Anda di halaman 1dari 5

SJK(T) TANJONG RAMBUTAN

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH 2/2015


BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
TAHUN 2
NAMA :______________________________

KELAS: 2______

A) Memadankan perkataan menjadi frasa dengan betul.


1.

bertepuk

kek

2.

berfkir

sebentar

3.

memotong

pinggan

berhenti

tangan

membawa

seketika

4.
5.

(10 markah)

B) Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul.

1. ______________ nama kucing peliharaan kamu?


2. ___________ ___ kamu lewat hari ini?
3. _______________ harga buku cerita ini?
4. _______________ cara membakar ikan bakar supaya sedap?
5. ___________ ____budak yang berbaju biru itu?

Siapakah / mengapakah/ bagaimanakah/ apakah/ berapakah

( 10 markah)

C) Bulatkan jawapan yang betul.

1. Ramesh ____________ Jimmy ialah rakan sekelas.


A. dan
B. atau
C. tetapi

D.

kecuali
2. Ganesh tidak ke sekolah ____________ dia sakit.
A. kerana
B. jika
C. tetapi
D. atau
3. Perlawanaan itu akan dibatalkan ____________ hari hujan.
A. atau
B. kerana
C. sambil
D. lalu
4. Adik membaca buku ___________ mendengar muzik.
A. dan
B. lalu
C. tetapi
D.
sambil
5. Gopal seorang kaya __________ kedekut.
A. kerana
B. dan
C. tetapi

D.

atau

(10 markah)

D. Tuliskan perkataan yang mengandungi diftong dan digraph


1.

2.

4.

3.

5.

(10 markah)

E. Padankan simpulan bahasa dengan makna.

1.
2.
3.
4.

Murah hati
Anak buah
Ambil berat
Mandi kerbau

Berasa marah
Tidak kedekut
Malas bekerja
Anak saudara

5.
6.

Sakit hati
Berat tulang

Mandi tidak bersih


Beri perhatian
(12 markah)

F. Tandakan ( ) kata kerja tunggal berdasarkan gambar.

lompat (

cakap (

baca

masak (

lukis

makan (

tulis

bangun (

masak (

makan (

lari
tidur

(
(

)
)
)

(12 markah)

G. Warnakan jawapan

yang betul.

1.

Kami

Saya

mengemaskan kelas bersama-sama.

2.

Saya

Kita

harus menghormati orang yang lebih


tua.

3.

Saya

Merek berasal dari kampung yang sama.


a

4.

Merek

Saya

dilantik menjadi ketua kelas .

a
5.

Kita

Dia

ingin menjadi pemain bola sepak yang


terkenal
(10 markah)

H. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah.

1,

2.

Lintasan
undan
Lintasan
belang
3.

4.

Jejantas
Lintasan
berpengawa
l

(8 markah)

Ai Ling tinggal di Taman Damai. Pada hari sabtu yang lalu,


Ai Ling dan keluarganya telah bergotong-royong membersihkan
halaman
rumah mereka.
G.Baca petikan
di bawah dan tulis jawapan yang betul.
Ayah Ai Ling memotong rumput. Abang menyapu daundaun kering. Kakak menyiram pokok bunga. Ai Ling dan adiknya
pula mencuci longkang dan mengelap tingkap.Datuk Ai Ling
sudah tua, dia berehat di kerusi.

Setelah siap mengemas ruang tamu, ibu dan nenek


menyediakan makanan yang sedap untuk mereka. Mereka
berasa sungguh gembira kerana halaman rumah mereka
menjadi bersih dan cantik.

1. Di manakah Ai Ling tinggal?


A. Taman Damai
B. Taman Aman

C. Taman Sentosa

2. Siapakah yang mengemas ruang tamu?


A. Nenek dan abang B. Datuk dan adik C. Ibu dan nenek
3. Bilakah mereka bergotong-royong membersihkan halaman
rumah?
Pada hari _________________________________________
4. Apakah yang dilakukan oleh Ai Ling dan adiknya?
_________________________________________________
5. Tuliskan dua nilai murni terbentuk semasa bergotong-royong?
i) _________________

ii) ____________________
(18 markah)

Disediakan oleh,

disemak oleh

____________
(Pn.J.Valarmathi)

_____________
(Pn.C.Kasthuri)
Ketua Panitia BM