Anda di halaman 1dari 1

Jawapan Set 2

Bahagian A

1. D 16. D
2. D 17. B
3. D 18. C
4. A 19. B
5. A 20. B
6. C 21. A
7. D 22. B
8. B 23. C
9. C 24. B
10. C 25. C
11. D 26. B
12. C 27. C
13. D 28. C
14. B 29. B
15. C 30. B

Bahagian B

1. a. kerana cacing dapat membawa udara ke dalam tanah melalui lubang


b. terdapat lubang-lubang di atas permukaan tanah
c. tanah akan menjadi lebih subur jika ada cacing.
d. Bilangan cacing dan kesuburan tanah
e. Jika ada cacing ,tanah akan menjadi lebih subur.

2. a. Menaik
b. Untuk menguji hubungan antara bilangan guli dengan jumlah air yang
disesarkan.
c. Semakin banyak guli diletakkan,semakin banyak jumlah air yang
disesarkan.
d. 160 (ml3 ) Perkataan kurungan wajib ada.

3. a. Untuk menguji hubungan antara, berat guli dengan masa sampai guli ke
dasar
selinder.
b. Kerana berat guli berlainan.
c. Semakin berat guli,semakin cepat guli sampai ke dasar selinder.
d. I. Berat guli logam II. Masa sampai guli ke dasar selinder
e. Saiz guli // tinggi minyak dalam selinder // jenis minyak

4. a. Kelajuan beban jatuh di bumi lebih cepat berbanding di bulan.


b. Daya tarikan graviti dibumi lebih kuat dibumi berbanding di bulan.
c. I. Tinggi beban di jatuhkan // berat beban II. Berat beban // tempat
eksperimen
d. Untuk menguji hubungan antara berat beban dengan masa beban jatuh.
e. Kelajuan beban jatuh dibumi lebih cepat berbanding dibulan.