Anda di halaman 1dari 2

Kemahiran Membaca

Teknik Membaca KWLH


Teknik Membaca SQ3R
Skimming dan Scanning
Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Dalam konteks sekolah bestari, pelajar
Dalam konteks sekolah, pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut;
untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara
untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep
untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan
Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca, iaitu;
membaca pantas
membaca kritis
Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning, manakala unt
Teknik Membaca KWLH
KWLH adalah singkatan bagi yang berikut;
K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca)
W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca)
L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca)
H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan - yang berkaitan (untuk membaca seterusn
Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca;
mengingat dahulau apa yang telah diketahui
membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui
melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih)
mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan
menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya)
Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar
mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca
menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya, dan
menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan
Dalam konteks pengajaran, pelajar dibiasakan menggunakan borang seperti yang di bawah sekir
Know (K)
Apa yang sudah diketahui? Want (W)
Apa yang hendak diketahui? Learned (L)
Apa yang telah dipelajari/diperoleh? How (H)
Apa lagi maklumat tambahan diperlukan?

Ke Atas
Teknik Membaca SQ3R
SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). Ia merupaka
SQ3R adalah singkatan bagi;
S (survey) tinjau
Q (question) soal/tanya
R (read) baca
R (recite) imbas kembali atau nyatakan secara lisan
R (review) baca semula
Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa ya
Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanni
Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri so
Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara akti
Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga.Setelah selesai membaca, pelajar cuba me
Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku a
Ke Atas
Skimming dan Scanning
Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas sepert
Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat
Dalam konteks pembelajaran, skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Biasanya, kita b