Anda di halaman 1dari 14
O11 ou INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Beha Melaya BIL 1/2015 Pemahaman Mei 2015 ‘50 minit BAHASA MELAYU Pemahaman _ TAHUN 5 ‘Lima pulub minit i JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA-DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. soalan diikuti oleh empat pili iaitu A.B, C dan D. Bagi eg saan lh aaa oop sla Fitamkan’jovepe eos kamu pada kertas Jjawapan objeksif yang 4. Jika ‘kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang bari. . Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bereetak ou . [Lihat sebelah ‘Sealan 1-20 {si tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 s akan berangkat bersama-sama dengan hulubalang negeri ini,"" ~ sembah Laksamana Hang Tush kepada Sultan Melaka. A Hamba Cc Teanku B- Tuan hamba DS sPatik __ Soalan 2 berdasarkan gambar di Bawah. 2 Aigudin sahaja menyambut bari jadinya yang ke-19, A> baw C tambat B. kejap D awal 3 Puan Rafeah begitu mahir pengantin menyebabkan betian pada 7 Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. i Le c A tal C. saimbil B sementara. D ‘kerana 6 — Ayah sedangberehat_ 7 Semasa perlawanan bola sepak antara pasukan Selangor dengan pasukan Kedah memenuhi stadium itu. penonton A sesetengah Cc ribuan : B semua D separuh © 8 sampainya hati engkau melukai hati kedua-dua orang tuamu! A dubai - C Aduh B Amboi D ~ Ah. . sel on CMELATU PETS Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah. o1n Puan Aminah memberikan daripada kek itu kepada jiran sebelah rumahnya. A dua CC kedua-dus B separuh D __ sesetengah punca kebakaran Kereta Encik Samad di Lebuh Raya Karak elang semalem? A“ Mengapakah CC Sispakah B Apekah D — Berapakah ‘Mangsa kebakeran itu hanya, sebuah bilik kecil sementara menunggu bantuan tiba, A menyewa © — membeti B menyewakan : D_penyewa Encik Rajoo. ‘anaknya dengan seorang guru, A mengahwinkan CC berkahwin B - mengahwini D terkabwin MEATY gros Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. B on ‘Selepas menebas semak samun di kebunnya, Pak Zali memetik fambutan yang sudah masak. A segugus C seikat B setangkai D sebij Suara penyanyi ita ketika mendendangkan lagu “Seri Mersing”. A” meryusayu CC — mendayu-dayu B mémbela-belai D ~ menjeritjerit Rusa it ‘cuba melepaskan diri daripada jerat. A terketar-ketar C teckia-kial- Btergapai-gapai D —terkehel-kehel ‘Wakamaru merupakan robot ciptaan manusia yang canggih, : A agak... sekali C paling ... sekali = B D —agak... sungguh {Lihat sebelah MEATY PTS ‘Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah, on Pusat sumber sekolah menyediakan pelbagai jenis baban untuk murid-murid, : A bacean C . pembaca B, dibaca D — membaca Jika suka membaca, sescorang akan meningkat di samping Pengetahuannya juga akan bertambah. A tajam akal C daya fikir B cerdik akal D —ilmuhayat =~ Sclepas kematian ibu bapanya, Ahmad Sajari merantau untuk di ibu kota.. A. mengikut hati © —— mengadu untung B _ mengikut jejak D —mengadu domba ‘Coco benar dengan susuk tubuhnya apabila Munirah mengenakan baju kebaya nyonya. . Pilih perkataan seerti bagi cocok dan susuk, , A . Baar @on-Ts wo 21 Pegawai itu memberi penerangan lanjut kepada pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati : Pilih perkataan berlawan bagi lanjut. A kemas Cc jitu B padat D —ringkas Soalan 22 ~ 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul 22-1 _Airbah itu sampai-ke paras pinggang saya. ‘Semua peragawati mempunyai paras yang cantik. Bangunan yang baru dibina itu dua puluh paras tingginya. 25 ‘Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat Idan I Cc Idan II Idan IV D Wdaniv o> 23 0624 Salimiah menjerit apabila ulat itu menjalar ke arahnya. n ‘Wabak taun telah menjalar ke daerah selatan pulau itu. HW _ Kacang panjang sejenis tumbuhan yang hidup menjalar. IV _Jiran saya telah membeli sebuah kereta yang besar menialar A Idan IIL © | Udantv BL Wdan It DL Mdan Iv . Lihat sebelah 011 . TB MELATU THN 24,” Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di berwah. Jumiah mangsa banjir di Johor yang telah dipindahkan ke jindahan ‘meningkat kepada sepuluh ribu orang. ha A Di manakah mangsa banjir di Johor seramai sepuluh ribu orang ditemmpatkan? B _ Mengapakah mangsa banjir di Johor seramai sepuluh ribu orang, dipindahkan? C _Berapakah jumlah 'mangsa banjir di Johor yang telah dipindahkan ke pusat pemindahan ? . D —_Adakah jumtah mangsa banjir di Johor yang dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Bagaimanakah pihak polis dapat menangkap penjenayah-penjenayah itu? ‘A Pihak polis berjaya menangkap pencuri-pencuri itu di sebuah rumah ‘Kosong. B__Penjenayah-penjenayah itu memakai topeng. © Pihak potis memperoleh maklumat daripada orang ramai tentang penjenayah-penjenayah itu. D Tidak, penjenayah itu gagal melepaskan diri om Bi. MELAYU (PEMD-THM S| Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 26° Pihak Jabetan Perikanan Malaysia telah mewartakan lebih daripada 40 buah pulau 4i seluruh negara sebagai taman laut, ‘A Lebih daripada 40 buah pulau yang terdapat di perairan negara telah iisytiharkan sebogai taman laut oleh Jabatan Perikanan Malaysia, B__ Terdapat 40 buah pulau di seluruh negara telah diwartakan sebgai taman out oleh Jabatan Perikanan Malaysia. C Negara mempunyai 40 buah taman laut yang masih terpelihara keastiannya, D _Jabatan Perikanan Malaysia telah mewartakan penjagaan 40 buah taman aut. 27 *Saya akan metgjutan pelsean dom bidang ejuraerin ar nega” kata Male kepada Amit. ‘A Mala menanyakan Amir dia akan melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan, B Mala memberitahu Amir bahawa dia akan melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan di luar negara. C Mala dan Amir akan melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan di lar negara, D Di luarnegara Mala memaklumkan Amir akan melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Lihat sebelah on TAMELAMY PTS 10 : O11 Soalan 28 ~30 Pilih ayat yang betul 28 A Harga tiga setengah kilogram pulut itu ialah RMI8,00 B Encik Akmal berasa bangga atas kejayaan anaknya dalam SPM. CC Bertagai barang keperluan harian dijual di kedai yang berhampiran taman ity. D Wanita itu amat rindukan anak-anaknya, 29 I ‘bu bapa telah menghantar borang itu kepada pihak sekolah. n Aliya gembira kerana memperolehi 5A dalam UPSR: sig ‘Semua baju-baju Nafisah tergantung di dalam almari TV Majlis pelantikan pengawas itu telah diadakan di Dewan Bitara Budi. A Idan : Cc. Udan tl B IdanIV D- Idaniv 30 1 Dari pagi hingga petang Amir bermain. Ml Najia menghidangi tetamu sepinggan kuih. 101 —_Amalan mengambil sarapan ialah baik untuk kesihatan. ” IV Gubahan itu dihasilkan daripada bahan terbuang. Idan It Cc Mdan wr B 1lldaniv D (1, M!danIv > ol BMELATU Pa: THNS li Soalan 31-35 Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. on Merdeka Trulab laungan yang bergema, ‘Lambang kebebasan, Malaysia bumiku merdeka, . Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan Perjuangan seorang putera bangsa, ‘Yang bersemangat waja, Perjuangan bapa-bapa kami, Pembela nusa, Perjuangan suci tanpa titisan darab. Merdeka Kami anak-anak yang merdeka, Lahir di bumi Malaysia, ‘Bumi yang makmur dan keya dengan khazanahnya, ‘Bumi yang kaya dengan badays, ‘Bumi muhibah berbilang bangsa. Merdeka Kami anak-anak wawasan, ~ ‘Tidak mahu ketinggalan, Kami mengejar kemajuan, Kami mampu meajulang namamu, Oh, Malaysia! ou 31 32 33 35 12 ou ‘Apakah maksud merdeka bagi sesebuah negara? A Bebas daripada penjajahan dan mempunyai pentadbiran sendiri. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari. 1 Bapapaininagganan peaquansneenege wae. D Dapat melakukansegale-galanya tampa diperitah oleh negara ang Bagaimanakah semangat pejuang-pejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A. Bersikap berani dan waja B_ Takut untuk meneniang penjajah C. Berkobar-kobar untuk berperang D_ Berdiam disi Apakah yang dimaksudkan dengan Rhazanah? A Tumbubtumbuban = C—hartakarun B nyawa D — kehidupan Mengapakah kita patut berasa bangga dilhirkan di Malaysia? ‘A. Kerana Malaysia terletak di tengah-tengah antara Indonesia dan ‘Singapura. B Kerana Malaysia aman dan rakyatnya hidup harmoni walaupun berbilang ‘bangsa dan agama. , C. Kerana Malaysia kaya dengan bahan galiannya. ‘Apekah cite-cite anak wawasan? ‘A Ingin memperjuangkan kemerdekaan. B_ Ingin bersatu dan berharmoni C_Ingin teres tinggal di negara ini. D_Ingin memajukan dan mengharumkan nama negara, auenrupmn-nes on Soalan 36-40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikuuny. 11 Mac 2085 - 3.00 petang ‘Aku dan peserta yang lain tiba di tapak perkhemahan, Sefepas melaporkan diri, ‘kami menditikan khemah bersama-sama. Aku amat bersemangat untuk menyertai Kursus ‘Kepimpinan anjuran Kelab Pengawas ini 8.00 matam ‘Selepas makan mslam, kami diberi taklimat tentang perjalanan kursus oleh Cikgu ‘Azmi. Banyak peringatan yang diberikan oleh Cikgu Azmi. 12 Mac 2015 7.00 pagi ‘Kami bangun awal: Kami berjalan ke Air Terjun Sekayu, iatu tempat Kursus ‘Semua yang berikut benar tentang sikap peserta perkhemahan, kecuali A bekerjasama C — mementingkan diri B _ beranimenempuh cabaran D _ patuh pada arahan Frasa bagai aur dengan tebing dalam petikan bermaksud A.” hubungan yang amat akrab. B _- bantu-membantu antara satu dengan yang lain. CC bekerja apabila diarahkan berbuat demikian, D> sanggup bersusah payah untuk berjaya. KERTAS SOALAN TAMAT Baer pen Ts

Anda mungkin juga menyukai