Anda di halaman 1dari 1

LTS 2005 SAINS 018 SET 1

JPN PERAK
Skema jawapan LTS 2005 SET 1.

Bahagian A.

1. D 6. B 11. B 16. C 21. A 26. C


2. B 7. B 12. C 17. C 22. D 27. A
3. C 8. B 13. C 18. B 23. B 28. D
4. B 9. C 14. A 19. C 24. C 29. C
5. A 10. B 15. B 20. C 25. D 30. A

Bahagian B.

Soalan 1.
a) Pemerhatian : Ketinggian pokok paling tinggi .
Inferens :-Telah mencapai had ketinggian maksimum.
- Terlebih baja

b) menaik dan mendatar.


c) 100 cm.
d) Ketinggian pokok paling tinggi pada minggu ke 12 hingga 16.

Soalan 2.
a) Tisu X menyerap air paling sedikit, di ikuti tisu Y manakala tisu Z menyerap air paling
banyak.
b) diperbuat daripada bahan yang mempunyai kebolehan menyerap air yang tinggi.
c) Jika bahan dibuat daripada bahan yang mempunyai kebolehan menyerap air yang
tinggi, maka banyak isipadu air yang diserap.
d) untuk menyiasat hubungan diantara jenis tisu dengan isipadu air yang diserap.
e) tisu Z paling tebal.
f) menaik.

Soalan 3.
a)untuk menyiasat hubungan di antara jarak objek dari sumber cahaya dengan saiz
bayang-bayang.
b) i. jarak objek dari sumber cahaya.
ii. saiz bayang-bayang.

c) semakin / jika bertambah / berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakin / maka
bertambah / berkurang saiz baying-bayang.
d) semakin / jika bertambah / berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakn / maka
bertambah / berkurang saiz bayang-bayang.

Soalan 4.
a) – pusat graviti susunan kotak tidak sama
- kestabilan susunan kotak tidak sama.
b) i. ketinggian susunan kotak / bilangan kotak
ii. masa roboh.
c) saiz kotak / jenis kotak / berat kotak.
d) semakin / jika bertambah / berkurang ketinggian susunan kotak, semakn / maka
cepat / lambat susunan tumbang / roboh.
e) -semakin / jika bertambah / berkurang ketinggian susunan kotak, semakn / maka
cepat / lambat susunan tumbang / roboh.
- susunan kotak cepat tumbang / roboh apabila susunannya tinggi.

HALAMAN 1