Anda di halaman 1dari 10

Tugasan 2

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 2


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Tarikh

: 14 September 2015

Tahun

: 2 Arif

Bilangan Murid

: 22 orang

Masa

: 7.30 8.30 pagi

Tema

: Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

Tajuk

: Lambang Negara Bunga Raya

Standard Kandungan

: 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Standard Pembelajaran

: 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek


ejaan dan tanda baca.

Objektif

: 1. Murid dapat mengedit perkataan dalam ayat daripada


aspek ejaan.
2. Murid dapat mengedit perkataan dalam ayat daripada
aspek tanda bacaan.

Pengisian Kurikulum

: Ilmu : Sejarah
Kewarganegaraan : Patriotik
EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pengetahuan sedia ada

: 1. Murid mengenali bunga raya.


2. Murid mengetahui tanda baca dan ejaan perkataan
yang mudah.

Sistem Bahasa

: 1. Tanda Bacaan
2. Sistem ejaan

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

: 1. Bunga Raya
2. Petikan Pendek
3. Kad Perkataan

Alat Bantu Mengajar

: 1. Komputer
2. LCD

Langkah/Masa

Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
1. Guru membawa bunga raya

Catatan

Induksi Set

Membawa beberapa

BBM:

(5 minit)

kuntum bunga raya

ke dalam kelas dan

Bahan maujud

berwarna merah, oren

mengagihkan bunga raya

KB:

dan sebagainya.

tersebut kepada murid untuk

1. Menjana idea

dilihat bersama.
2. Guru meminta seorang
murid untuk menyebut nama
bunga tersebut.
3. Guru berbincang dengan
murid tentang bunga raya
yang menjadi lambang
negara.

Langkah 1
(10 minit)

Memberikan beberapa
kad perkataan yang
salah ejaan untuk
dibetulkan ejaannya.
Contoh perkataan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malayu
Indhia
Cine
Bunge
Raye
Bangse
Parpaduan

Jawapan perkataan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melayu
India
Cina
Bunga
Raya
Bangsa
Perpaduan

1. Guru melekatkan kad


perkataan di papan putih.
2. Murid diminta untuk
menyebut perkataan yang

BBM :
1.

Kad
Perkataan

tertera di kad perkataan


tersebut.
3. Guru meminta beberapa
orang murid menulis ejaan
yang betul di papan putih.
4. Guru dan murid berbincang
jawapan yang betul.

Kemahiran Bernilai
Tambah:
1. Pembelajaran
Kontekstual

Langkah 2

Menayangkan sebuah

(15 minit)

karangan pendek

karangan pendek tentang

bartajuk Aku Sekuntum

bunga raya bertajuk Aku

Bunga Raya) yang

Sekuntum Bunga Raya)

terdapat kesalahan

yang mempunyai kesalahan

ejaan dan tanda baca di

ejaan dan tanda baca di

papan putih.
(Petikan di lampiran)

1. Guru memaparkan sebuah

papan putih.
2. Guru membimbing muridmurid membaca cerita
tersebut bersama-sama.
3. Guru memilih beberapa
orang murid untuk membaca
petikan tersebut di hadapan
kelas secara kuat dan jelas.
4. Guru mengulas petikan
yang telah dibaca dan
menjelaskan kepada murid
terdapat beberapa
kesalahan ejaan dan tanda
baca dalam cerita pendek
tersebut.
5. Murid diminta untuk
mengesan kesalahankesalahan yang terdapat
dalam cerita tersebut dan
senaraikannya dalam buku
tulis mereka.
6. Setiap murid diberikan
sehelai kertas yang
mempunyai petikan yang
mengandungi kesalahan
ejaan dan tanda baca.
7. Guru memanggil beberapa
orang pelajar untuk
mengesan kesalahan yang
terdapat dalam petikan

Penggabungjalinan:
1. Kemahiran
Membaca
Penyerapan:
1. Nilai murni
BBM:
1. Petikan
2. Komputer
3. LCD

tersebut dan menampal kad


ejaan yang betul di atas kad
yang disediakan di hadapan
kelas.
8. Murid-murid lain akan
membantu sekiranya pelajar
yang dipanggil tidak dapat
mengesan kesalahan yang
terdapat dalam petikan.
9. Setiap kesalahan ejaan
yang telah dijumpai dicatat
atau digariskan di atas
kertas petikan yang
diberikan oleh guru.

Langkah 3

Menyalin karangan

(15 minit)

yang terdapat
kesalahan ejaan di
dalam buku tulis dan
memurnikan karangan
tersebut.

1. Guru mengarahkan supaya


murid-murid menampal
petikan yang dipaparkan di
papan putih.kertas yang
mengandungi oetikan yang
salah itu dalam buku latihan
mereka.
2. Kemudian, murid perlu

Guru memaparkan
petikan yang telah
dimurnikan di papan
putih.

memurnikan semula
karangan tersebut dengan
menyalin semula petikan
dan mengedit perkataan
yang salah ejaan dan
meletakkan tanda baca
yang betul.
3. Guru memantau semasa
murid membuat kerja yang
telah diberikan.
4. Setelah beberapa minit,
guru meminta agar murid
bertukar buku latihan

dengan rakan sebelah.


5. Murid menandai sendiri
jawapan rakan mereka
berdasarkan jawapan yang
dipaparkan oleh guru.

Langkah 4

Pengayaan

1. Guru memberikan lembaran


kerja yang baru kepada

(10 minit)

murid-murid yang berjaya


memurnikan ejaan dengan
betul. Murid perlu
memurnikan karangan yang
lebih beraras tinggi.

Pemulihan

1. Murid yang salah ejaan


diminta menulis perkataanperkataan yang telah dieja
dengan betul berulang-ulang
kali sehingga murid mahir
mengeja perkataan tersebut.

Penutup

Penutup Kognitif

(5 minit)

Guru merumuskan semula tentang


penggunaan tanda bacaan dan
ejaan yang betul.

Penutup Sosial

Menyemai perasaan sayang akan


negara dalam diri murid-murid dan
berbangga dengan keunikan
negara Malaysia.

Nilai: Patriotik

Tugasan 3
Pengajaran Mikro
Tarikh

: 14 September 2015

Tahun

: 2 Arif

Bilangan Murid

: 22 orang

Masa

: 7.30 8.30 pagi

Tema

: Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

Tajuk

: Lambang Negara Bunga Raya

Standard Kandungan

: 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Standard Pembelajaran

: 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek


ejaan dan tanda baca.

Objektif

: 1. Murid dapat mengedit perkataan dalam ayat daripada


aspek ejaan.
2. Murid dapat mengedit perkataan dalam ayat daripada
aspek tanda bacaan.

Pengisian Kurikulum

: Ilmu : Sejarah
Kewarganegaraan : Patriotik
EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pengetahuan sedia ada

: 1. Murid mengenali bunga raya.


2. Murid mengetahui tanda baca dan ejaan perkataan
yang mudah.

Sistem Bahasa

: 1. Tanda Bacaan
2. Sistem ejaan

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

: 1. Bunga Raya
2. Petikan Pendek
3. Kad Perkataan

Alat Bantu Mengajar

: 1. Komputer
2.LCD

Langkah 2
(15 minit)

Menayangkan sebuah
karangan pendek
bartajuk Aku Sekuntum
Bunga Raya) yang
terdapat kesalahan
ejaan dan tanda baca di
papan putih.

1. Guru memaparkan sebuah

1. Kemahiran

bunga raya bertajuk Aku

Membaca

Sekuntum Bunga Raya)


yang mempunyai kesalahan

Penyerapan:

ejaan dan tanda baca di


papan putih.
2. Guru membimbing muridmurid membaca cerita

(Petikan di lampiran)

Penggabungjalinan:

karangan pendek tentang

tersebut bersama-sama.
3. Guru memilih beberapa
orang murid untuk membaca
petikan tersebut di hadapan

1. Nilai murni
BBM:
1. Petikan
2. Komputer
3. LCD

kelas secara kuat dan jelas.


4. Guru mengulas petikan
yang telah dibaca dan
menjelaskan kepada murid
terdapat beberapa
kesalahan ejaan dan tanda
baca dalam cerita pendek
tersebut.
5. Murid diminta untuk
mengesan kesalahankesalahan yang terdapat
dalam cerita tersebut dan
senaraikannya dalam buku
tulis mereka.
6. Setiap murid diberikan
sehelai kertas yang
mempunyai petikan yang
mengandungi kesalahan
ejaan dan tanda baca.
7. Guru memanggil beberapa
orang pelajar untuk
mengesan kesalahan yang
terdapat dalam petikan
tersebut dan menampal kad
ejaan yang betul di atas kad
yang disediakan di hadapan
kelas.
8. Murid-murid lain akan
membantu sekiranya pelajar
yang dipanggil tidak dapat
mengesan kesalahan yang
terdapat dalam petikan.
9. Setiap kesalahan ejaan
yang telah dijumpai dicatat
atau digariskan di atas
kertas petikan yang

diberikan oleh guru.


Pemulihan:
Jika murid tidak dapat mengesan
kesalahan yang terdapat dalam
petikan, murid perlu menulis semula
ayat atau perkataan yang betul
berulang-ulang kali.
Pengayaan:
Murid yang berjaya menyenaraikan
kesalahan yang terdapat dalam
petikan diberi lembaran kerja baru
yang sama aktiviti tetapi lebih
mencabar.

Lampiran Rancangan Pengajaran Harian


Langkah 2 : Petikan Aku Sekuntum Bunga Raya

Aku Sekuntum Bunga Raya


Aku ialah sekuntum bunge yang cantik. Namaku ialah Bunga raya. Aku
mempunyai lima kelopak! Warna kelopakku marah.
Aku Hidup subur di SK Bandar Sejahtera. Aku dijiga oleh seorang tukang
kebun. Dia selalu menyiram badanku dengan air! Aku juga diberi baja agar aku
dapat membasar dengan sehat. Ramai saudaraku yang tinggal di merata tempat
seperti di pekarangan rumah. pejabat. balai polis dan taman bunga.
Aku bangga dengan diriku kerana menjadi bunga kebangsaan malaysia. Lima
kelopakku mempunyai makna yang melambangkan lime prinsip Rukun Negara. Aku

berase sangat banga hidup sebagai bunga raya. Aku menjadi lambang perpaduan
negara. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia menyayangi diriku.