Anda di halaman 1dari 7
012 INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Cass Meters BIL 1/2015 Penulisan Mei 2015 14 jam BAHASA MELAYU — Penulisan "TAHUN 4 ‘Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas ini i. ian iit Bahagian aint A Bahan gan Byaon 2. Kamu” dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. 3. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih ‘ada menjawab Soalan 1, Soalan 2, atau Soalan 3. ‘Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 012 [Lihat sebelah 2 012. Bahagian A : . [10 markah} (Masa pag dicadarigham: 15 mini] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ‘Tulis Yimaa ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar di bavah. Bahsgian B [30 markah} [Masa yang dicadangkam: 40 minit) ith tte deta kt howd ci int push eo pig pie cg, daripada 80 patah perkataan. 1 Perauan Baha Mlay skh nda telah mengasjranlawatan sinbl blr ke Bandar Raya Bersejarah Melaka. Anda telah ditugaskan menyediakan satu laporan ‘tentang lawatan tersebut, ‘Tulis laporan itu selengkapnya. . ATAU 2 bait nk saa pulang aripeda meyer hiv ok i sola, a berehut-rehat stmbil menoaton televisyen. Tibs-tibe aku terdengar satu panggilan suara dari luarrumab, Aku keluar untuk melihat siapa yang datang, Rupa-rupanya.. ‘Malakan cerita kamu dengan : ATAU 3 Kita harus menjega Kebersihan dir untuk mengeiakkan diri dari dijangkiti petbagai jenis peayakit. ‘Tulis sebuah karangan tentang cara-cara menjaga kebersihan disi, mean 9-H Babagian C {10 markah} (Masa yang dicadanghan: 10 minit} Jawab soalan yang disediakan di bawah dengan selengkapnya berdasarkan petikan yang disediakan,. Kempen Tandas Sekolahka Bersih Nadia dan kawan-kawanya telah menyertai Kempen Tandas Sekolahku Bersih ‘yang dilancarkan oleh gum besar. Kempen, itu bertujuan untuk menjadikan amalan menjaga kebersihan tandas sebagai budaya di Sekoleh Kebangsaan Seri Baidusi. Kempen itu’ dilaksanakan dengan cara menggalakkan murid-murid berkongsi tandas dengan guru. Langkah ini dilaksanaken supaya murid-murid ‘menjaga kebersihan dan menggunakan tandas dengan betul kerana kebersihan tandas tanggungjawab bersama_ Murid-murid telah diberi tunjuk cara penggunaan tandas yang betul Mereka diajar cara mengepam tandas dan membersihkan mangkuk tandas selepas menggunakannya, Pada mulanya, kebanyakan murid berasa janggal menggunakan tandas guru kerana mereka tclah biasa menggunakan tandas secara berasingan. Perasaan itu sedikit demi sedikit hilang. Ahimya, murid dan guru bersama-sama menjaga