Anda di halaman 1dari 2

BRONNENLIJST RZL

Actueel thema:
Vanuit de actualiteit en huidige maatschappij wordt er vaak negatief gestigmatiseerd en
gaat men uit van de verschillen tussen de verschillende levensbeschouwingen. Ik ben
ervan overtuigd dat er meer gelijkenissen te vinden moeten zijn.
Artikel ter inleiding:
Verth K. (10/2014), Vroeger waren leerlingen niet bezig met religie,
Samenleving Studie legt ergernissen bloot tussen moslims en niet-moslims.,
Krant: Brussel Deze Week 1445.
Carpentier de Changy J., Dassetto E. & Marchal B., (2006), Informatie van de
Interlevensbeschouwelijke dialoog algemeen, Studie van de Koning
Boudewijnstichting, online beschikbaar:
http://www.manavzw.be/_files/Muslims_knelpunten_dialoog%20-%20KBS
%202006.pdf
Basisboeken van de opleiding:

Toledo, moduleboek RZL en andere cursussen BAKO 1,2 en 3.


Erkende instantie r.-k. Godsdienst, Werkplan Rooms-Katholieke Godsdienst voor
het Katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen, Uitgeverij Licap, Brussel.
VVKBAO 2000 (2012), Ontwikkelingsplan voor de Katholieke kleuterschool.
KHLeuven Lerarenopleiding (2013-2014), Groeiwijzer: specifieke competenties van
de kleuteronderwijzer. Fase 1, 2 en 3.

Lessen, gesprekken en bezoeken:

Gesprek collegas eerste leerjaar, kleuterschool, directrices van beide scholen


Moslimles 1e leerjaar, Gemeentelijke Basisischool De Goede Lucht te Anderlecht
Gesprekken moslimlerares en stagiaire moslimlerares
Bezoek aan de Al Amal moskee, gesprek verantwoordelijke van de vrouwen
Bezoek aan de Al Amalmoskee, gesprek verantwoordelijke moskee
Koranles in de Al Amal moskee, Anderlecht
Gesprek Koranlerares in de Al Amal moskee, Anderlecht
Levende bron filmen, gesprek moslimlerares 1e leerjaar
Gesprek Katholieke godsdienstleraar 1e leerjaar

Internet:
Verplichte bron: Obama en zijn standpunt over religie en de multiculturele
samenleving.
Website Thomas ivm Obama en zijn standpunt over geloof en de multiculturele
samenleving: http://www.kuleuven.be/thomas/page/ethiek-kwaad-envergeving/#57040 & http://www.kuleuven.be/thomas/page/christendom-volgensobama/#19004 & https://www.youtube.com/watch?v=iWpAQDx1iVQ &
http://www.dailymotion.com/video/x3hkiv_jesus-christ-for-barack-obamarelig_politics & http://www.dailymotion.com/video/k4SBnp6kQRbxFWoA5x?
start=9 & https://www.youtube.com/watch?v=AORo-YEXxNQ

Verplichte bron: Politieke Belgische partijen en hun standpunten over de


multiculturele samenleving en de plaats van religie in het onderwijs.
Website Thomas ivm de politieke partijen in Belgi en hun standpunten over
religie en levensbeschouwing/plaats van religie in het onderwijs:
http://www.kuleuven.be/thomas/page/politieke-standpunten/

Bronnen in verband met de Islam en Islamitische goddienstlessen:

Website ter informatie van Islam: MANAvzw - Expertisecentrum voor Islamitische


Culturen, online beschikbaar: http://www.manavzw.be
Website ter informatie van de moskee van Halle en Anderlecht, online beschikbaar
op http://www.manavzw.be/organisation/805
Website ter informatie van Islam: http://www.al-yaqeen.com/index.php (website
ter informatie via stagiaire moslimlerares)
Wikipedia in verband met moslim en Islam; online te raadplegen via:
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Moslim & http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
Wikipedia in verband met de vijf zuilen & 6 geloofspunten; online te raadplegen
via: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_zuilen_van_de_islam &
http://moslimnederland.jouwweb.nl/de-6-geloofspunten-en-de-5-zuilen

Bronnen in verband met de Christendom, Katholieke godsdienstlessen en het


Jodendom:
Website ter informatie Rooms-Katholieke godsdienst:
http://www.kuleuven.be/thomas/page/ & http://godsdienstklas.be
Wikipedia in verband met christen en christendom; online te raadplegen via:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen & http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
Wikipedia in verband met 10 geboden; online te raadplegen via:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden &
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_geboden_van_de_Kerk
Wikipedia in verband met Jodendom; online te raadplegen via:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
Wikipedia in verband met halacha; online te raadplegen via:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halacha
Bronnen in verband met normen en waarden, interculturele samenleving,
levensbeschouwelijke dialoog:
Carpentier de Changy J., Dassetto E. & Marchal B., (2006), Informatie van de
Interlevensbeschouwelijke dialoog algemeen, Studie van de Koning
Boudewijnstichting, online beschikbaar:
http://www.manavzw.be/_files/Muslims_knelpunten_dialoog%20-%20KBS
%202006.pdf
Wikipedia in verband met waarden en normen; online te raadplegen via:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden
Website Thomas ivm diversiteit, levensbeschouwelijke lessen en de multiculturele
samenleving: http://www.kuleuven.be/thomas/page/eenheid-ofdiversiteit/#66473
Bronnen ter vergelijking van de leerplannen van de Islamitische
goddienstlessen en de Rooms-Katholieke godsdienstlessen:
Website ter informatie van de leerplannen van de Islamitische godsdienst in het
lager onderwijs: http://www.embnet.be/Portals/0/leerplan%20Basisonderwijs.pdf
Website ter informatie van de leerplannen van de Rooms-Katholieke godsdienst in
het lager onderwijs: http://www.kuleuven.be/thomas/page/basisonderwijsleerplan-lager-onderwijs/