Anda di halaman 1dari 2

Perjanjian Bowring ditandatangani oleh raja Mongkut dengan British bertujuan untuk mengekal

Implikasi Perjanjian Bowring


i.Permulaan Dasar Buka Pintu
Selepas Perjanjian Bowring, Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn telah menandatangani satu s
ii. Hubungan Diplomatik yang erat
Siam menjalinkan hubungan diplomatik dengan British dan kuasa Barat yang lain atas dasar pe
Selepas Perjanjian Bowring, Raja Mongkut telah menghantar utusan yang diketuai oleh Phaya S
iii. Kemerdekaan Siam tetap terpelihara
Dasar buka pintu Siam, hubungan diplomatik yang erat dan keistimewaan yang sama dan adil ke
iv. Pembukaan Siam kepada perdagangan antarabangsa
Perjanjian Bowring dan perjanjian dengan kuasa Barat yang lain mendedahkan Siam kepada perd
Bilangan kapal dagang di Siam semakin meningkat Pengeksportan beras, kayu jati dan gulA
v. Britain muncul sebagai pelabur utama
Siam banyak menjalankan perdagangan dengan Britain sehingga Siam dikenali sebagai satelit e
vi. Penguasaan perdagangan orang Cina di Siam tamat
Perjanjian Bowring menamatkan penguasaan orang Cina terhadap perdagangan Siam.
vii. Perubahan dalam sistem kewangan Siam
Berikutan dengan perdagangan antarabangsa, kerajaan Siam telah memperbaiki sistem percukaia
Implikasi perjanjian Yandaboo
1. Memalukan dan menjatuhkan maruah orang Burma
Raja Bagyidaw berpendapat Perjanjian Yandaboo berat sebelah dan menjatuhkan maruah Burma
2. British berjaya menguasai Hilir Burma
British kehilangan wilayah penting seperti Arakan dan Tennaserim Pengambilan kedua dua wi
3.Burma tidak menghormati wakil British
Burma enggan menubuhkan pejabat perwakilan Burma di Calcutta Tindakan itu merenggangkan hub
4. Burma kerugian dari segi Ekonomi
pengambilan Arakan dan Tenneserim merugikan Burma kerana kawasan tersebut kaya dengan pelba
5. Meletakkan asas campurtangan British ke seluruh Burma
British mula campurtangan dalam politik Burma dan menguasai Hilir Burma
6.Burma mengingkari perjanjian itu dan enggan membayar ganti rugi sebanyak 10 juta rupee ke
7. Membawa kepada Perang Inggeris Burma -II
KESIMPULANNYA
Perjanjian Bowring membawa kepada Thailand ke arah pemodenan dan mengekalkan kedaulatan Tha

Raja Mongkut sedar dan peka terhadap pergolakan politik sekitar Asia dan dasar imperialisme
Syarat-syarat Perjanjian Bowring 1855 adalah seperti yang berikut:
(a) Perdagangan bebas dijalankan.
(b) Cukai import 3% ad valorem dan eksport 5% ad valorem
(c )British boleh membeli dan menyewa tanah dalam lingkungan 6 KM dari Bangkok
(d)Import Candu ke Siam dibenarkan
(e) Seorang konsul British ditempatkan di Siam untuk mengadakan hubungan diplomatik
dengan Raja Siam.
(f) Eksport beras dibenarkan.
(g) Rakyat British di Siam diberi hak-hak wilayah asingan.
Perjanjian Bowring disusuli oleh perjanjian dengan kuasa-kuasa asing yang lain seperti Pera
Kuasa-kuasa Barat ini mendapat keistimewaan yang sama seperti yang diperoleh British. Perja
Perjanjian Bowring menandakan permulaan Dasar Buka Pintu Siam. Dasar ini telah membawa Siam
Dasar luar negeri ini yang bertujuan mengadakan hubungan diplomatik untuk berbaik-baik atas
Zaman imperialisme Barat dan pada masa kebanyakan negara lain di Asia Tenggara dijajah oleh
Kesimpulannya. boleh dikatakan bahawa Perjanjian Yandabo dan Perjanjian Bowring agak berbez