Anda di halaman 1dari 39

CHAPTER 1 BBMA

By : Oma Ally, Roohi Adnan, WRL,


Aris yeh, Abdullah fx
Edited : AD

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

PENTING!!!
Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin

Demo = awak
Dio = dia/ia
Tubik = keluar

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin
Tubik = keluar
2ggu = tunggu
Gpo = apa

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin
Tubik = keluar
2ggu = tunggu
Gpo = apa

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin
Tubik = keluar
2ggu = tunggu
Gpo = apa

Demo = awak
Kawe = saya
Meme = memang
Cumo = Cuma
pado = pada
keno = kena
Hok = yang
Jugok = juga
Kito = kita
Xdok = tiada
Maso = masa
Mano2 = mana2
Gitu = macam tu/begitu
Jah = je/sahaja
Dio = dia
Kato = kata/cakap
Pulok = pula
Ado = ada
Samo = sama
Ore = saya
Pese = pesan
Ko = kepada
Bukok = buka
Oyak = beri tahu
Sokmo = selalu/acap
Koho = semakin
Tubik = keluar
2ggu = tunggu
Gpo = apa

TANDA2 PERUBAHAN TREND

TANDA2 PERUBAHAN TREND

CANDLE BREAKOUT CHAPTER2

DAILY SNR CHAPTER 2

CHANNEL CHAPTER 2