Anda di halaman 1dari 10

A. Warnakan kumpulan yang banyak.

[10M]

1.

2.

3.

4.

5.

B. Bulatkan kumpulan yang sedikit. [10M]

1.

2.

3.

4.

5.

C. Bilang dan tuliskan nombor dalam angka dan perkataan. [10M]


2

5.
4.
3.
2.
1.
tiga
3
lima

lapan

dua

tujuh

tiga

0.
Contoh:
sembilan

D. Lengkapkan dalam tertib menaik. [5M]


1

E. Lengkapkan dalam tertib menurun. [5M]


7

F. Susun dan tulis dalam tertib menaik. [6M]

1.

2.

3.

G. Susun dan tulis dalam tertib menurun. [4M]

1.

2.

H. Isi tempat kosong dengan nombor yang sesuai untuk operasi


tambah berikut. [10M]
1.

2.

3.

4.

5.

I. Isi tempat kosong di bawah dengan nombor yang sesuai. [8M]

a.

b.

=
6

c.

d.

e.

f.

g.

h.

J. Iman mempunyai 5 biji guli. Aina mempunyai 4 biji guli. Berapakah


jumlah guli yang mereka ada? [2M]

Iman
5

Aina
+

K. Isi tempat kosong di bawah dengan nombor yang sesuai. [10M]


1.

2.

3.

4.

5.

L. Isi tempat kosong dengan nombor yang sesuai untuk operasi tolak
berikut. [16M]

a.

b.

=
8

c.

d.

e.

f.

g.

h.

M. Ibu menggoreng sebanyak 9 ketul ayam. 3 ketul sudah dimakan.


Berapakah bilangan ketul ayam yang tinggal? [2M]

N. Bina cerita berdasarkan ayat matematik di bawah. [2M]

3+4=7
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

10