Anda di halaman 1dari 5

Nr.crt.

Domeniul auditabil
Activitatea financiarcontabila

Misiunea
Organizeaza
contabilitatea in
conformitate cu
dispozitiile legale

Intocmeste proiectul
bugetului de venituri si
cheltuieli ale spitaluilui

Activitatea resurseumane

Organizeaza, indruma si
raspunde de personal

Obiective generale ale misiunii


Asigura ntocmirea, circuitul i
pstrarea documentelor justificative
care stau la baza nregistrrilor n
contabilitate
Intocmirea la timp a balantei de
verificare si a bilantului trimestrial si
anual
Prezinta periodic studii privind
evaluarea financiara
Urmareste si pune in practica acte
normative nou aparute referitoare la
activitatea financiar contabila
Asigura executarea bugetului de
venituri si cheltuieli
Indeplineste formele de scadere din
evidenta a bunurilor de orice fel
Asigur plata integral i la timp a
drepturilor bneti cuvenite personalului
ncadrat n spital
Propune defalcarea pe trimestre a
indicatorilor financiari aprobai n
bugetul de venituri i cheltuieli
Urmrete ncadrarea n numrul
maxim de personal aprobat
Urmrete scoaterea la concurs a
posturilor vacante din unitate
Intocmeste si verific contractele de
munc pentru personalul de execuie
nou ncadrat
Verifica si avizeaza graficele de lucru

Riscurile identificate
Neintocmirea documentelor
justificative

Intarzierea intocmirii balantei si a


bilantului
Nu prezinta studii
Omite acte normative noi

Nu executa bugetul de venituri si


cheltuieli
Nu sunt scazute din evidenta
bunurile
Intaziere plata

Nu propune defalcarea

Nu respecta numarul maxim de


personal
Nu scoate posturi la concurs
Nu intocmeste si verifica noile
contracte de munca
Graficele nu sunt verificate

Urmareste si raspunde de
acordarea drepturilor
salariale tuturor
categoriilor de personal

Activitatea informaticastatistica medicala

ale personalului
Elaborarea documentelor referitoare la
cheltuielile cu salariile
Asigura acordarea drepturilor de
salarizare
Colaborarea cu bancile pentru realizarea
cardurilor si virarea drepturilor
salariale

Verific i avizeaz ntocmirea statelor


de plat pentru personalul cu contract de
munc al spitalului
Verific sporurile de vechime n
conformitate cu actele normative n
vigoare i le supune aprobrii
conducerii
Intocmete programe
Actualizeaz i modific programele
pentru lucrrile specifice
funcionale din Spitalul Judeean de
oficiului de calcul i
Urgen Trgovite
Organizeaz
i coordoneaz activitatea
celorlalte servicii, birouri,
de preluare i prelucrare automat a
compartimente
datelor
Opereaz, controleaz i coordoneaz
lucrrile pe calculator ale unitii
Elaboreaz modelele i proiectele de
sisteme informatice, cu fore proprii sau
n colaborare cu alte uniti i centre de
calcul, pentru activiti ce se desfoar
n unitate
Organizeaz baza de date Colecteaz datele statistice de la nivelul
proprie pe care o
Spitalului Judeean de Urgen

Documentele nu sunt elaborate


corect
Nu acorda salariile
Colaborare slaba cu bancile

Omite verificarea statelor de plata

Nu tine seama de sporurile de


vechime

Nu actualizeaza programele

Erori in organizarea datelor

Erori de coordonare
Nu elaboreaza modele si proiecte
de sisteme informatice

Nu colecteaza suficiente date

gestioneaz i o
reactualizeaz permanent

Trgovite
Pune la dispoziia conducerii spitalului
Nu pune la dispozitie suficiente
date statistice n vederea elaborrii
date
bugetului anual al spitalului i
ambulatoriului acestuia
Monitorizarea i raportarea pacienilor
Erori de monitorizare
neasigurai internai ca urgen n spital
i care au beneficiat de pachetul
minimal de servicii, i numrul de
pacieni care a beneficiat de pachetul
facultativ de servicii
Monitorizarea i raportarea numrului
Erori de monitorizare
de internri pentru agresiuni, accidente
rutiere i accidente de munc
FOAIE DE LUCRU PRIVIND IDENTIFICAREA PROCESELOR/ACTIVITATILOR/STRUCTURILOR/PROGRAMELOR DESFASURATE
IN ENTITATE

FOAIE DE LUCRU PRIVIND DETERMINAREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Nr.crt.
1

Domeniul
auditabil
Activitatea
financiarcontabila

Misiunea
Organizeaza
contabilitatea in
conformitate cu
dispozitiile
legale

Intocmeste
proiectul
bugetului de
venituri si
cheltuieli ale
spitaluilui

Activitatea
resurseumane

Organizeaza,
indruma si
raspunde de

Obiective generale ale


misiunii
Asigura ntocmirea,
circuitul i pstrarea
documentelor
justificative care stau la
baza nregistrrilor n
contabilitate
Intocmirea la timp a
balantei de verificare si a
bilantului trimestrial si
anual
Prezinta periodic studii
privind evaluarea
financiara
Urmareste si pune in
practica acte normative
nou aparute referitoare la
activitatea financiar
contabila
Asigura executarea
bugetului de venituri si
cheltuieli
Indeplineste formele de
scadere din evidenta a
bunurilor de orice fel
Asigur plata integral i
la timp a drepturilor
bneti cuvenite
personalului ncadrat n
spital
Propune defalcarea pe
trimestre a indicatorilor
financiari aprobai n
bugetul de venituri i
cheltuieli
Urmrete ncadrarea n
numrul maxim de
personal aprobat

Riscurile
identificate
Neintocmire
documentelor
justificative

Criteriu de analiza
Probabilitate Impact
1
3

Punctaj
total
3

Ierarhizare
risc
Mediu

Intarzierea
intocmirii
balantei si a
bilantului
Nu prezinta
studii

Mare

Mic

Omite acte
normative noi

Mare

Nu executa
bugetul de
venituri si
cheltuieli
Nu sunt scazute
din evidenta
bunurile
Intaziere plata

Mediu

Mediu

Mediu

Nu propune
defalcarea

Mediu

Nu respecta
numarul maxim
de personal

Mic