Anda di halaman 1dari 11

SOALAN

SULIT

1

SOALAN SULIT 1 يو ن  2014 إ  

يو ن



2014

إ     

2014 1 همر  ا   ن

يو ن  

:

م

:

ن

د  اء  ك 

. ه وم ا  .1 .اء ا با .2



اء

 

ا

 

ب

 

ت

 

ث

 

ج

 

ح

 

خ

 

د

 

ذ

 

ر

 



SULIT

1 1 همر  ا 

ذ   ر    SULIT 1 1 همر  ا 
SULIT  ش
SULIT
ش
ة
ة

.فو  :ا اء

خ
خ

Lengkapkan huruf.

ل غ
ل
غ
:ا اء خ Lengkapkan huruf. ل غ : هم . 1 . 2 . 3 .

: هم

.1

.2

.3

.4

.5

10
10

2 1 همر  ا 

ل غ : هم . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 10 2

SULIT

. فو   :ب اء

Salin huruf yang sama.

ت : هم ت ت
ت
: هم
ت
ت
ش
ش
و
و

.7

.9

huruf yang sama. ت : هم ت ت ش و .7 .9 ج .6  .8
huruf yang sama. ت : هم ت ت ش و .7 .9 ج .6  .8
ج
ج

.6

yang sama. ت : هم ت ت ش و .7 .9 ج .6  .8 ص


.8

ت : هم ت ت ش و .7 .9 ج .6  .8 ص .10 10
ص .10
ص
.10
10
10

3 1 همر  ا 

ت ت ش و .7 .9 ج .6  .8 ص .10 10 3 1 همر

SULIT

.ق   فو مرو :ت اء

Warnakan huruf yang sama bentuk.

:هم ب س ت 
:هم
ب
س
ت
ذ .12 د  ع
ذ
.12
د
ع
ف .14 ف و ص
ف .14
ف
و
ص
.11 خ س و ج
.11
خ
س
و
ج
.13 س ي ش 
.13
س
ي
ش
 .15 ب ف ظ
 .15
ب
ف
ظ
10
10

4 1 همر  ا 

و ج .13 س ي ش   .15 ب ف ظ 10 4 1 همر

SULIT

.    فو  :ث اء

Bulatkan huruf yang hampir sama bunyi.

 س ل :هم ت ي س ز ذ .16 ح غ ف خ .17
س
ل
:هم
ت
ي
س
ز
ذ
.16
ح
غ
ف
خ
.17
ء
ب
ك
.18
ف
ل
س
د
ث
.19
٥  ت ح
٥
ت
ح

.20

10
10

5 1 همر  ا 

.18 ف ل س د ث .19 ٥  ت ح .20 10 5 1 همر

SULIT

. اد وا فو  : ج اء

Tuliskan huruf awalan berdasarkan gambar.

ض ر
ض
ر
ب ف
ب
ف
ا خ
ا
خ
huruf awalan berdasarkan gambar. ض ر ب ف ا خ ر :هم .21 .22 .23 .24
ر
ر
huruf awalan berdasarkan gambar. ض ر ب ف ا خ ر :هم .21 .22 .23 .24

:هم

gambar. ض ر ب ف ا خ ر :هم .21 .22 .23 .24 .25 10 6

.21

.22

.23

.24

.25

10
10

6 1 همر  ا 

ف ا خ ر :هم .21 .22 .23 .24 .25 10 6 1 همر  ا

SULIT

.غ ق فو ناد غ فو  :ح اء

Kelaskan huruf bersambung dan huruf tidak bersambung.

وداد غاو   ادور 
وداد
غاو


ادور


غ ق فو

غ فو

.28



:هم

.29

.26

.30

.27

10
10

7 1 همر  ا 

.28  :هم .29 .26 .30 .27 10 7 1 همر  ا 

SULIT

.ت مد : خ اء

Padankan suku kata.

sa la bu cu gu si
sa
la
bu
cu
gu
si












:هم

.31

.32

.33

.34

.35

10
10

8 1 همر  ا 

 :هم .31 .32 .33 .34 .35 10 8 1 همر  ا 

SULIT

فو ا :د اء

Cerakinkan huruf.

ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س
ي ج
ي ل
ا ك
و ب
و د
ا س
10
10
و
و
ب
ب
huruf. ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب
huruf. ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب
huruf. ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب
huruf. ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب

=

=

=

= = =

ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب =
ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب =
ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب =
ي ج ي ل ا ك و ب و د ا س 10 و ب =

=

=



ود
ود









:هم

.36

.37

.38

.39

.40

9 1 همر  ا 

:هم .36 .37 .38 .39 .40 9 1 همر  ا 

SULIT

.فو  :ذ اء

Sambungkan huruf.

     








huruf.        10 = = = = = = +
huruf.        10 = = = = = = +
huruf.        10 = = = = = = +
huruf.        10 = = = = = = +
huruf.        10 = = = = = = +
10
10

=

=

=

=

=

=

+ ا ب
+
ا
ب

:هم

+ و س + ي ل + ا ض و + ك + ي 
+
و
س
+
ي
ل
+
ا
ض
و
+
ك
+
ي

.41

.42

.43

.44

.45

10 1 همر  ا 

+ ا ض و + ك + ي  .41 .42 .43 .44 .45 10 1

SULIT

.تا ت و :ر اء

Tukarkan jawi kepada rumi. وز     
Tukarkan jawi kepada rumi.
وز








rumi. وز       10 ta mu si zu pa ka :هم
rumi. وز       10 ta mu si zu pa ka :هم
rumi. وز       10 ta mu si zu pa ka :هم
rumi. وز       10 ta mu si zu pa ka :هم
rumi. وز       10 ta mu si zu pa ka :هم
10
10
ta mu si zu pa ka
ta
mu
si
zu
pa
ka

:هم

.46

.47

.48

.49

.50

11 1 همر  ا 

si zu pa ka :هم .46 .47 .48 .49 .50 11 1 همر  ا 