Anda di halaman 1dari 9

SULIT

015

Tulis nombor dalam angka.

(6 markah)

1.

Seratus
Seratusempat
empatpuluh
puluhlima
lima

2.

Empat
Empatratus
ratuslapan
lapan

3.

Sembilan
Sembilanratus
ratusenam
enampuluh
puluh

Tulis nombor dalam perkataan.


markah)
4.

403

5.

700

6.

815

(6

Tulis nombor yang diwakili oleh abakus.


7.

(4 markah)

8.

Lengkapkan.

(4 markah)
1

SULIT

9.

015

450

10.

460
643

465

543

343

Tulis digitnya mengikut nilai tempat.


markah)

(4

11.

ratus

puluh

sa

20
12.

ratus

puluh

sa
9

Lengkapkan ayat matematik.

(4 markah)

13.
2

SULIT

015

14.

Kira jumlah.
markah)

(8

15.

16.

17.

18.

Selesaikan dalam bentuk lazim.


markah)

(6

SULIT

015

19. 326 + 58 =

20. 590 + 135 =

21. 421 + 32 + 106 =

Lengkapkan.

22.

(4 markah)

4 5 0
+ 1 3 5
5 8 5

23.

Tulis ayat matematik tolak.


markah)

6 4 7
+ 2 8 2
9 2 9

(4
4

SULIT

015

24.

25.

Cari bezanya.

(8 markah)

26.

27.

28.

29.

SULIT

015

Selesaikan dalam bentuk lazim.


markah)
30. 547 35 =

(6

31. 716 238 =

32. Tolak 78 daripada 418.

Lengkapkan.

(4 markah)

33
.

34
.

Isi tempat kosong.

(10 markah)

SULIT

015

35.

36.

37.

38.

39.

Padankan.

(10 markah)

40.

05

41.

84

42.

22

43.

16 4

44.

30 10

Lorek mengikut pecahan yang diberikan.


45.
7

(4 markah)

SULIT

015

46.

Selesaikan.

(8 markah)

47. Puan Sim membuat 5 biji kek

sehari. Berapa biji kek yang


dibuat oleh Puan Sim dalam 5 hari
?

48. Azmi mengumpul 235 keping setem


Malaysia dan 25 keping setem luar

negara. Berapakah jumlah setem


Azmi ?

49. Seramai 532 orang murid hadir pada


Hari Sukan. 256 adalah murid lelaki.
Cari bilangan murid perempuan.

SULIT

015

50. 4 orang murid berkongsi sama

banyak 12 biji rambutan. Berapa


biji rambutankah seorang murid
dapat ?

KERTAS SOALAN TAMAT