Anda di halaman 1dari 15
= TPS) Dunia Sains & INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Teknologi BIL 1/2015 Mei 2015 14 jam DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2 ‘Satu jam lima belas minit ——— JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak { Lihat sebelah BAHAGIAN A (20 MARKAH) BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL 1. Manakah merupakan keperiuan asas manusia ? A.Cahayao Matahari B.Udara C.Kereta 2. Makanan manakah yang membantu tumbesaran manusia? A. Nasi B. Susu C. Buah betik co Apabila hendak membeli makanan di kedai makan, pilihlah kedai yang A. Besar B. Cantik C. Bersih ‘sans Toe 3 4, Apabila = manusia_ = membesar, dia. akan _ menjadi ‘J. bertambah kei. 8B. bertambah berat c bertambabh tingan Nama murid Tinggi fem) _ Berat{ka) All 110 - 24 Kamal 100. 28 Adi 120 32. 5. Dalam jadual di atas,siapakah murid yang paling tinggi? A Ali B. Kamal C. Adi 6. Antara yang berikut, manakah bukan kepefluan asas haiwan? A.Udara ‘ 8. Cahaya mutahari C. Air {Lihat sebelah 4 ‘kosa dowol bekos koca Jonah lembop - 7. Siput di dalam balang itu akan mati kerana tiada A. Makanan B. Udara 8. Apakah makanan bagi haiwan ini A. daun : B. rusa C. padi 9. Haiwan manakanh makan tumbuhan sahaja? A. Kura-kura B. Arnab Cc. Ular 10. Tempat perlindungan haiwan diatas ialah A. Reban B. Sarang Cc. Kandang [ Lihat sebelah ‘gang? “U. 6 Halwan manakan membantu manusia membajak tanah? A. Kucing B, Kerbau Cutt . Gambar di atas adalah berkaitan dengan A. Tempat tinggal 8. Pengangkutan ¢.Makanan sans.n2 oa 13. Manakah bukan kepentingan halwan kepada manusia? A. Pengangkutan B. Sumber makanan C. Tempat perlindungan Manakah haiwan yang melahirkan anak? A. Ular B. Kucing _C.Lipas Kedua-dua haiwan di atas A. Melahirkan anak B. Bertelur C. Makan tumbuhan. dan haiwan lain [Lihat sebelah 8 16. antara berikut yang manakah menyerupai ibunya. A. Nyamuk B. Belalang C. Katak 17. antara berikut yang manakah ibu kepada haiwan datas?” , A. katak ‘b.rama-rama - C. nyamuk 18. Haiwan manakah yang bergerak secara mengengsot A. Ulat B. Siput C. Katak 19. Haiwan yang manakah bergerak seperti haiwan di atas A. Burung B. Ayam C. Tupai 20. Sikap yang manakah menunjukkan kasih sayang. terhadap . haiwan? A. Melastik burung B. Mengikat kucing C. Member amab makanan [ Lihat sebelah 10 BAHAGIAN B JAWAB SEMUA SOALAN A. Namakan keperluan asas berdasarkan gambar tempat perlindungan air -makanan, udera, (4markah) u 8. Paddnkan gambar dengan pemlilk masing-mosing. n C. Padankan haiwan-helwan dengan mokanan yang dimakan. B D. _ Isikan tempat kosong dengan jowopan yang betul. [-menyebarkan bij beni 7 ° Haiwan ini berupaya (4markah ) [Lihat sebetah 4 .tandakan (_/) pada pernyataan yang betutdan (X) pada pernyataan yang salah. L Ayn mengsanspenbchan np senese wnbescrn |_| 2 a mengon portntchon ez voncaa tmboiarn. |__| (2 markah ) a 15 F. Nyatakan cara pergerakan halwan berjalan, merangkak Terbang berlari menjalar Berenang mefompat mengesot L . “| 6 {8 markah) KERTAS SOALAN TAMAT [ Lihat sebelah

Anda mungkin juga menyukai