan bacaan masa yang diambil dalam unit saat
untuk keseluruhan air bertukar warna.

(3 markah)

c) Nyatakan inferens bagi semua pemerhatian

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(3 markah)
d) Daripada jadual yang dilukis, nyatakan hubungan antara suhu air dengan masa untuk
keseluruhan air bertukar warna
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(2 markah)
e) Nyatakan definisi secara operasi bagi eksperimen ini.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(2 markah)
f) Nyatakan semua pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.
i) Pembolehubah yang
dimalarkan: .....................................................................................................................
.....................
ii) Pembolehubah yang
dimanipulasikan : ............................................................................................................
..............................
iii) Pembolehubah yang bergerak
balas: ...............................................................................................................................
...........
(3 markah)
g) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(2 markah)

2. Anda dikehendaki menjalankan eksperimen ini mengikut prosedur yang berikut:

a) Tindak balas dengan air


1. Masukkan setengah spatula serbuk R1 ke dalam sebuah tabung uji.
2. Tambahkan 5 cm3 air suling dan dua titik penunjuk semesta ke dalam tabung uji itu
3. Goncangkan campuran di dalam tabung uji itu dengan sekata
4. Baca dan rekodkan pH larutan yang terhasil
5. Ulang langkah 1 4 dengan menggantikan serbuk R2
b) Tindak balas dengan larutan berasid dan larutan beralkali
1.
2.
3.
4.
5.

Tuangkan 5 cm3 larutan berasid ke dalam sebuah tabung uji


Tambahkan satu suku spatula serbuk R1 ke dalam tabung uji
Panaskan tabung uji dan goncangkan dengan sekata
Perhatikan sama ada serbuk R1 terlarut di dalam tabung uji
Ulang langkah 1 4 dengan menggantikan larutan beralkali

Berdasarkan eksperimen yang dijalankan,


a) Nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen (a)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(2 markah)
b) Kelaskan bahan-bahan dengan melengkapkan jadual di bawah.
Larut dalam air

Tidak larut dalam air

(2 markah)
c) Ramalkan nilai pH bagi serbuk R2 di dalam eksperimen di atas.
..........................................................................................................................................
(1 markah)

d) Berdasarkan prosedur di atas, tuliskan carta alir bagi eksperimen tersebut.

(2 markah)

e) Apakah kesimpulan anda tentang perubahan sifat asid dan bes bagi oksida unsur
apabila merentasi Kala 3?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(3 markah)
f) Apakah peranan setiap bahan yang berikut dalam eksperimen ini?
i) Penunjuk
semesta: ..........................................................................................................................
................
ii) Larutan
berasid : ...........................................................................................................................
...............

iii) Larutan
beralkali: .........................................................................................................................
.................
(3 markah)